TERUG NAAR OVERZICHT

Kan je baas je verplichten volgens een ander uurrooster te werken?

"Na zo'n 15 jaar in hetzelfde bedrijf volgens een vast uurrooster gewerkt te hebben (zoals in mijn contract trouwens vermeld staat), werd ik onlangs door mijn werkgever op de hoogte gebracht dat ik voortaan volgens een wisselend ploegensstelsel moet werken. Kan dit zomaar?"
 

In feite gaat het hier over de vraag in welke mate de werkgever eenzijdig een element van de arbeidsovereenkomst mag wijzigen en welk gevolg deze eenzijdige wijziging kan hebben.

In gevolge de rechtspraak van het Hof van Cassatie kunnen we stellen dat de werkgever geen eenzijdige wijzigingen mag doorvoeren aan:

  1. essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst
  2. overeengekomen (bijkomstige) elementen van de arbeidsovereenkomst, tenzij anders bedongen.

Nu, wanneer de werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging aan een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst aanbrengt, wordt zijn handeling gelijkgesteld met een onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst (= impliciet ontslag in hoofde van de werkgever). Is dit het geval, dan kan je een verbrekingsvergoeding eisen.

Om te beoordelen of je impliciet ontslag kan inroepen en een verbrekingsvergoeding kan eisen, moeten we dus nagaan of je werkgever een belangrijke wijziging heeft aangebracht aan een essentieel element van je arbeidsovereenkomst.

De verandering die je werkgever aanbrengt, houdt verband met de arbeidstijd. Algemeen wordt aangenomen dat dit een essentieel element van de arbeidsovereenkomst is. Bijgevolg mag je werkgever in principe niet eenzijdig beslissen dat je moet overstappen van een vast uurrooster naar een ploegenstelsel.

Of deze wijziging nu ook een impliciet ontslag vanwege de werkgever uitmaakt, is nog de vraag. Volgens het Hof van Cassatie is er sprake van een impliciet ontslag indien het een belangrijke wijziging betreft.

We weten al dat je werkgever een essentieel element van je arbeidsovereenkomst wijzigt. De vraag rest dus nog of dit een belangrijke wijziging betreft.

Om deze vraag te beantwoorden moet de wijziging in concreto onderzocht worden. Er gebeurt hierbij een afweging tussen de reden die aan de basis ligt van de wijziging en het nadeel dat je als werknemer (in je privé-leven) ondervindt ten gevolge van de wijziging.

Weegt de balans door in je voordeel (d.w.z. dat op basis van de concrete feiten kan geoordeeld worden dat de motieven van de werkgever niet opwegen tegen de effectieve nadelen voor de werknemer) kan je de onregelmatige beëindiging van je arbeidsovereenkomst in hoofde van je werkgever inroepen en een ontslagvergoeding eisen.

i.s.m. SD WORX

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter.
De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...

Gewikt en gewogen: het bachelordiploma versus het masterdiploma

Mik zo hoog mogelijk. Dat was het advies dat wij vroeger kregen. En dus trokken we gedwee naar de un...

Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

‘Minstens een bachelordiploma’. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof...