TERUG NAAR OVERZICHT

Verloning op basis van anciënniteit én prestaties? Dat zou er zo uitzien in het 'Loonhuis van de toekomst'

 

Wordt de filosofie van het ‘Loonhuis van de toekomst’ werkelijkheid, dan zullen onze lonen er anders uitzien. Voor drie fictieve personen maken we de vergelijking met het klassieke baremiek systeem.

Vlerick Business School-professor Xavier Baeten tekende samen met HR adviesverlener Hudson een nieuw voorstel voor verloning uit, onder de naam ‘Loonhuis van de toekomst’, dat een combinatie maakt van anciënniteits- én prestatieverloning

Xavier Baeten: “Ervaring telt nog altijd mee, maar dan alleen tijdens de eerste jaren in een nieuwe job, wanneer de werknemer de snelste leercurve doormaakt. Eens de medewerker ‘volleerd’ is én een marktconform loon krijgt, zou de stijging verminderen en zelfs stoppen. Daarna zou een systeem van variabele beloning in werking treden. Meer verdienen kan dan nog altijd, maar dan hangt het van prestaties af.”

Drie simulaties

We vergelijken voor drie verschillende profielen het loon in de twee systemen. Enerzijds is er een scenario waarbij het loon volledig bepaald wordt door de geldende barema’s. Anderzijds is er een scenario met elementen uit het Loonhuis van de toekomst. Dat berust op drie pijlers:

Ervaring: vastgelegde loonsverhogingen tijdens de eerste jaren van de loopbaan.

Prestaties: bonussen zodra de loopbaan op kruissnelheid is.

Maatwerk: een flexibel budget dat een werknemer naar eigen goeddunken kan omzetten in bijkomende vrije dagen, opleiding, middelen voor mobiliteit en/of bijkomende pensioenopbouw.

De vermelde lonen in deze vergelijking werden becijferd door Hudson. De exacte bedragen worden in de praktijk natuurlijk beïnvloed door een boel factoren. De variabele vergoedingen zijn die van een gemiddelde werknemer die zijn/haar doelstellingen behaalt.

Tip: Vergelijk of voorspel zelf je loon met het Salariskompas.

Lisa

24 jaar - Boekhouder - 2 jaar ervaring - Single

Baremiek systeem

Brutoloon: 2.522 euro

Als jonge boekhouder verdient Lisa een stuk minder dan haar oudere collega’s met dezelfde job. Ze heeft bij het begin van haar loopbaan al een beeld van wat ze over een paar decennia zal verdienen. Haar loon zal stijgen in functie van het aantal gewerkte jaren. Vlerick Business School en Hudson, de bedenkers van het Loonhuis van de toekomst, stellen vast dat ervaring een positieve invloed heeft op de prestaties, maar dan vooral in de eerste jaren van de loopbaan.

Systeem Loonhuis van de toekomst

Brutoloon: 2.297 euro + 69 euro flexibel budget

Het loon van Lisa in dit systeem ligt onder de huidige barema’s. Het stijgt in de eerste jaren van haar loopbaan echter met grotere stappen. Daardoor zal ze snel meer verdienen dan in het baremiek systeem. In die periode worden individuele prestaties nog niet in rekening gebracht. Wel heeft ze vanaf het derde jaar van haar loopbaan recht op winstdeling. Daarnaast beschikt Lisa sinds haar eerste werkdag over een flexibel budget. Als jonge boekhouder zet ze dat in voor haar persoonlijke ontwikkeling in de vorm van een extra opleiding. Daarvoor beschikt ze over een jaarbudget van meer dan 800 euro.

Charlotte

38 jaar - Projectingenieur - 16 jaar ervaring - Samenwonend met Marco, die ook werkt - 2 minderjarige kinderen

Baremiek systeem

Brutoloon: 3.525 euro

Projectingenieur Charlotte zag haar brutoloon elk jaar stijgen. De stijging werd wel minder groot naarmate de jaren vorderden. Toch verdient Charlotte bijna 900 euro meer dan toen ze haar loopbaan startte. Nu haar twee kinderen op de lagere school zitten, wil Charlotte best wel wat meer investeren in haar job. Als ze daarvoor ook meer wil verdienen, zal ze naar een andere functie moeten uitkijken.

Systeem Loonhuis van de toekomst

Brutoloon: 3.706 euro (waarvan 216 euro variabel) + 105 euro flexibel budget

Sinds zes jaar geniet Charlotte van een variabele vergoeding die gebaseerd is op drie parameters: haar individuele prestaties, de prestaties van haar team en de winst die haar bedrijf maakt. Jaarlijks worden de drie parameters geanalyseerd. Omgerekend kan Charlotte zo bijkomend meer dan 200 euro per maand verdienen. Daarbij komt ook een flexibel budget dat Charlotte gebruikt voor een aantal bijkomende vakantiedagen en verder voor de aankoop van een plooifiets. Charlotte overweegt om intern te solliciteren voor een leidinggevende functie. In haar bedrijf worden de individuele prestaties voor zo’n functie nog sterker in rekening gebracht. Het variabel percentage van haar loon zal dan groter zijn.

Guido

59 jaar - Onderhoudstechnicus - 39 jaar ervaring - Gehuwd met Linda, gepensioneerd - 3 meerderjarige kinderen

Baremiek systeem

Brutoloon: 3.502 euro

Guido is een ervaren onderhoudstechnicus die zijn loon jaar na jaar zag stijgen volgens de barema’s. Vandaag verdient Guido 57 procent meer dan in zijn beginjaar. Onlangs kreeg Guido’s vrouw Linda de kans om vervroegd met pensioen te gaan. Door de zekerheid over Guido’s loon, kon het echtpaar een goede simulatie maken van hun gezamenlijk inkomen.

Systeem Loonhuis van de toekomst

Brutoloon: 3.054 euro (waarvan 206 euro variabel) + 85 euro flexibel budget

Het basisloon van 2.848 euro ligt een stuk onder het huidige barema. Guido is echter met al zijn ervaring een degelijke onderhoudstechnicus die vlot de gestelde doelstellingen haalt. Daardoor ziet hij zijn basisloon elke maand aangevuld met een variabel gedeelte. Vier jaar geleden koos Guido ervoor om het iets rustiger aan te doen met het oog op een betere werk-privébalans. Hij gaf toen een aantal verantwoordelijkheden door aan een collega. Sindsdien daalde zijn loon, maar hij behield wel zijn flexibel budget. Dat zet hij om in bijkomende pensioenopbouw.

 Bron: vacature.com.Tekst: Matthias Van Milders. Publicatiedatum: februari 2019.


Lees ook:

Een goed salaris verdienen? Denk dan aan deze studiekeuzes

Een hoog loon begint bij de juiste studiekeuze. Je opleiding bepaalt immers mee wat je later zal ver...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt maar niet kleiner. Moeten we ons zorgen maken?

Straks is het Internationale Vrouwendag en gaan we een dag lang volle gas over vrouwenrechten praten...

Op zoek naar je eerste job?

Hier neemt je carrière een vliegende start

- Sponsored

Helft bedienden in chemie en farma krijgt meer dan 4.000 euro bruto

Hoeveel je verdient, hangt niet alleen af van je diploma en ervaring, ook de sector waarin je werkt ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zelfde job, maar toch een ander loon

Twee personen doen exact dezelfde job en hebben toch een ander loon. Het lijkt op het eerste gezicht...

Beloningsonderzoek Vlerick Business School en vacature.com: twee derde van de Vlamingen wil meer prestatiebeloning

Niet alleen werkgevers, ook werknemers zijn vragende partij om loonstijgingen meer op basis van indi...

Verloning op basis van anciënniteit én prestaties? Dat zou er zo uitzien in het 'Loonhuis van de toekomst'

Wordt de filosofie van het ‘Loonhuis van de toekomst’ werkelijkheid, dan zullen onze lonen er anders...