TERUG NAAR OVERZICHT

Nieuw loonakkoord: wat betekent dit concreet voor jouw portemonnee?

Vorige donderdag bereikten de sociale partners een akkoord over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) dat de Belgische lonen regelt. Daarin werd beslist dat de lonen de komende twee jaar met maximum 1,1% mogen stijgen bovenop de index. Ook de lagere pensioenen, werkloosheids- en invaliditeitsuitkeringen en leeflonen gaan omhoog. “Deze loonstijging kan in maart of april al merkbaar zijn op uw loonbriefje. Maar evengoed kunnen de werkgevers beslissen om deze loonsverhoging uit te betalen onder de vorm van maaltijdcheques of een extra storting aan het aanvullend pensioen”, zegt Dirk Wijns, Director Acerta Consult.

Met veel tromgeroffel verkondigde de ‘Groep van Tien’ (onderhandelaars van werkgevers- en werknemersverenigingen) dat er een nieuw interprofessioneel akkoord is. Wat dit concreet voor jouw portemonnee betekent, zet Vacature samen met Dirk Wijns, Director Acerta Consult, even op een rijtje.


Voor loontrekkenden

Om concurrentieel te blijven met onze buurlanden mag de loonkost in de privésector de komende twee jaar met maximaal 1,1% stijgen. Dat komt bovenop de indexering én de baremieke loonsverhogingen die werknemers al genieten. Arbeiders en bedienden kunnen via paritaire akkoorden rekenen op een jaarlijkse loonsverhoging op basis van anciënniteit of -wat steeds vaker gebeurt - geleverde prestaties. Na de aanpassing van de lonen aan de inflatie kunnen de lonen de komende 2 jaar dus in totaal met 4% of meer stijgen. Wanneer die 1,1% onder de vorm van een gewoon loon wordt uitgekeerd, is dat bedrag onderhevig aan RSZ en heeft dat ook invloed op vakantiegeld en/of eindejaarspremie.

 

Wat blijft er over van 1,1% loonsverhoging?

Dirk Wijns berekende voor Vacature wat het maandelijkse concrete financiële voordeel is voor een loontrekkende (bediende) met een brutoloon van 3.000 euro, gehuwd of wettelijk samenwonend met een partner die ook een inkomen heeft en twee kinderen ten laste.

Brutoloon / maand 3.000 euro
Nettoloon 1.968,47 euro
Bruto loonsverhoging van 1,1% +33 euro
Netto loonsverhoging  +14,32 euro
Totaal nieuw nettoloon 1.982,79 euro

 

Benieuwd naar jouw nieuw nettoloon? Bereken het met onze bruto/netto calculator


De loonkostenstijging bedraagt maximaal 1,1%. Dat betekent dat sectoren en werkgevers ook niet verplicht zijn om dat bedrag integraal toe te kennen. Als je werkzaam bent in kwetsbare sectoren - zoals bijvoorbeeld de textielsector die zwaar te lijden zal hebben onder de Brexit – kan de loonstijging lager uitvallen.

 

Niet in cash maar in andere voordelen

Er wordt aan de sociale partners volledige vrijheid gegeven hoe zij deze loonsverhoging invullen. Binnen een bepaalde sector of bedrijf kan men ervoor kiezen om de loonsverhoging niet cash uit te betalen maar door andere nieuwe voordelen toe te kennen, zoals bijvoorbeeld meer maaltijdcheques of een extra bijdrage voor het aanvullend pensioen. 

 

Durf jij die bedrijfswagen te vragen? Laat je salaris niet afhangen van het lot. Met het Salariskompas bereid je je optimaal voor op je volgende salarisgesprek.

 

En tot slot…

  • Er werd ook een akkoord bereikt over het optrekken van pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen.
  • De sociale partners willen de komende twee jaar ook de problematiek van de burn-outs en arbeidsorganisatie aanpakken. Er moet nagedacht worden over hoe er meer flexibiliteit kan gecreëerd worden op de arbeidsmarkt en hoe de balans tussen werk en privé en de werkbaarheid van het werk kan verbeterd worden.
  • Ook het mobiliteitsbudget zal door de sociale partners tegen eind maart 2017 worden uitgewerkt. Men gaat onderzoeken hoe een meer duurzame mobiliteit kan bereikt worden zonder dat het een impact heeft op de loonkost voor de bedrijven, het netto-beschikbaar inkomen van de werknemer of de begroting. Ongetwijfeld zal de hete aardappel – de geviseerde bedrijfswagens – later opnieuw aan bod komen.

 

Tekst: Caroline Stevens - Foto: Acerta

 

Lees ook:

Doe de test: vergelijk jouw loon met dat van collega's

Hoe bereid je je voor op loononderhandelingen?

Welke factoren bepalen jouw loon?

De beste manier om opslag te vragen

Wanneer vraag je best om opslag?

Je werkt hard en vindt dat je toe bent aan loonsverhoging. Dan moet je erom vragen, want opslag krij...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Deeltijds werken: wat gebeurt er met je loon?

Een lager loon is een logisch gevolg van de beslissing om minder te gaan werken. Maar de daling van ...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Transparantie over lonen: goede zaak of net niet?

Vertellen hoeveel hij of zij verdient, het lijkt niet in de natuur te liggen van de gemiddelde Belg....

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Meer overhouden van je brutoloon? Dat kan met een flexibel beloningsplan

Het flexibel beloningsplan zit in de lift, zo blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx. Di...

Dit moet je weten over de loonindexering

Dat onze lonen mee worden bepaald door de index, wist je waarschijnlijk wel. Maar wat betekent dat p...

Deze factoren bepalen hoeveel vakantiegeld je krijgt

Vakantie is niet alleen leuk om eens tijd te maken voor vrienden, familie en ontspanning. De wetgeve...