TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel verdient jouw burgemeester en zijn schepenen?

Ben jij tevreden over de burgemeester in jouw gemeente? Dan ben je misschien ook benieuwd hoeveel die verdient. De burgemeester wordt in zijn of haar takenpakket geholpen door verschillende schepenen. Wat is het loon van een schepen?  Kom het hier te weten!

Bereken zelf je loon met salariskompas

Sommige burgemeesters zijn al wat bekender dan anderen. Hun salaris is echter niet altijd zo bekend. Naargelang de gemeente en het aantal inwoners dat ze als burgemeester samen met het schepencollege besturen, verschilt ook hun loon. Hieronder een overzicht. 

Burgemeester van Gent en Antwerpen: 132.641,87 EUR

"Het loon van de schepenen is gekoppeld aan dat van de burgemeester", legt een ambtenaar op het Agentschap voor Binnenlands Bestuur uit. "Om te achterhalen hoeveel een schepen verdient, moet je dus eerst weten hoeveel de burgemeester verdient. Dat salaris wordt in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van de leden van het Vlaams Parlement. Het percentage varieert al naargelang het aantal inwoners."

Brutojaarlonen burgemeesters Vlaamse gemeenten

Inwonersaantal gemeente

Percentage van parlementaire vergoeding

bruto jaarwedde burgemeester (100%)

geïndexeerde burgemeesterswedde per 1.7.2016

OCMW-voorzitter en schepenen per 1.7.2016

300 inwoners en minder

25,8788%

€ 13.848,00

€ 22 719,04

€ 13 631,42

van 301 tot 500 inwoners

28,6168%

€ 15.313,14

€ 25 122,73

€ 15 073,64

van 501 tot 750 inwoners

31,3409%

€ 16.770,83

€ 27 514,22

€ 16 508,53

van 751 tot 1.000 inwoners

34,9962%

€ 18.726,82

€ 30 723,22

€ 18 433,93

van 1.001 tot 1.250 inwoners

38,6376%

€ 20.675,37

€ 33 920,01

€ 20 352,00

van 1.251 tot 1.500 inwoners

39,7772%

€ 21.285,18

€ 34 920,46

€ 20 952,28

van 1.501 tot 2.000 inwoners

40,9169%

€ 21.895,04

€ 35 921,01

€ 21 552,60

van 2.001 tot 2.500 inwoners

42,3902%

€ 22.683,42

€ 37 214,42

€ 22 328,65

van 2.501 tot 3.000 inwoners

44,0997%

€ 23.598,19

€ 38 715,19

€ 23 229,11

van 3.001 tot 4.000 inwoners

46,0316%

€ 24.631,97

€ 40 411,21

€ 24 246,73

van 4.001 tot 5.000 inwoners

47,7411%

€ 25.546,74

€ 41 911,98

€ 25 147,19

van 5.001 tot 6.000 inwoners

52,7445%

€ 28.224,11

€ 46 304,47

€ 27 782,68

van 6.001 tot 8.000 inwoners

56,1496%

€ 30.046,21

€ 49 293,82

€ 29 576,29

van 8.001 tot 10.000 inwoners

60,0412%

€ 32.128,65

€ 52 710,26

€ 31 626,15

van 10.001 tot 15.000 inwoners

68,8250%

€ 36.828,95

€ 60 421,57

€ 36 252,94

van 15.001 tot 20.000 inwoners

73,7311%

€ 39.454,25

€ 64 728,64

€ 38 837,18

van 20.001 tot 25.000 inwoners

87,8797%

€ 47.025,31

€ 77 149,72

€ 46 289,83

van 25.001 tot 35.000 inwoners

93,6475%

€ 50.111,71

€ 82 213,28

€ 49 327,97

van 35.001 tot 50.000 inwoners

99,1374%

€ 53.049,41

€ 87 032,87

€ 52 219,72

van 50.001 tot 80.000 inwoners

116,2602%

€ 62.212,00

€ 102 065,00

€ 76 548,75

van 80.001 tot 150.000 inwoners

140,1516%

€ 74.996,52

€ 123 039,30

€ 92 279,47

meer dan 150.000 inwoners

151,0897%

€ 80.849,61

€ 132 641,87

€ 99 481,40


Ken je het aantal inwoners van je stad, dan kan je met bovenstaande tabel vrij makkelijk achterhalen hoeveel jouw burgemeester per jaar verdient. Enkele voorbeelden:

Gemeente

Aantal inwoners
op 1 januari 2015

Burgemeester

Brutojaarloon

Mesen

1.037

Sandy Evrard

30.723,22 euro

Merksplas

8.693

Frank Wilrycx

52.710,26 euro

Opwijk

14.140

Albert Beerens

60.421,57 euro

Maaseik

25.115

Jan Creemers

82.213,28 euro

Dendermonde

44.938

Piet Buyse

87.032,87 euro

Hasselt

76.331

Hilde Claes

102.065,00 euro

Leuven

98.376

Louis Tobback

123.039,30 euro

Brugge

117.886

Renaat Landuyt

123.039,30 euro

Gent

253.266

Daniël Termont

132.641,87 euro

Antwerpen

513.570

Bart De Wever

132.641,87 euro


Wedde schepen: van 17.000 tot 95.000 euro bruto per jaar

Niet alleen het loon van de burgemeester, maar ook het aantal inwoners bepaalt mee hoeveel een schepen verdient aan zijn of haar mandaat. Telt een gemeente (minder dan) 50.000 inwoners, dan verdienen de schepenen 60% van het brutojaarloon van de burgemeester. Is de gemeente groter, dan wordt dit 75%. De schepenen uit het stadsbestuur van Antwerpen en Gent verdienen op jaarbasis dus zo'n 99.481,40 euro. In een kleine gemeente als Mesen (ca. 1.000 inwoners), verdienen de schepenen slechts 20.352,00 euro bruto per jaar.

Het spreekt voor zich dat burgemeesters en schepenen van die kleinere gemeenten onmogelijk kunnen leven van hun mandaat en dus vaak nog een extra job hebben. Hoewel de discussie over die jobcumuls regelmatig oplaait, is er tot nu toe geen wet die beperkingen oplegt. Daardoor kan dus elke burgemeester of schepen, ongeacht de grootte van de gemeente, naar hartelust jobs combineren. Wat de cumulatie van openbare mandaten betreft, is er wel een regel. De som van de wedde van de burgemeester of schepen en de wedden, vergoedingen en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard mag niet hoger zijn dan 150 procent van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

Daarnaast moeten burgemeesters en schepenen, net als regerings- en parlementsleden, een lijst met mandaten neerleggen bij het Rekenhof. Die maatregel geldt sinds 2005 en is bedoeld om belangenvermenging tegen te gaan. Je kan de mandatenlijst hier raadplegen.

Extra's?

Tot slot hebben burgemeester en schepenen net als gewone ambtenaren recht op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De berekening ervan gebeurt op dezelfde manier als van gemeentepersoneel van niveau A. Andere voordelen zoals een hospitalisatieverzekering krijgen de burgemeester en de schepenen niet. Onkosten, bijvoorbeeld voor gsm of vervoer, worden uiteraard wel terugbetaald. Let wel, de kosten moeten verband houden met de uitoefening van het mandaat en moeten noodzakelijk zijn. Het is aan de burgemeester en de schepenen om dit aan te tonen. Bij ontslag is er geen enkele uittredingsvergoeding voorzien.

Meer info over de salarissen van burgemeesters en schepenen vind je op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Benieuwd hoe jouw salaris scoort?

Doe de test met het salariskompas van vacature.com en ontvang je persoonlijk Salarisrapport in je inbox. Je komt te weten of je veel of weinig verdient, op welke extralegale voordelen je aanspraak maakt, wat je over vijf jaar op je rekening mag verwachten en nog veel meer!

 


Lees ook:

Berekening eindejaarspremie: dit moet je weten

Benieuwd hoeveel jouw eindejaarspremie zal bedragen? Hieronder leggen we uit hoe ze wordt berekend.

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Loon stijgt mee met niveau diploma

Hooggeschoolden hebben een hoger persoonlijk inkomen. Ze halen ook een groter deel van dat inkomen u...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Hoeveel verdien je in een knelpuntberoep?

Ben jij vooral op zoek naar werkzekerheid? Volg dan een opleiding voor een knelpuntberoep. Bedrijven...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Grote verschillen in loon tussen diverse beroepsgroepen

Weet jij eigenlijk wel of je goed/genoeg verdient? Vergelijk het bijvoorbeeld eens met de rest van h...

Bestaat er een ideaal moment om opslag te vragen?

Met een nieuw jaar in zicht beginnen veel werknemers te dromen van een nieuw – lees: hoger – salaris...

Brussel blijft beste plek om te werken voor wie hoog loon wil

Hoeveel je precies verdient, dat hangt af van een boel factoren. De plaats waar je werkt is daar één...