TERUG NAAR OVERZICHT

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

 

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieuwd of je binnenkort zo’n vroeg kerstcadeau op je rekening mag verwachten en hoeveel dat zal bedragen? Wij zetten de regels rond de eindejaarspremie op een rij.

Niet verplicht

Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht, maar de meeste bedrijven betalen hun werknemers toch een dertiende maand uit. Je zal de premie in de loop van de maand december ontvangen als die afspraak is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van je sector of bedrijf, in je arbeidsreglement of in je individuele arbeidsovereenkomst.

Vaak is er een anciënniteitscriterium aan de premie verbonden. Zo moet je als bediende (paritair comité 200) minstens zes maanden bij je werkgever aan de slag zijn op het moment dat de dertiende maand wordt uitbetaald, om het bedrag te ontvangen. 

 

Pro rata

Omdat afspraken en CAO’s verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf, kan de berekening van de eindejaarspremie variëren. Soms is de premie bijvoorbeeld een vast bedrag. In andere gevallen hangt de som die je krijgt af van het aantal dagen dat je gepresteerd hebt binnen de vastgelegde referteperiode, bijvoorbeeld van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Alleen volledige maanden tellen mee.

Bepaalde periodes van inactiviteit zoals vakanties, feestdagen, een beperkt aantal ziektedagen, bevallingsrust, … kunnen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen. Welke afwezigheden meetellen, hangt af van je sector en je bedrijf.

Weet dat de premie doorgaans pro rata wordt berekend. Dus stel dat je maar tien maanden aan het werk was bij je werkgever, dan krijg je 10/12 van het totale bedrag. Ook als je deeltijds werkt, zal je een lager bedrag op je rekening zien verschijnen dan je voltijdse collega’s.

 

Afhoudingen

Wil je weten op hoeveel extra budget je nu precies mag rekenen?

1. Vertrek van je bruto maandloon.

Voorbeeld: 2.500 euro bruto.

2. Dat bedrag verminder je eventueel met 1/12 per maand die je niet hebt gewerkt tijdens de referteperiode.

Voorbeeld: als bediende (PC 200) worden je o.a. vakantie- en wettelijke verlofdagen gelijkgesteld aan werkdagen. Dus als je niet langdurig afwezig was, blijft je bruto eindejaarspremie gelijk aan 2.500 euro.

 

3. Nu ken je jouw bruto eindejaarspremie. Trek daar 13,07% RSZ-inhouding af.

Voorbeeld: 2.500 euro - (2.500 * 0,1307) = 2.173,25 euro.

 

4. De volgende stap is de bedrijfsvoorheffing berekenen. Omdat de eindejaarspremie gezien wordt als een uitzonderlijke uitkering, betaal je er meer belasting op dan op je gewoon loon. Hoeveel procent er precies wordt afgehouden, hangt af van je jaarloon en kan oplopen tot 53,50%.

Heb je een gezin, dan heb je mogelijk recht op een vrijstelling of een vermindering van de bedrijfsvoorheffing, afhankelijk van je loon en het aantal kinderen ten laste.

Voorbeeld (zonder kinderen): Bereken eerst het jaarbelastbaar bedrag, dus 2.173,25 * 12 = 26.079 euro. Omdat dat tussen de grens ’25.780,01 tot 34.585 euro’  valt, betaal je daar 46,44% bedrijfsvoorheffing op. In

ons voorbeeld kom je dan aan: 2.173,25 * 0,4644 = 1.009,26 euro exceptionele voorheffing op de eindejaarspremie. Er schiet nu 2.173,25 - 1009,26 = 1.163,99 euro over

 

5. Tot slot trek je daar de bijzondere bijdrage sociale zekerheid van af. Dat is een solidariteitsbijdrage, gebaseerd op je loon en je gezinssituatie.

Voorbeeld: voor een alleenstaande bediende zonder kinderen bedraagt de bijzondere bijdrage sociale zekerheid 22,01 euro. Dus: 1.163,99 - 22,01 = 1.141,98 netto eindejaarspremie.    

Meer voorbeelden zien? Wij berekenden hier netto eindejaarspremie voor een getrouwde werknemer met kinderen.

Bereken nu zelf je eindejaarspremie met onze nieuwe handige tool.


Lees ook:

Wat zeg je als je collega naar je loon vraagt?

Werknemers zijn steeds openhartiger over hun loon - en dat is een goede zaak. Maar omdat het onderwe...

Van lasser tot werfleider

het kan bij Top Employer SPIE Belgium

 

Managerslonen uit de doeken

Hoeveel verdient de grote baas? Dàt is de hamvraag, en gelukkig kan de salarisenquête klaarheid sche...

Een job bij de politie: meer praten dan vechten?

Babette vertelt over haar ervaring als politie-inspecteur

5 manieren waarop je het loon van je collega kan ontfutselen

Ken jij het loon van jouw directe collega's? Waarschijnlijk niet. Praten over onze salarissen blijft...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Werk jij al je hele leven in dezelfde sector? Als je verandert kan je 500 euro meer verdienen

Zou je graag wat meer verdienen, maar sta je niet te springen om meer verantwoordelijkheden op te ne...

De 20 populairste bedrijfswagens van 2017

Ondanks pogingen van de overheid om autogebruik te verminderen, zit de bedrijfswagen nog meerin de l...

Mobiliteitsenquête vacature.com en SD Worx: bijna niemand zit te wachten op ‘cash for car’

Hoe krijgen we werknemers uit hun wagen? Alleszins niet met de cash for car-regeling die de regering...