TERUG NAAR OVERZICHT

Wat vindt de Vlaming van zijn salaris?

 

Nee, de bomen moeten niet per se tot in de hemel reiken. Als het over salaris gaat, dan is het merendeel van de Vlamingen best tevreden. Dat blijkt uit recent online onderzoek uitgevoerd in april 2017 door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van vacature.com bij 2.000 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar.

‘Ik verdien genoeg’, vinden 8 op de 10 Vlamingen

80 procent van de Vlamingen is matig tot zeer tevreden over zijn loon. Opvallende verschillen zie je wanneer je naar de gezinssituatie kijkt, het diploma en de aard van de job kijkt. Alleenstaanden, laagopgeleiden en arbeiders blijken significant minder tevreden over hun loon dan samenwonenden, hoogopgeleiden en bedienden.

Hoe hoger het diploma, hoe tevredener over het loon

 

Hoogstens diploma lager middelbaar

Diploma hoger onderwijs

Niet tevreden

27,7%

15,7%

Tevreden

39,8%

44,4%

Bijzonder tevreden

32,5%

39,9%


Opvallend ook zijn de regionale verschillen. De helft van de werknemers in Brussel geeft zijn loon een score van acht op tien, of zelfs nog meer. Dat cijfer ligt een stuk lager in West-Vlaanderen (30 procent) en Limburg (29 procent). Daarmee weerspiegelen deze tevredenheidscijfers de realiteit op de arbeidsmarkt: volgens de recentste gegevens van de FOD Economie (2014) loopt het brutoloonverschil tussen Brussel en West-Vlaanderen op tot 900 euro. Dat de salarissen in Brussel hoger liggen dan elders in het land komt omdat er veel telecom-, IT-bedrijven, Europese instellingen, banken, verzekeraars en andere financiële spelers aanwezig zijn. Die betalen traditioneel beter dan andere sectoren.

Mannen vinden vaker dat ze fair verloond worden dan vrouwen

Op de vraag of ze hun loon fair vinden, antwoordden ‘slechts’ zes (en dus geen acht) op de tien Vlamingen positief. Met andere woorden, een deel van de Vlamingen vindt dat zijn loon niet in verhouding staat tot de prestaties die ze leveren, maar kan zich er wel mee verzoenen. Verder geeft twee procent van de Vlamingen toe dat ze te veel krijgen voor het werk dat ze verzetten.

In deze cijfers laat ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen zich voelen: 62 procent van de mannen vindt dat ze voldoende betaald worden tegenover 57 procent van de vrouwen. Vrouwen (23 procent) denken ook vaker dan mannen (16 procent) dat hun loon lager is dan dat van hun collega’s in een gelijkwaardige functie.

 

Mannen

Vrouwen

Ik denk dat mijn loon lager is dan dat van mijn vrouwelijke collega’s in een evenwaardige functie

8,1%

13,0%

Ik denk dat mijn loon lager is dan dat van mijn mannelijke collega’s in een evenwaardige functie

16,2%

28,1%


Helft van de Vlamingen kreeg de voorbije twee jaar opslag

Voor 54 procent van de Vlamingen zat er de voorbije twee jaren een loonsverhoging in, los van de indexering. Verhoogde anciënniteit is de belangrijkste reden om opslag te krijgen. Bijna de helft van de werknemers die in hun loopbaan al eens opslag kregen, haalt dat als reden aan. Bij één op de vier had het eerder met prestaties te maken. Zij zagen hun loon stijgen zonder dat ze van functie of werkgever veranderden. Straf is dat 16 procent van de deelnemers aangeeft dat ze nog nooit een loonsverhoging – bovenop de indexering – gekregen hebben. Je zou verwachten dat dat vooral bij de jongere werkenden het geval is, maar dat klopt niet. Zelfs bij de 55-65-jarigen ligt dat op 13 procent. 

Om indrukwekkende bedragen gaat het bij loonsverhogingen trouwens niet altijd. 44 procent van de werknemers die ooit al eens opslag kregen, zag zijn nettoloon met 50 euro of minder stijgen (los van de indexering). Niet alle werknemers moesten het met een geringe loonstijging doen. Zo 30 procent ontving meer dan 100 euro netto extra. Bij 26 procent ging het om 51 tot 100 euro.

 

Hoeveel kwam er netto bij?

(gemiddeldes)

Ik kreeg maximum 50 euro netto meer

Arbeider

68,4 euro

72,8%

Bediende

121,8 euro

41,4%

Ambtenaar

120,3 euro

51,2%

Onderwijzend personeel

101,3 euro

74,0%

Middenkader/staffuncties

125,0 euro

31,4%


Tevreden over loon, tevreden over job?

7 op 10. Dat is de score die de gemiddelde Vlaming aan zijn job geeft. Het merendeel – 73,5 procent geeft 7 of meer – is dus best tevreden over zijn dagelijkse baan. “Bij een score van zes of minder zouden de alarmbellen moeten beginnen te rinkelen”, vindt Marieke Genard, loopbaancoach bij Werk met Zin. “Dan is het tijd om jezelf en je job in vraag te stellen. Ben je nog bezig met de dingen die je graag doet? Sluit je werk nog wel bij je talenten aan?”

Ruime helft voelt zich gewaardeerd

En er zijn ook meer externe factoren die je tevredenheid beïnvloeden, het loon bijvoorbeeld. Wie vindt dat hij loon naar werken krijgt, is duidelijk vaker tevreden over zijn job in het algemeen dan wie vindt dat hij te weinig verdient. Of neem de waardering die je van je baas krijgt. Liefst vier op de tien Vlamingen geven hun baas daarvoor een onvoldoende. “Het lijkt iets banaals, maar zoiets kan je energie en je motivatie echt wegvreten”, legt Marieke uit. “Breng het gerust ter sprake bij je werkgever. En je kunt ook zelf een cultuurswitch in gang proberen te zetten, door bijvoorbeeld je collega’s vaker een compliment over hun werk te geven.”

16% twijfelt over nut van job

Misschien nog iets verontrustender is de vaststelling dat twee op de tien Vlamingen niet overtuigd zijn van het nut van hun werk, een klacht die Marieke Genard in haar eigen praktijk wel eens ziet passeren. “In sommige organisaties zijn processen in zodanig veel deeltjes gesplitst, dat medewerkers het grotere geheel niet meer zien, en al zeker niet wat hun bijdrage daarin is.” Op tijd en stond over de algemene resultaten en de lopende zaken communiceren, is haar advies aan werkgevers. Zodat werknemers weer inzien waarom ze doen wat ze doen.

 

Ik twijfel aan het nut van mijn job

Arbeider

17,7%

Bediende

17,8%

Ambtenaar

19,4%

Onderwijzend personeel

7,3%

Middenkader/staffuncties

12,5%

 

Heb je het gevoel dat je niet genoeg verdient? Is het tijd om opslag te vragen? En die bedrijfswagen, durf je die te vragen? Hoe dan ook, met ons gloednieuwe Salariskompas ga je perfect voorbereid je volgende loononderhandeling in, want je weet perfect wat je waard bent.

 

Tekst: Hermien Vanoost

Welke factoren bepalen je loon?

DOWNLOAD

Lees ook:

Waarom je je niet blind mag staren op je nettoloon

Je hebt er misschien al eens van gehoord: iemand vond een nieuwe job, met hoger loon, maar kreeg net...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Hoeveel verdien je in de (petro)chemie?

Jaar na jaar wordt het opnieuw bevestigd, in elke mogelijke salarisenquête: de (petro)chemie is de b...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Meer verantwoordelijkheden, hoger salaris?

Een job blijkt in de praktijk soms niet dezelfde als op papier. Geeft je baas je almaar meer taken d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Salaris: 7 vaak gestelde vragen (en de antwoorden)

Wij zetten de meest gestelde vragen én antwoorden over het loonpakket op een rij.

Wat verdient een job in de logistiek?

Koppel je werkzekerheid graag aan een mooi inkomen? Overweeg dan een job in de logistiek. Deze boeie...

Een goed salaris van bij de start? Dan moet je in deze sectoren zijn

Je eerste job moet natuurlijk vooral leuk zijn, en leerrijk, in een bedrijf vol toffe collega’s. Maa...