TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

 

Bij de Vlaamse overheid vind je jobs in allerlei vakgebieden. Zorgen voor verkeersveiligheid, de natuur of onderwijs voor iedereen, het zijn maar enkele van de domeinen waar je aan de slag kan. Het aanbod aan vacatures richt zich bovendien op heel uiteenlopende profielen: van ingenieur tot maatschappelijk assistent, van schoonmaakmedewerker tot jurist.

1. Hoe berekent de Vlaamse overheid je loon?

Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde schalen. Er zijn verschillende elementen die het salaris bepalen:

 • niveau van de functie
 • graad
 • salarisschaal
 • anciënniteit

Er zijn 4 functieniveaus (A, B, C of D). Het niveau hangt af van het diploma.

 • A: masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • B: bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • C: diploma secundair onderwijs
 • D: geen diploma nodig

Binnen een niveau zijn er ook graden (A1, A2 …). Een graad vertegenwoordigt een groep van gelijkaardige functies die eenzelfde salaris krijgen. Aan elke graad wordt een salarisschaal gekoppeld.

Naast niveau, graad en salarisschaal, speelt ook anciënniteit een rol. Er zijn twee soorten: geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.

 • Geldelijke anciënniteit bouw je automatisch op tijdens je loopbaan, zowel als contractueel en als statutair ambtenaar. Voor de berekening kan je onder bepaalde voorwaarden je ervaring bij een andere werkgever laten meetellen.
 • Schaalanciënniteit bouw je op als statutaire ambtenaar. Na een aantal jaren in dezelfde salarisschaal groei je automatisch door naar een volgende salarisschaal.

2. Salarissimulator

De Vlaamse overheid heeft een eigen salarissimulator waar werknemers hun loon tot op de komma kunnen berekenen. We gooiden 4 fictieve simulaties in de tool en kwamen tot de volgende resultaten.

 1. Kaatje werkt op A-niveau in salarisschaal A111 en heeft tien jaar anciënniteit. Ze is statutair benoemd. Ze is gehuwd of wettelijk samenwonend en haar echtgenoot heeft een beroepsinkomen van > 221 euro. Ze ontvangt een haardtoelage. Ze heeft 2 kinderen ten laste.

Bruto: 3.873,92 euro loon, met 2.567,25 euro eindejaarstoelage en 3.564,01 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.440,55 euro loon, met 1.214,72 euro eindejaarstoelage en 1.647,04 euro vakantiegeld.

 1. Ali werkt op B-niveau in salarisschaal B200 en heeft vijf jaar anciënniteit. Hij werkt als contractueel bediende. Hij is alleenstaand en heeft een 65+'er ten laste.

Bruto: 3.378,88 euro loon, met 2.239,18 euro eindejaarstoelage en 3.108,57 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.183,96 euro loon, met 1.017,93 euro eindejaarstoelage en 1.574,59 euro vakantiegeld.

 1. Timmo werkt op C-niveau in salarisschaal C222 en heeft vijftien jaar anciënniteit. Hij werkt als contractueel arbeider. Hij woont wettelijk samen met een werkloze partner en krijgt een standplaatstoelage. Hij heeft 3 kinderen ten laste, waarvan 1 met een handicap.

Bruto: 3.699,60 euro loon, met 2.451,72 euro eindejaarstoelage en 3.403,63 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.790,51 euro loon, met 1.017,66 euro eindejaarstoelage en 1.572,92 euro vakantiegeld.

 1. Anna werkt op D-niveau in salarisschaal D291 met een anciënniteit van 2 jaar, als contractueel arbeider. Ze is gehuwd of wettelijk samenwonend en haar echtgenoot heeft een beroepsinkomen van > 221 euro. Ze heeft 1 kind ten laste.

Bruto: 2.931,24 euro loon, met 2.159,74 euro eindejaarstoelage en 2.696,74 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 1.925,54 euro loon, met 981,81 euro eindejaarstoelage en 1.365,98 euro vakantiegeld.

3. Wat met je voorgaande ervaring?

Heb je al ervaring wanneer je aan de slag gaat bij de Vlaamse overheid? Dan kan je in bepaalde gevallen die ervaring laten meetellen bij de berekening van je loon.

 • Heb je al ervaring bij een andere overheidsdienst of een werkgever uit de publieke sector? Dan tellen je dienstjaren mee voor de berekening van je anciënniteit.
 • Kom je uit de privésector of werk je als zelfstandige? Dan kunnen je gewerkte jaren meetellen als je nieuwe leidinggevende deze ‘functierelevant’ vindt.

4. Welke andere voordelen en tegemoetkomingen zijn er nog?

Naast het loon maak je bij de Vlaamse overheid nog kans op andere (financiële) voordelen, tegemoetkomingen, vergoedingen en toelagen zoals:

 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
 • Tussenkomst woon-werkverkeer
 • Internet en computer
 • Persoonlijk gebruik dienstwagen
 • Tussenkomst beeldschermbril
 • Tussenkomst medische check-up 50+
 • Rechtsbijstand
 • Voordelige kinderopvang tijdens schoolvakanties
 • Begrafenisvergoeding
 • Opleidings- en vormingsaanbod
 • Psychosociale en juridische hulp
 • Griepvaccinatie
 • Toelage voor dienstreizen
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Haard- en standplaatstoelage
 • Toelage voor tijdelijke functieverzwaring
 • Prestatietoelage
 • Mandaattoelage
 • Nacht-, zaterdag- en/of zondagvergoedingen
 • Permanentietoelage
 • Oplage ploegenarbeid
 • Overuren
 • Gevaartoelage
 • Kraamgeld en kinderbijslag
 • Competentiepremie
 • Toelagen voor specifieke personeelscategoriën zoals loodsen en luchthavenpersoneel

Bekijk hier alle openstaande vacatures bij de overheid.

TIP: Ga je binnenkort op sollicitatiegesprek of heb je een evaluatiegesprek met je baas? In ons nieuw e-book over loononderhandelingen geeft arbeidsmarktexpert Katrin Van de Water (Passion for Work) concrete tips om tijdens een loononderhandeling het onderste uit de kan halen. Download het gratis e-book hier.

Publicatiedatum: oktober 2018.


Lees ook:

Wil je een hoger salaris? Zo weet je of je het verdient

Een zeldzame regeringsleider of top-CEO buiten beschouwing gelaten, vinden mensen hun loon niet snel...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Open communicatie over lonen: goed idee?

Over de lonen die individuele werknemers verdienen wordt in een bedrijf vaak weinig gecommuniceerd. ...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Dit is je salaris in de retailsector

Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, verdien je in de detailhandel gemiddeld 2.756 euro ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Aanvullend pensioen: een slimme keuze bovenop je loon

Ook al ben je misschien nog jong, jouw pensioen verdient de nodige aandacht. Een slimme aanvullende ...

Salarisverhoging vragen doe je zo

Een salarisverhoging vragen? Heel wat mensen zijn bang om dat gesprek aan te gaan. Zo blijkt uit ond...

Berekening eindejaarspremie: dit moet je weten

Benieuwd hoeveel jouw eindejaarspremie zal bedragen? Hieronder leggen we uit hoe ze wordt berekend.