TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel bedraagt het vermogen van de Belgische gezinnen?

In een artikel in het Economisch Tijdschrift heeft Philip Du Caju van de Nationale Bank van België een overzicht gemaakt van het vermogen van de Belgische huishoudens. Hij baseerde zich daarvoor op diverse statistische gegevens uit de Household Finance and Consumption Survey (HFCS), een geharmoniseerde enquête over het financiële gedrag van de gezinnen in de eurolanden. Du Caju bracht in zijn artikel zowel het financiële als het reële vermogen van de Belgische gezinnen in kaart.

 

Hoog vermogen, ongelijk verdeeld

Uit de gegevens de HFCS blijkt dat het gezinsvermogen van de Belgen in vergelijking met andere Europese landen hoog genoemd mag worden. Een doorsnee Belgisch gezin beschikt over een nettovermogen van 206.200 euro (mediaan), het gemiddelde bedraagt 338.600 euro. Dat dit gemiddelde gevoelig hoger ligt dan de mediaan wijst op de ongelijke verdeling van het gezinsvermogen in ons land. Er is dus een concentratie van hoge vermogens bij relatief weinig gezinnen.

 

De verdeling van het vermogen is nog meer ongelijk dan die van het inkomen. De mediaan van het bruto jaarinkomen van een gezin bedraagt immers 33.700 euro en het gemiddelde ligt op 49.500 euro.

 

De ongelijkheid van de verdeling van het vermogen komt nog meer tot uiting als we de verdeling in percentielen bekijken. Een typisch ‘rijk’ gezin (p90) heeft een nettovermogen dat 3,4 keer hoger is dan dat van een doorsneegezin (p50).

 

Voor de inkomens in België bedraagt deze p90/p50‑ratio, die dus een idee geeft van de ongelijkheid in de bovenste helft van de verdeling, ‘maar’ 2,6.

 

Reële bezittingen

Een eerste categorie bezittingen die het artikel beschrijft zijn de reële bezittingen. Zo kunnen in België zeven op de tien gezinnen zich eigenaar noemen van hun hoofdverblijfplaats. Die eigen gezinswoning heeft een conditionele mediaanwaarde van 250.000 euro. Daarnaast bezit 16,4% van de gezinnen nog ander vastgoed, met een doorsneewaarde van 174.000 euro.

 

77,2% bezit een eigen voertuig, met een mediaanwaarde van 6.200 euro. In de eerste plaats gaat het daarbij om een wagen, maar bijvoorbeeld ook motorfietsen, boten, vliegtuigen of caravans komen voor.

 

15,4% van de gezinnen rapporteert ook waardevolle zaken zoals juwelen, kunst, antiek of collecties met een doorsneewaarde van 5.000 euro.

 

Een laatste belangrijk component van het reëel vermogen zijn de eigen niet-beursgenoteerde bedrijven zoals zelfstandige zaken en familiebedrijven. In België is dat voor 6,6% van de gezinnen het geval. De mediaanwaarde daarbij is 50.000 euro.

 

Financieel vermogen

Zowat alle gezinnen (98%) hebben een financieel actief. De doorsneewaarde daarvan is 26.500 euro. In de eerste plaats bestaat dat financieel vermogen uit zichtrekeningen en spaarboekjes, goed voor een mediaanwaarde van 10.000 euro.

 

17,6% van de gezinnen beschikt ook over beleggingsfondsen, met een doorsneewaarde van 20.400 euro. Zo bezit bijvoorbeeld 7,5% waardepapieren zoals obligaties en kasbons. De mediaanwaarde daarvan is 30.800 euro. 14,7% van de Belgische gezinnen belegt in aandelen, goed voor een doorsneewaarde van 5.100 euro.

 

De Belgische gezinnen denken ook aan de oude dag: 43,3% doet aan pensioensparen of sluit een levensverzekering af met een conditionele mediaanwaarde van 19.900 euro.

 

Schulden

Ten slotte beschrijft de studie ook de andere kant van de balans. Zo heeft 44,8% van de huishoudens een krediet heeft lopen. De doorsnee uitstaande schuld daarbij bedraagt 39.300 euro. Bij 30,5% gaat het om één of meerdere hypothecaire leningen. De conditionele mediaanwaarde van de uitstaande schuld bedraagt 69.300 euro.

 

Andere schulden die de HFCS in aanmerking neemt zijn kredietlijnen, tekorten op rekeningen, uitstaande schulden op kredietkaarten en andere leningen zoals autoleningen of consumentenkrediet. In België heeft 24,2% van de gezinnen zulke niet-hypothecaire schulden. De mediaan van het uitstaand schuldsaldo bedraagt 5.200 euro.

 

  België Eurogebied
Reële activa    
Huiseigenaarschap 69,6% 60,1%
Gemiddelde waarde van de eigen woonst 273.100 216.800
Financiële activa    
Mediaan 26.500 11.400
Gemiddelde 109.400 44.500
p90/p50 ratio 8,8 8,8
Aandeel in het totaal actief 29,1% 16,8%
Nettovermogen    
Mediaan 206.200 109.200
Gemiddelde 338.600 230.800
p90/p50 ratio 3,4 4,6
Gezinnen met een negatief nettovermogen 2,7% 4,80%

Bron: NBB
Cijfers in euro tenzij anders vermeld


Lees ook:

Waarom je je niet blind mag staren op je nettoloon

Je hebt er misschien al eens van gehoord: iemand vond een nieuwe job, met hoger loon, maar kreeg net...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Hoeveel verdien je in de (petro)chemie?

Jaar na jaar wordt het opnieuw bevestigd, in elke mogelijke salarisenquête: de (petro)chemie is de b...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Meer verantwoordelijkheden, hoger salaris?

Een job blijkt in de praktijk soms niet dezelfde als op papier. Geeft je baas je almaar meer taken d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Salaris: 7 vaak gestelde vragen (en de antwoorden)

Wij zetten de meest gestelde vragen én antwoorden over het loonpakket op een rij.

Wat verdient een job in de logistiek?

Koppel je werkzekerheid graag aan een mooi inkomen? Overweeg dan een job in de logistiek. Deze boeie...

Een goed salaris van bij de start? Dan moet je in deze sectoren zijn

Je eerste job moet natuurlijk vooral leuk zijn, en leerrijk, in een bedrijf vol toffe collega’s. Maa...