TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas krijgt een eindejaarspremie als arbeider van 1.660,89 euro bruto. Hij is gehuwd, heeft drie kinderen en zijn echtgenote heeft geen beroepsinkomen. Hoe wordt zijn eindejaarspremie berekend? 

Je eindejaarpremie is een extralegaal voordeel, waarop ook belastingen betaald moeten worden. De werknemersbijdrage RSZ voor arbeiders wordt berekend op 108% van hun brutoloon. Hiervan wordt dan 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid. Voor de berekening van de eindejaarpremie geldt dus de volgende werknemersbijdrage:
1.660,89 euro. x 108% = 1.793,76 euro. 1.793,76 euro x 13,07% = 234,44 euro. Om het belastbaar bedrag van de eindejaarspremie te berekenen, moet deze bijdrage van de bruto eindejaarspremie afgetrokken worden, of dus: 1.660,89 euro - 234,4 4euro = 1.426,45 euro.

Dit belastbaar bedrag van 1.426,45 euro is het vertrekpunt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Stap 1: Berekening jaarbelastbaar deel

Gedurende de voorbije 11 maanden ontving Dirk Vandeplas niet steeds hetzelfde brutoloon. Tot op het ogenblik van de berekening van zijn eindejaarspremie werd er voor hem een belastbaar bedrag van 14.873,61 euro geboekt.
Als jaarbelastbaar wordt dit dus: (14.873,61 euro/11maanden) x 12 maanden = 16.225,76 euro.

Stap 2: Exceptionele voorheffing

Er moet exceptionele voorheffing worden ingehouden.

Stap 3: Vrijstelling wegens kinderlast

Vervolgens moet voor de bedrijfsvoorheffing ook rekening gehouden worden met de kinderlast. Sinds 01/01/2017 bedraagt het grensbedrag voor drie kinderen ten laste 18.818 euro. Dirk verdient dus meer verdient dan dit grensbedrag. Hierdoor is er geen vrijstelling van de belastbare vergoeding.

Stap 4: Bedrijfsvoorheffing

Het percentage bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van het bedrag van het jaarbelastbaar deel en is dus telkens verschillend. In dit voorbeeld bedraagt het 35,33 %, aangezien het jaarbelastbaar deel tussen 14.470,01 en 16.810,00 euro ligt. De bedrijfsvoorheffing komt dus neer op: 1.426,45 euro x 35,33% = 503,96 euro.

Omdat Dirk minder dan vijf kinderen ten laste heeft, kan het zijn dat hij een vermindering van de bedrijfsvoorheffing geniet. Hiervoor wordt zijn jaarbelastbaar deel met een tweede grensbedrag vergeleken. Voor drie kinderen ten laste, bedraagt dit grensbedrag sinds 01/01/2017 24.225 euro. Het jaarbelastbaar deel van Dirk ligt dus niet hoger dan het grensbedrag en dus kan hij een vermindering van de exceptionele voorheffing genieten van 35%. Dit komt neer op een vermindering van: 503,96 euro x 35% = 176,39 euro.

Er zal dus 327,57 euro als bedrijfsvoorheffing ingehouden worden, of dus 503,96 euro - 176,39 euro = 327,57 euro.

Netto eindejaarspremie

In dit voorbeeld wordt de netto eindejaarspremie dus als volgt berekend: 1.426,45 euro - 327,57 euro = 1.098,88 euro.

Dirk Vandeplas zal dus een netto eindejaarspremie van 1.052,05 euro op zijn bankrekening krijgen.

Bereken nu zelf je eindejaarspremie met onze nieuwe handige tool.


Lees ook:

Wat zeg je als je collega naar je loon vraagt?

Werknemers zijn steeds openhartiger over hun loon - en dat is een goede zaak. Maar omdat het onderwe...

Van lasser tot werfleider

het kan bij Top Employer SPIE Belgium

 

Managerslonen uit de doeken

Hoeveel verdient de grote baas? Dàt is de hamvraag, en gelukkig kan de salarisenquête klaarheid sche...

Een job bij de politie: meer praten dan vechten?

Babette vertelt over haar ervaring als politie-inspecteur

5 manieren waarop je het loon van je collega kan ontfutselen

Ken jij het loon van jouw directe collega's? Waarschijnlijk niet. Praten over onze salarissen blijft...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Werk jij al je hele leven in dezelfde sector? Als je verandert kan je 500 euro meer verdienen

Zou je graag wat meer verdienen, maar sta je niet te springen om meer verantwoordelijkheden op te ne...

De 20 populairste bedrijfswagens van 2017

Ondanks pogingen van de overheid om autogebruik te verminderen, zit de bedrijfswagen nog meerin de l...

Mobiliteitsenquête vacature.com en SD Worx: bijna niemand zit te wachten op ‘cash for car’

Hoe krijgen we werknemers uit hun wagen? Alleszins niet met de cash for car-regeling die de regering...