TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas krijgt een eindejaarspremie als arbeider van 1.660,89 euro bruto. Hij is gehuwd, heeft drie kinderen en zijn echtgenote heeft geen beroepsinkomen. Hoe wordt zijn eindejaarspremie berekend? 

Je eindejaarpremie is een extralegaal voordeel, waarop ook belastingen betaald moeten worden. De werknemersbijdrage RSZ voor arbeiders wordt berekend op 108% van hun brutoloon. Hiervan wordt dan 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid. Voor de berekening van de eindejaarpremie geldt dus de volgende werknemersbijdrage:
1.660,89 euro. x 108% = 1.793,76 euro. 1.793,76 euro x 13,07% = 234,44 euro. Om het belastbaar bedrag van de eindejaarspremie te berekenen, moet deze bijdrage van de bruto eindejaarspremie afgetrokken worden, of dus: 1.660,89 euro - 234,4 4euro = 1.426,45 euro.

Dit belastbaar bedrag van 1.426,45 euro is het vertrekpunt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Stap 1: Berekening jaarbelastbaar deel

Gedurende de voorbije 11 maanden ontving Dirk Vandeplas niet steeds hetzelfde brutoloon. Tot op het ogenblik van de berekening van zijn eindejaarspremie werd er voor hem een belastbaar bedrag van 14.873,61 euro geboekt.
Als jaarbelastbaar wordt dit dus: (14.873,61 euro/11maanden) x 12 maanden = 16.225,76 euro.

Stap 2: Exceptionele voorheffing

Er moet exceptionele voorheffing worden ingehouden.

Stap 3: Vrijstelling wegens kinderlast

Vervolgens moet voor de bedrijfsvoorheffing ook rekening gehouden worden met de kinderlast. Sinds 01/01/2017 bedraagt het grensbedrag voor drie kinderen ten laste 18.818 euro. Dirk verdient dus meer verdient dan dit grensbedrag. Hierdoor is er geen vrijstelling van de belastbare vergoeding.

Stap 4: Bedrijfsvoorheffing

Het percentage bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van het bedrag van het jaarbelastbaar deel en is dus telkens verschillend. In dit voorbeeld bedraagt het 35,33 %, aangezien het jaarbelastbaar deel tussen 14.470,01 en 16.810,00 euro ligt. De bedrijfsvoorheffing komt dus neer op: 1.426,45 euro x 35,33% = 503,96 euro.

Omdat Dirk minder dan vijf kinderen ten laste heeft, kan het zijn dat hij een vermindering van de bedrijfsvoorheffing geniet. Hiervoor wordt zijn jaarbelastbaar deel met een tweede grensbedrag vergeleken. Voor drie kinderen ten laste, bedraagt dit grensbedrag sinds 01/01/2017 24.225 euro. Het jaarbelastbaar deel van Dirk ligt dus niet hoger dan het grensbedrag en dus kan hij een vermindering van de exceptionele voorheffing genieten van 35%. Dit komt neer op een vermindering van: 503,96 euro x 35% = 176,39 euro.

Er zal dus 327,57 euro als bedrijfsvoorheffing ingehouden worden, of dus 503,96 euro - 176,39 euro = 327,57 euro.

Netto eindejaarspremie

In dit voorbeeld wordt de netto eindejaarspremie dus als volgt berekend: 1.426,45 euro - 327,57 euro = 1.098,88 euro.

Dirk Vandeplas zal dus een netto eindejaarspremie van 1.052,05 euro op zijn bankrekening krijgen.

Bereken nu zelf je eindejaarspremie met onze nieuwe handige tool.


Lees ook:

Ook zonder managersfunctie een hoog loon

Wie op een goed salaris mikt, hoeft niet per se een managementpositie te ambiëren. Een specialist is...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Doe mee aan het grote beloningsonderzoek van Vlerick Business School en vacature.com

Hoe langer in dienst, hoe hoger het loon. Dat is de logica die in België nog steeds populair is. Al ...

Bij dit bedrijf is je carrière als ingenieur meteen gelanceerd

Ontdek bij PepsiCo een carrière die haar vruchten afwerpt

- Sponsored

Hoeveel mag je vragen als je opslag wil?

Je krijgt meer verantwoordelijkheid, je takenpakket breidt uit, je merkt dat een collega met dezelfd...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel verdien je in de gezondheidszorg?

In de zorgsector zijn er altijd handen te kort. Maar vertaalt de hoge vraag naar verpleeg- en zorgku...

Wat als... jouw collega's zouden beslissen hoeveel jij mag verdienen?

Steeds meer bedrijven stappen af van het traditionele functioneringsgesprek. Zo ook Hifluence in Kon...

Zoveel bedraagt je eindejaarspremie

Binnenkort komt ze er weer aan, jouw eindejaarspremie. Tenminste, als jij bij de gelukkigen bent die...