TERUG NAAR OVERZICHT

Is de loonspanning in België te hoog of te laag?

De CEO’s van Belgiës topbedrijven verdienen inderdaad bijzonder veel meer dan hun eigen personeel (zie ook dit artikel). Maar, zegt Vlerick-professor Reward & Sustainability Xavier Baeten, die cijfers dienen zwaar genuanceerd, want met de gemiddelde loonspanning in België valt het eigenlijk nog goed mee.

 

Voorzichtig met cijfers

Xavier Baeten: “Cijfers liegen niet, néén, maar ik maan toch aan tot voorzichtigheid wat interpretatie betreft, omdat er toch wat nuance ontbreekt. Neem nu het loon van Jef Colruyt: 1,34 miljoen euro. Dat is het totale salaris op jaarbasis (totale kost), maar het salaris voor de werknemer is het maandsalaris (1738,25 euro/maand). Ik vind het niet correct om beide met elkaar te vergelijken en te stellen dat Jef Colruyt dan 770 keer meer verdient dan zijn werknemers. De correcte vergelijking moet worden gemaakt in termen van ofwel maand, ofwel jaarsalaris, totale kost (inclusief werkgeversbijdrage RSZ) bruto-netto, vast versus totale verloning, rekening houdend met inclusief variabele beloning, aanvullend pensioenplan en andere voordelen.”

 

De ene CEO is de andere niet

Xavier Baeten: “Bovendien gelden de salarissen van die topbedrijven niet voor elke CEO. Het gemiddelde salaris van een CEO van een BEL Small bedrijf (de relatief kleinere beursgenoteerde bedrijven) bedraagt ongeveer 600.000 euro; dat is toch beduidend minder dan de 1,5 miljoen in de Bel-20. Niettemin, het is wel zo dat er een bijzonder sterk verband bestaat tussen de grootte van een bedrijf en het salaris van de CEO. Dat heeft te maken met de manier waarop salarisvergelijkingen gemaakt worden: men probeert zich hiervoor te baseren op objectieve gegevens zoals de grootte van het bedrijf. Niets mis mee, natuurlijk, maar het blijft wel de vraag of de spanning wel zo groot moet zijn. Daar durf ik toch de vraag te stellen of er geen te grote spanning zit op de CEO salarissen onderling, vooral als we die bedragen bekijken in functie van de grootte van het bedrijf.”

 

België en de rest van de wereld...

Xavier Baeten: “In vergelijking met bijvoorbeeld de Angelsaksische landen kennen wij geen toestanden waarbij je tot spanningen van 100 x verschil en zelfs meer komt. Als we er even van uitgaan dan een ‘modale’ CEO in een groter beursgenoteerd bedrijf in België 1.000.000 op jaarbasis all-in verdient, en als we uitgaan van een salaris van 3500 euro bruto voor de gemiddelde Belgische werknemer komen we hier uit op 70.000 euro op jaarbasis all-in (incl. werkgeversbijdrage RSZ, incl. vakantiegeld en eindejaarspremie, en inclusief bepaalde voordelen zoals aanvullend pensioen).

 

Dat levert een gemiddelde loonspanning op van 14. Dit varieert echter sterk per sector, vooral omdat de salarissen van de werknemers in sectoren sterk verschillen (bijv. arbeidsintensieve versus kapitaalintensieve sectoren). Zo zijn de financiële en de chemische sector goede betalers, terwijl retail en fast moving consumer goods aan de lagere kant zitten.”

 

Een dalende lijn

Xavier Baeten: “Wat de evolutie van de CEO-lonen over de jaren heen betreft, valt het in België ook wel mee. Terwijl veel werknemers onder baremasystemen vallen en hun lonen - naast de index - elk jaar automatisch zien stijgen, geldt dit niet voor CEO’s. Een onderzoek, uitgevoerd door Vlerick Business School, heeft aangetoond dat tussen 2007 en 2014 de vergoeding van 30% van de CEO’s gedaald is. 70% van de CEO’s heeft de vergoeding zien stijgen. In de Bel-20 hebben zelfs 75% van de CEO’s hun salaris over de afgelopen 8 jaar zien dalen, gemiddeld met 16%.

 

Correct kaderen

Xavier Baeten: “Het is belangrijk om de thematiek en de problematiek correct te kaderen en om de juiste cijfers te gebruiken. Het is net om die reden dat het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School elk jaar een onderzoek uitvoert. Objectiviteit is hierin erg belangrijk; we mogen de paar ‘grootverdieners’ niet tot de norm verheffen. België is een land van referentie-aandeelhouderschap (dikwijls hebben familiale aandeelhouders het grootste deel van de aandelen in handen, zelfs in beursgenoteerde bedrijven). Ons eigen onderzoek heeft aangetoond dat dit een matigende werking heeft op het geheel.”

 

Verbeteringen?

Xavier Baeten: “Duiding geven betekent echter niet dat alles zomaar oké is. Er zijn effectief nog verbeteringen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de (te) sterke link tussen remuneratie van de CEO en de grootte van het bedrijf. Verder mag men niet overdrijven met de variabele beloning. Onderzoek heeft aangetoond dat een te hoog variabel gedeelte aanzet tot het verkeerde gedrag, zoals te veel risico’s nemen en zelfs fraude. Dat er een variabele verloning moet zijn, staat buiten kijf; de CEO mag ook delen in het resultaat maar dit moet redelijk zijn. Ten slotte wordt voor de bepaling van de variabele beloning te sterk gesteund op financiële KPI’s (key performance indicator, zoals winst). Het zou goed zijn om in tijden van klimaatverandering en sociale ongelijkheid te komen tot een meer gebalanceerde set KPI’s.”

 

 

Lees ook:

De 10 best betaalde jobs in België

De 10 best betaalde voetballers van België

En hoe zit het met jouw loon? Verdien je nu veel of weinig? En wat kun je verdienen binnen 5 jaar? Check het met het salariskompas.

 

Hoeveel verdien je in de mode?

Heb je een passie voor mode? Ben je creatief en in het bezit van flink wat doorzettingsvermogen? Dan...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel verdien je in de financiële sector?

Werken in de financiële sector is goed voor je portemonnee, zou je denken. Maar is dat werkelijk zo?...

Vakantiestemming het hele jaar door

Thomas Cook Belgium is op zoek naar Sales talenten  

4 op 5 Vlamingen tevreden over loon

Werkende Vlamingen zijn doorgaans tevreden over hun loon. Er zijn wel wat regionale verschillen. Bru...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Hoeveel levert een extra diploma op?

Heeft het zin om jarenlang op de schoolbanken te zitten? Toch wel: iemand met een diploma hoger onde...

Hoeveel verdient je baas meer dan jij?

De salarisenquête 2017 van vacature.com geeft je een zicht op de lonen van meer dan 66.000 Belgen. M...

Waarom vrouwen vaker denken dat hun loon lager is

Hoewel we het ten opzichte van onze buurlanden goed doen, blijft er ook in ons land een loonkloof be...