TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel verdien je in de gezondheidszorg?

 

In de zorgsector zijn er altijd handen te kort. Maar vertaalt de hoge vraag naar verpleeg- en zorgkundigen zich ook in een hoog loon? vacature.com ging op verkenning.

Toon me alle jobs in de gezondheidszorg

 

In de zorgsector zijn barema’s de norm, zeg maar tabellen met daarin de minimumlonen per aantal dienstjaren. Die zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten; kortweg cao’s. Het salaris stijgt naargelang je anciënniteit opbouwt of als je doorgroeit in je carrière. Zorginstellingen zijn verplicht om de sectorale barema’s te volgen: het loon mag nooit lager zijn dan wat er in de cao afgesproken is. Sommige werkgevers passen in bepaalde functies of situaties hogere lonen toe.

Het overgrote deel van de zorgmedewerkers zit onder de paraplu van paritair comité 330. Dit paritair comité omvat federale sectoren (algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, revalidatiecentra, diensten voor het bloed) en sectoren die overgeheveld zijn naar de regio’s (ouderenzorg, categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen). Behalve een brutoloon ontvangen werknemers in dit paritair comité jaarlijks ook een eindejaarspremie, attractiviteitspremie en vakantiegeld. Bij onregelmatige prestaties krijgen bepaalde personeelcategorieën toeslagen voor onder meer avonddienst (20%), dagdienst op zaterdag (26%) en dagdienst op zondag (56%), gewone nachtdienst (35%), onderbroken dienst (50%) en nachtdienst op zondag (56%). De hoogte van die percentages kan verschillen naargelang de sector. Het loon kan eventueel nog aangevuld worden met extralegale voordelen. In de zorgsector zijn die voordelen traditioneel echter relatief beperkt. Een hospitalisatieverzekering, voordelige maaltijden in het personeelsrestaurant of een tegemoetkoming in het woon-werkverkeer behoren soms tot het loonpakket.

Grote verschuivingen

Momenteel vinden er op vlak van verloning grote verschuivingen plaats in de zorgsector. Dat komt door de invoering van een nieuw functieclassificatiesysteem (IFIC). Dat systeem omschrijft en weegt alle beroepen in de sector, zodat ze onderverdeeld worden in categorieën. Daaraan zijn nieuwe loonschalen gekoppeld. Over het algemeen gaat de totale loonmassa in het nieuwe systeem omhoog, maar dat is niet lineair. Voor sommige beroepen stijgt het loon over de loopbaan, voor andere niet. De meeste startlonen in het nieuwe systeem liggen wel hoger.

Voor medewerkers die al in dienst zijn, is de overstap naar het nieuwe functieclassificatiesysteem vrijblijvend. Zij kunnen kiezen voor het nieuwe systeem of het behoud van hun huidige loonschaal. Nieuwe werknemers die sinds 30 april 2018 in dienst zijn, vallen automatisch onder IFIC. Het nieuwe systeem wordt momenteel uitgerold in de federale zorgsectoren. Dat zijn de ziekenhuizen, de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra, het Rode Kruis en enkele federale revalidatiecentra. In de overgehevelde (geregionaliseerde) sectoren zoals bijvoorbeeld de ouderenzorg, wordt IFIC in Vlaanderen ingevoerd vanaf oktober 2019. De uitrol van het systeem verloopt in verschillende fases, die vertrekken vanuit het budget dat door de bevoegde overheden ter beschikking wordt gesteld. De cijfers in onderstaande tabel houden rekening met de eerste fase van uitrol.

Met de nieuwe functieclassificatie wordt in de eerste plaats afgestapt van de summiere of soms ontbrekende omschrijving van functies op basis van diploma of graad. De zorgsector was op dat vlak al lang aan vernieuwing toe. Daarnaast brengt de functieclassificatie erkenning voor alle beroepen in de sector. Gemiddeld telt een ziekenhuis maar liefst 92 verschillende functies. De classificatie schaalt deze functies in op basis van de functiezwaarte, de verantwoordelijkheden, communicatie en moeilijkheidsgraad. Dat zorgt voor herkenbaarheid maar ook voor erkenning. Bovendien is de functieclassificatie een dynamisch instrument. De sociale partners hebben gekozen voor een systeem dat herzienbaar is in functie van de realiteit op het werkveld en dat geen 30 jaar moet meegaan in zijn huidige vorm.

Met de invoering van een nieuwe baremastructuur op basis van deze classificatie worden looncurves uitgezet die rekening houden met de functiezwaarte. Het model moet op lange termijn een volwaardig alternatief bieden voor loonbarema’s die dateren uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Om dat te verwezenlijken, wordt een jaarlijks budget geïnjecteerd in de sector dat oploopt tot 90 miljoen euro voor de betrokken federale sectoren in 2020.

De sociale partners hebben met de bevoegde kabinetten alle mogelijke inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat werknemers zelf kunnen kiezen voor het nieuwe loonbarema. Doen ze dat niet, dan behouden de werknemers hun huidige loon en de evolutie die daarin voorzien was.

Wie verdient welk maandloon (bruto)?

functie

startloon (bruto)

5 jaar anciënniteit (bruto)

10 jaar anciënniteit (bruto)

Hoofdverpleegkundige / hoofdvroedkundige / hoofdassistent klinisch labo[1]

3.171,52 euro

IFIC: 3.206,96 euro

3.480,65 euro

IFIC: 3.557,94 euro

3.861,30 euro

IFIC: 3.944,82 euro

A1 verpleegkundige[2] / maatschappelijk assistent,   ergotherapeut en  logopedist / laborant[3]

2.390,71 euro

IFIC: 2.440,77 euro

2.690,27 euro

IFIC: 2.765,83 euro

3.195,97 euro

IFIC: 3.241,22 euro

Ziekenhuisapotheker

3.823,76 euro

IFIC: 3.626,32 euro

4.225,32 euro

IFIC:4.206,43 euro

4.537,65 euro

IFIC: 4.558,77 euro

Adjunct hoofdverpleegkundige of - vroedvrouw

2.658,37 euro

IFIC: 2.741,34

2.987,92 euro

IFIC: 3.107,15 euro

3.464,70 euro

IFIC: 3.571,74 euro

Gebrevetteerd (A2) verpleegkundige / laborant[4]

2.233,57 euro

IFIC: 2.275,62 euro

2.462,98 euro

IFIC: 2.532,92 euro

2.896,90 euro

IFIC: 2.941,20 EUR

Kinderverzorger(st)er / sanitair help(st)er [5]

2.105,53 euro

IFIC: 2.137,41 euro

2.327,91 euro

IFIC: 2.358,19 euro

2.471,62 euro

IFIC: 2.504,23 euro

Bron: SOM -  Federatie van Sociale Ondernemingen, cijfers volgens paritair comité 330 - geldig sinds 1 september 2018 en IFIC.

[1] Hoofdverpleegkundigen en paramedische diensthoofden ontvangen ook een functiecomplement van 82,98 euro per maand voor zover zij 18 jaar baremieke anciënniteit hebben, en verloond worden volgens één van volgende barema’s: 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 en 1.00. Sommigen ontvangen ook een functietoeslag, deze wordt maandelijks toegekend aan sommige hoofdverpleegkundigen, paramedische diensthoofden met de loonschalen 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 en 1.00 evenals voor de verpleegkundigen (hoofd van dienst). Deze toeslag bedraagt 4%, 8% of 12% van het basismaandloon, afhankelijk van de anciënniteit van de persoon.

[2] Verpleegkundigen die in ziekenhuizen of in de ouderenzorg werken en houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid hebben recht op een bijkomende jaarlijkse brutopremie van 1.254,36 euro. Als ze houder zijn van een bijzondere beroepstitel hebben ze recht op een bijkomende jaarlijkse brutopremie van 3.763,20 euro. Deze verpleegkundigen kunnen in de eerste fase van de invoering van IFIC niet instappen en behouden hun loonschaal en premie.

[3] De eerste 5 jaar ontvangen medewerkers in deze categorie een haard- of standplaatstoelage

[4] De eerste 7 jaar ontvangen medewerkers in deze categorie een haard- of standplaatstoelage

[5] De eerste 19 jaar ontvangen medewerkers in deze categorie een haard- of standplaatstoelage

Publicatiedatum: december 2018, update maart 2019. Tekst: Ludovic Vanhee.


Lees ook:

Werken bij een multinational: beter voor je portemonnee?

Wil je goed je boterham verdienen, dan zal iedereen je vertellen dat je best aan de slag gaat bij ee...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Hoeveel verdien je als productiearbeider?

Wie niet bang is van fysiek zwaar werk en ook bereid is om in shiften te werken, kan als productiear...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Waarom je je niet blind mag staren op je nettoloon

Je hebt er misschien al eens van gehoord: iemand vond een nieuwe job, met hoger loon, maar kreeg net...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel verdien je in de (petro)chemie?

Jaar na jaar wordt het opnieuw bevestigd, in elke mogelijke salarisenquête: de (petro)chemie is de b...

Meer verantwoordelijkheden, hoger salaris?

Een job blijkt in de praktijk soms niet dezelfde als op papier. Geeft je baas je almaar meer taken d...

Salaris: 7 vaak gestelde vragen (en de antwoorden)

Wij zetten de meest gestelde vragen én antwoorden over het loonpakket op een rij.