TERUG NAAR OVERZICHT

Kan een sollicitant gratis proefarbeid verrichten?

In het kader van je sollicitatie kan je niet alleen overstelpt worden met een lawine aan psychologische proeven, maar kan het ook gebeuren dat een bedrijf je vraagt om enkele praktische proeven uit te voeren. Zijn daar grenzen aan of is the sky the limit?
Het advies van SD Worx

Praktische proeven in het kader van je sollicitatie zijn mogelijk en moeten niet noodzakelijk vergoed worden MAAR er zijn wel een aantal voorwaarden en limieten waaraan voldaan moet worden.

Voorbeeld:

Zo solliciteerde ooit iemand bij een bedrijf als chef-mecanicien en werd hem doodleuk gevraagd om enkele machines te herstellen. "De sollicitant" werkte zich gedurende vier volle werkdagen de ziel uit het lijf om deze machines terug aan de praat te krijgen. Ondanks het feit dat hij slaagde in deze missie, werd koudweg geoordeeld door het bedrijf dat hij niet de geschikte kandidaat was en werd hij zonder enige vergoeding wandelen gestuurd.

In dit weliswaar extreme voorbeeld oordeelde het arbeidshof te Luik dat in wezen hier een arbeidsovereenkomst was ontstaan en dat voor deze prestaties loon diende betaald te worden.

Naast de onredelijke duur van deze "praktische proeven " werd hierbij ook in overweging genomen het feit dat de betrokkene op de weekplanning van het bedrijf werd vermeld tussen de andere werknemers en dat hij de prikklok diende te gebruiken.

Betekent dit voorbeeld uit de rechtspraak dat praktische proeven in het kader van een sollicitatie niet kunnen of steeds moeten vergoed worden?

Niet noodzakelijk,maar er moeten wel eenaantal voorwaarden en limieten gerespecteerd worden bij proefarbeid:

 • Het verifiëren van de intrinsieke capaciteiten van de sollicitanten moet het enige doel zijn van de praktische testen.
  Het louter en alleen nastreven van gratis arbeidsprestaties is onaanvaardbaar. De praktisch test kan dus wel als bijkomend effect hebben, dat het gedeeltelijk nuttig is voor de onderneming.
   
 • De praktische proef mag niet langer duren dan nodig om de bekwaamheid van de sollicitant te testen.
  De redelijke duur van een dergelijke praktische proef moet steeds in functie van de specifieke functie beoordeeld worden. In die context is het dus niet uitgesloten dat voor bepaalde functies een praktische test een wat langere duur heeft.
   
 • Indien de sollicitant voor het afleggen van deze praktische testen bepaalde kosten moet maken, bijvoorbeeld verplaatsingskosten, dan moeten deze vergoed worden.
  Hierbij dient gepreciseerd te worden dat indien de sollicitant in het kader van de sollicitatie aldus werkelijk proefarbeid verricht, en dit bijkomend ook wat nut oplevert voor de onderneming, deze "prestatie" op zich niet moet vergoed worden. Immers, in deze omstandigheden is er juridisch gezien hoe dan ook geen arbeidsovereenkomst.
   
 • De praktische proef dient precies om na te gaan of er later een arbeidsovereenkomst kan afgesloten worden tussen partijen. In deze context komt het dus er op aan om de misbruiken tegen te gaan, maar dit mag geen alibi zijn om praktische proeven gewoon onmogelijk te maken.

Immers, het kan niet ontkend worden dat deze proeven een zeer nuttig instrument kunnen zijn in de sollicitatieprocedure. Ze kunnen er dus toe bijdragen dat sollicitant en werkgever elkaar uiteindelijk vinden in het kader van een echte arbeidsovereenkomst

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...

Gewikt en gewogen: het bachelordiploma versus het masterdiploma

Mik zo hoog mogelijk. Dat was het advies dat wij vroeger kregen. En dus trokken we gedwee naar de un...

Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

‘Minstens een bachelordiploma’. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof...