TERUG NAAR OVERZICHT

Is een schriftelijk arbeidscontract steeds verplicht?

Sinds 18 december ben ik met een nieuwe job begonnen. Ik heb echter nog steeds geen contract ondertekend. Mag dit wel ? Is het niet wettelijk verplicht om een contract op papier te zetten ?
 

Een arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen diegene die de arbeid verricht en diegene die de arbeid doet verrichten, waarbij de werknemer zich jegens de werkgever verbindt om in een verhouding van ondergeschiktheid tegen loon arbeid te verrichten. De wergever verbindt zich tot het betalen van loonvoor de geleverde prestaties, de werknemer verbindt zich tot hetleveren van arbeidsprestaties.

Het betreft een juridische afhankelijkheid van de werknemer tegenover de werkgever waarbij de werkgever de mogelijkheid moet hebben om op elk ogenblik effectief gezag uit te oefenenen over het recht moet beschikken om aan de werknemer bevelen te geven over de organisatie en uitvoering van het overeengekomen werk.

Vormvereisten

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, die betrekking heeft op een voltijdsetewerkstelling, is strikt genomen een geschreven arbeidskovereenkoms niet vereist.

In alle andere gevallen is dit wel noodzakelijk (vb. overeenkomst voor bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, overeenkomst voor deeltijdse arbeid, ….).

Om bewijsproblemen met betrekking tot de inhoud van de arbeidsovereenkomst te vermijden, is het toch aan te raden steeds een geschreven arbeidsovereenkomst op te stellen.

Inhoud

Naast de verplichte vermeldingen die in bepaalde overeenkomsten moeten worden opgenomen, verwoordt de geschreven arbeidsovereenkomst de wederzijdse rechten en plichten van de partijen. Ze vermeldt onder meer:

- de identiteit van de partijen;
- de datum van indiensttreding;
- de functie;
- de arbeidsplaats;
- het loon;
- de betaalwijze;
- de arbeidsduur en uurregeling;
- bijzondere plichten van de partijen;
- ...

I.s.m. SD Worx

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...

Gewikt en gewogen: het bachelordiploma versus het masterdiploma

Mik zo hoog mogelijk. Dat was het advies dat wij vroeger kregen. En dus trokken we gedwee naar de un...

Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

‘Minstens een bachelordiploma’. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof...