TERUG NAAR OVERZICHT

Hebben flexibele uurroosters invloed op de week- en daggrens?

"De onderneming kent pieken en dalen doorheen het produktieproces. Dit economisch gegeven heeft ons doen besluiten om een regeling van flexibele uurroosters in ons bedrijf in te voeren. Maar hoe zit het in dit geval met de minimum week- en daggrens ? Moeten deze in geval van flexibele uurroosters ook gerespecteerd worden?"
 

 

De regeling van de "flexibele uurroosters" geeft ondernemingen inderdaad de kans om de klassieke arbeidsduurgrenzen te overschrijden. Er kunnen alternatieve werkroosters worden opgesteld waarnaar men kan overstappen in functie van de economische behoeften van het bedrijf.

Toch moet ook rekening worden gehouden met de klassieke week- en daggrens. De arbeidsduur moet immers op basis van maximaal 1 jaar nageleefd worden en hierbij moet een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur worden gerespecteerd. Er zijn drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan :

1) Als eerste voorwaarde geldt dat er een 'flexibiliteitsCAO' moet worden afgesloten. In deze CAO moeten volgende zaken zeker worden vermeld :

  • De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur én het aantal arbeidsuren dat over de referteperiode, waarvan de duur 1 jaar niet mag overschrijden, moet worden gepresteerd, bv. referteperiode: 1 jaar; gemiddelde wekelijkse arbeidsduur: 38u; aantal arbeidsuren: 1976u (38u x 52)
  • Het aantal uren dat beneden of boven de dagelijkse grens van de arbeid, zoals vastgesteld in het uurrooster opgelegd door het arbeidsreglement, mag worden gepresteerd. Daarbij kunnen er per dag maximaal 2 uren meer of minder worden gepresteerd en kan de dagelijkse arbeidsduur maximaal 9 uren bedragen, bv. uurrooster in het arbeidsreglement voorziet 8u/d.; minimum dagrooster: 6u; maximum dagrooster: 9u
  • Het aantal uren dat beneden of boven de wekelijkse grens van de arbeid, zoals vastgesteld in het uurrooster opgelegd door het arbeidsreglement, mag worden gepresteerd. Daarbij kunnen er per week maximaal 5 uren meer of minder worden gepresteerd en kan de wekelijkse arbeidsduur maximaal 45 uren bedragen, bv. uurrooster in het arbeidsreglement voorziet 40u/week - mits het voorzien van 12 compensatiedagen; minimum weekrooster: 35u; maximum weekrooster: 45u

Als er geen CAO wordt afgesloten, moet het arbeidsreglement worden aangepast door voorgaande verplichte vermeldingen op te nemen. Een afschrift hiervan moet worden opgestuurd naar de Inspectie en naar de voorzitter van het Paritair Comité en dit binnen de 8 dagen na inwerkingtreding van de wijziging.

2) De alternatieve uurroosters moeten in het arbeidsreglement worden opgenomen. Volgende zaken moeten worden vermeld:

  • De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en het aantal arbeidsuren dat over de referteperiode (maximaal een jaar) moet worden gepresteerd.
  • Het begin en het einde van de periode waarbinnen de wekelijkse arbeidstijd gemiddeld moet worden nageleefd.
  • De aanvang en het einde van de arbeidsdag én het tijdstip en de duur van de rusttijden van de alternatieve uurregelingen.

3) Kennisgeving aan de werknemers

Als je als werkgever de normale uurregeling wilt vervangen door een van de andere uurregelingen opgenomen in het arbeidsreglement, dan moet deze vervanging ten minste 7 dagen op voorhand aan de werknemers die volgens het nieuwe systeem zullen werken, kenbaar gemaakt worden.

Deze kennisgeving gebeurt via de aanplakking van een bericht in de lokalen van de onderneming. Het bericht wordt gedagtekend en ondertekend; het vermeldt de datum van inwerkingtreding van de aangeduide uurregeling alsook de periode tijdens welke ze van toepassing is.

Dit bericht moet aangeplakt blijven zolang de alternatieve uurregeling van toepassing blijft. Nadien moet het bewaard worden tot 6 maanden na het einde van de periode gedurende welke de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet worden nageleefd.

MERK OP:

1. Bij toepassing van deze "flexibele uurroosters" heeft de werknemer bij elke betaalperiode recht op het gewone loon voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vastgesteld bij CAO.

2. Bij toepassing van dit arbeidsstelsel dient de werknemer stipt ingelicht te worden over de staat van zijn prestaties m.b.t. de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur die hij moet verrichten. De modaliteiten van deze informatieverplichting zijn vastgelegd in een K.B.

i.s.m. SD Worx

 

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...

Gewikt en gewogen: het bachelordiploma versus het masterdiploma

Mik zo hoog mogelijk. Dat was het advies dat wij vroeger kregen. En dus trokken we gedwee naar de un...

Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

‘Minstens een bachelordiploma’. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof...