TERUG NAAR OVERZICHT

Professor Fiscaal Recht Michel Maus kraakt Belgisch belastingsysteem af

Michel Maus, advocaat bij Bloom Law en professor Fiscaal Recht aan de V.U.B., heeft zo zijn bedenkingen bij de Belgische belastingverdeling. Om zijn argument te staven, haalt hij er de huidige begroting bij.

“In totaal heeft de regering ongeveer 50 miljard fiscale inkomsten op een totale begroting van 100 miljard. Van die 50 miljard is de belasting op arbeid, de bedrijfsvoorheffing dus, de grootste bron van inkomsten, goed voor 21 miljard. Dan volgt de vennootschapsbelasting – waar je de voorafbetalingen moet bijtellen – die de overheid ongeveer 16 miljard oplevert. Vervolgens zijn er nog 5,6 miljard euro aan btw-inkomsten en 8,9 miljard aan inkomsten van douane en accijnzen. De roerende voorheffing, de vermogensbelasting, brengt  1,4 miljard op.”

“Deze laatste is eigenlijk heel beperkt terwijl er altijd zoveel poespas rond gemaakt wordt. Vermogen wordt heel weinig belast in België, maar de belastingen op arbeid liggen heel hoog. Internationale organisaties blijven België op de vingers tikken dat dit evenwicht veel beter kan.”

In de vermogensbelasting zit er ook geen progressiviteit ingebouwd, terwijl dit bij de bedrijfsvoorheffing wel het geval is. “Of je nu 5 euro aan dividenden ontvangt, of je krijgt er 5 miljoen: je wordt er sowieso 30% op belast. Ik denk dat de overheid zich de vraag moet stellen of ze hier ook geen progressiviteit moet inbouwen. Haar verhaal is toch dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen?”

“Je hoort ook alles in een internationaal perspectief te bekijken,” meent Maus. “Bijvoorbeeld, de regering was heel fier dat ze in het zomerakkoord de vennootschapsbelasting heeft verlaagd van 34 naar 25 procent. Internationaal bekeken is dat niet zo’n indrukwekkende prestatie. We zijn momenteel het derde land met de hoogste vennootschapsbelasting, voorafgegaan door de VS en Frankrijk. Maar aangezien Trump en Macron al hebben aangekondigd dat ze deze belasting gaan verlagen, komt België op een gedeelde eerste plaats met Frankrijk te staan.”

Ook wat de btw-inkomsten betreft is België niet zo goed bezig. “De opbrengst van de btw in verhouding met de andere inkomsten is de laagste van alle EU-lidstaten. België heeft namelijk heel veel uitzonderingsregimes ingevoerd zodat het gemiddelde btw-tarief eigenlijk tussen 10 en 11 procent schommelt. Een zwaardere consumptiebelasting zou de regering kunnen gebruiken om de belasting op arbeid verder te verlagen.”

Daarenboven vindt Maus het ongehoord dat de alleenstaande werknemer zonder kinderen in België zo zwaar belast wordt: “In alle OESO-landen wordt er niemand zo zwaar belast!”

Overheidsuitgaven

En vindt de professor dat ons belastinggeld vervolgens op een verantwoorde manier gebruikt wordt? Niet echt.

“De sociale zekerheid is veruit de grootste slokop van de begroting: er gaat 19 miljard euro naartoe. Er is een sterker controlemechanisme nodig om misbruik tegen te gaan. Iedereen kent de verhalen wel van iemand die half-ziek is, maar voor de sociale zekerheid volledig ziek is. Of een werkloze die in het zwart bijklust. Dit zijn zaken die absoluut niet kunnen en zwaar aangepakt moeten worden.”

“Ook de dotaties naar de gemeenschappen zijn heel hoog, tezamen 12 miljard euro. Of dit een te hoog bedrag is, weet ik niet. Maar ik zet wel vraagtekens bij de werking van dit verhaal. Het bedrag voor de gemeenschappen zit namelijk gebetonneerd in een vaste formule. De gemeenschappen zijn dus afhankelijk van de federale overheid op vlak van onderwijs en cultuur. Is het misschien niet beter als ze zelf de mogelijkheid krijgen om belastingen te heffen?”

“Ondertussen zitten we met een zeer hoge staatsschuld,” besluit Maus. “Die schuld wordt gedekt door leningen. Nu zijn de interesten historisch laag, maar als ze terug stijgen, gaan we voor de staatsschuld nog veel meer moeten betalen. Het is dus hoog tijd om dit tekort af te bouwen.”

Benieuwd hoeveel belastingen jij op je loon betaalt? Bereken het via onze bruto-netto calculator.


Lees ook:

Wat zeg je als je collega naar je loon vraagt?

Werknemers zijn steeds openhartiger over hun loon - en dat is een goede zaak. Maar omdat het onderwe...

Van lasser tot werfleider

het kan bij Top Employer SPIE Belgium

 

Managerslonen uit de doeken

Hoeveel verdient de grote baas? Dàt is de hamvraag, en gelukkig kan de salarisenquête klaarheid sche...

Een job bij de politie: meer praten dan vechten?

Babette vertelt over haar ervaring als politie-inspecteur

5 manieren waarop je het loon van je collega kan ontfutselen

Ken jij het loon van jouw directe collega's? Waarschijnlijk niet. Praten over onze salarissen blijft...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Werk jij al je hele leven in dezelfde sector? Als je verandert kan je 500 euro meer verdienen

Zou je graag wat meer verdienen, maar sta je niet te springen om meer verantwoordelijkheden op te ne...

De 20 populairste bedrijfswagens van 2017

Ondanks pogingen van de overheid om autogebruik te verminderen, zit de bedrijfswagen nog meerin de l...

Mobiliteitsenquête vacature.com en SD Worx: bijna niemand zit te wachten op ‘cash for car’

Hoe krijgen we werknemers uit hun wagen? Alleszins niet met de cash for car-regeling die de regering...