TERUG NAAR OVERZICHT

Fiscale trucs voor gevorderden

Bedrijven hanteren voor hun kaderleden en voor de directie een reeks fiscaal interessante betalingstechnieken. Altijd al willen weten hoe dat werkt? Wij openen voor u de grote trukendoos.

De jaarlijkse statistieken van de Oeso, de economische denktank van het Westen, laten er geen twijfel over bestaan: België en vooral zijn burgers zijn wereldkampioenen in belastingen betalen. Een werknemer die jaarlijks een mooie 49.069 euro netto verdient, kost zijn werkgever 135.000 euro: dat is bijna driemaal zoveel.

 

Om die belastingdruk te omzeilen werden de Belgen ook de kampioenen van de extralegale voordelen, waarop we flink minder belastingen of socialezekerheidsbijdragen betalen. “België is bijzonder creatief op het vlak van extralegale voordelen”, weet Kathelijne Verboomen, manager van de afdeling ‘verloningsadvies’ bij SD Worx. “We hebben 82 verschillende voordelen gevonden die aan kaderleden en gewone werknemers kunnen gegeven worden. Onder meer het gebruik van de smartphone, van warranten (vergelijkbaar met opties, nvdr) en van de winstparticipatie zit in de lift.”

 

Voor u en ik zijn die voordelen de maaltijdcheques, een groepsverzekering of zelfs een bedrijfswagen. Maar onze bedrijven halen voor hun duurdere medewerkers een hele set gesofisticeerde technieken boven. Sofie Bontinck (advocatenbureau Laga), Ben Amez (partner-fiscalist bij Deloitte) en Kathelijne Verboomen leiden ons door het doolhof van technieken waarvan kadermedewerkers en directieleden kunnen genieten.

 

  1. Verzelfstandig de leden van het directiecomité

Wat? In vele bedrijven is het directiecomité een feitelijke vergadering, maar men kan dit orgaan ook juridisch vormgeven. Dat kan sinds 2002 door de invoering van het begrip ‘directiecomité’ in het  wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt welke bevoegdheden hij doorschuift aan het directiecomité. De samenstelling van het directiecomité wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Zo worden de directieleden mandataris van de vennootschap, waardoor zij veeleer zelfstandigen worden.

 

Voordelig? “Dit levert een enorme besparing op voor de onderneming”, aldus Sofie Bontinck die bedrijven hierover adviseert. “Indien die besparing integraal naar de ‘directieleden’ mag vloeien, vermeerdert hun salaris fiks. Meestal wordt deze besparing in twee verdeeld, zodat de vennootschap en de directieleden erbij winnen. Dit is vandaag echt een ‘hot topic’.”

 

Ruim gebruikt? Bijna de helft (40%) van de middelgrote beursgenoteerde Belgische ondernemingen heeft zijn managementcomité verzelfstandigd.

 

  1. Managementvennootschap wordt minder aantrekkelijk

Wat ? Een specialist of kernmedewerker brengt zijn professionele activiteit over naar zijn eigen nieuwe vennootschap, een ‘managementvennootschap’. “Hij ruilt zijn werknemersstatuut voor een zelfstandig statuut. Dan treedt hij op als derde consulent, dus als buitenstaander die diensten levert aan verschillende ondernemingen. Daar knelt het schoentje, want dikwijls heeft die ex-werknemer slechts één klant, waarvoor hij in ondergeschikt verband werkt. Hij of zij heeft er een vast bureau, een mailadres, een businesskaartje.. en wordt dus als gewone werknemer behandeld. Dit is een typische schijnzelfstandige”, zegt Sofie Bontinck.

 

Voordelig? Het is een soort fiscale ‘speeltuin’: de voormalige werknemer betaalt maximaal 15.000 euro sociale zekerheidsbijdragen per jaar en kan via zijn vennootschap zijn inkomsten optimaliseren door allerlei kosten af te trekken. Maar het wordt stilaan minder interessant om binnen een managementvennootschap te werken. Staatssecretaris John Crombez (sp.a) is volop bezig de voordelen van deze formule sterk te beperken. Ben Amez: “Het parlement heeft al belastingmaatregelen goedgekeurd om de dividenden en de intresten hoger te belasten (van 15 naar 21 of soms zelfs 25%). Hij viseert ook de ‘villavennootschappen’, waarbij een individu een groter huis koopt binnen een vennootschap, waardoor hij de kosten sterk terugdringt.” Sofie Bontinck verwacht elk moment een nieuwe wet op de schijnzelfstandigheid. Zij zag al voorbereidende teksten. “Al onze klanten volgen het dossier alert op. Ze willen weten of ze die contracten opnieuw moeten onderhandelen eens de wet er is.”

 

Ruim gebruikt? Er zijn er heel veel van. Deze formule is heel populair in de informaticasector, maar is ook in andere sectoren sterk doorgedrongen. Het handelsinformatiebureau Graydon schat het aantal managementvennootschappen in ons land op 25.000. “Ik voel binnen alle bedrijven een enorme terughoudendheid om medewerkers in deze formule te laten beginnen”, zegt advocate Sofie Bontinck. “Ook houden beursgenoteerde en Amerikaanse ondernemingen niet van deze formule.”

 

  1. Salary Split

Wat? Indien je in verschillende EU-landen werkt, word je in die landen (afhankelijk van de belastingsverdragen) ook belast. Omdat je inkomen per land een stuk lager ligt, valt het daar telkens in een lagere belastingsschijf. Die komt samengeteld neer op een mooie belastingbesparing.

 

Voordelig? Eigenlijk heb je geen keuze: elke Belgische werknemer die in meerdere landen werkt moet zijn inkomsten in dat land aangeven indien hij daar ofwel langer dan 183 dagen werkt ofwel ter plaatse betaald wordt. “Frankrijk hanteert lage tarieven voor buitenlandse werknemers (van nul tot maximaal 20 procent). Dat geeft een Belg een voordeel van dertig procent voor dat deel van zijn salaris”, zegt Ben Amez. “Maar het is een complexe zaak omdat ook de extra’s zoals bonussen en de groepsverzekering meegerekend worden.”

 

“Je kan je wel organiseren dat je meer dagen werkt in fiscaal aantrekkelijke landen zoals Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Groot-Brittannië. Maar je moet de controleurs van de RSZ en de belastingen kunnen bewijzen dat je daar aan de slag was. Bereid je voor op een zware controle zodat je met reisbewijzen, gsm- en hotelfacturen, … kan aantonen dat je daar was”, weet Ben Amez.

 

Ruim gebruikt? Ja, gezien de internationalisering van onze arbeidsmarkt.

 

  1. Bonussen via opties en warrants

Wat? De gewone hogere bedienden genieten dikwijls van (variabele) bonusplannen, die ze ontvangen in de vorm van cash, van opties of van warrants. In de bedrijven met zo’n formules moet de werknemer elk jaar op voorhand bepalen of hij de bonus in cash wil of via opties.

Beursgenoteerde bedrijven kunnen de opties koppelen aan de eigen aandelen. Maar bij de andere ondernemingen kan zo’n optie gekoppeld zijn aan een aandelenkorf (in het jargon ‘OTC’s’, over-the-counterproducten die door banken als KBC en ING worden aangeboden). In sommige bedrijven ontvangen de kaderleden ‘warrants’. Dat zijn beursgenoteerde rechten die vrijgesteld zijn van RSZ. Die kunnen onmiddellijk verkocht worden.

 

Voordelig? “Je moet direct belastingen betalen op de opties, maar slechts op een klein stukje”, weet Ben Amez, “De opties zijn wel vrijgesteld van sociale bijdragen, die je wel betaalt indien je de bonus in cash vraagt. Daarom is een optie interessant, maar je loopt wel een zeker beursrisico gedurende één jaar.”

 

“Van de cash die een medewerker ontvangt, blijft na belasting nog geen 30 procent over, van warrants een kleine helft”, vult Kathelijne Verboomen aan.

 

Ruim gebruikt? Zowel de OTC-opties als de warrants zijn (redelijk) breed verspreid in de Belgische bedrijven. Volgens een onderzoek van SD Worx geeft een kleine 10 procent van de bedrijven warrants.

 

  1. De bedrijfswagen

Wat? Het bedrijf stelt je een auto ter beschikking, via een directe aankoop of via een leasecontract (al dan niet met een tankkaart).

 

Voordelig? Sinds het begin van het jaar belast de regering Di Rupo dit voordeel zwaarder. Sofie Bontinck relativeert: “De maatregelen waren een storm in een glas water. De meeste bedrijfswagens werden amper geraakt. De nieuwe maatregelen hebben vooral stof doen opwaaien in de top van onze bedrijven. Uiteindelijk zagen de chauffeurs van de zware auto’s en de SUV’s hun belastbaar voordeel soms verviervoudigen. Uiteindelijk blijft het nog steeds een voordeel voor de werknemer: voor die kosten kan je geen eigen wagen onderhouden, bijtanken en verzekeren.”

 

  1. Maaltijdvergoeding

Wat? Bij kaderleden wordt de maaltijdcheque dikwijls vervangen door een hogere maaltijdvergoeding, op voorwaarde dat zij voldoende veel uren buiten kantoor doorbrengen.

 

Voordelig? Zo’n maaltijdvergoeding bedraagt maximum 14 euro: 6 euro voor lunch buiten kantoor en 8 euro ‘wegens afwezigheid van sanitaire faciliteiten’. “Dit is een maximale dagelijkse vergoeding die kan uitbetaald worden aan ‘niet sedentaire’ werknemers die op een dag minstens 4 uur buiten kantoor verblijven. Let op, hiervoor durft de controleur je agenda opvragen om aan te tonen welke dagen je buiten het kantoor bent geweest.”

 

  1. De jacht op andere ‘forfaits’ en vergoedingen

Wat? Bedrijven waren creatief met het bedenken van systemen om de kosten die  werknemers maken bij de uitoefening van hun werk op een fiscaal interessante manier terug te betalen, dikwijls via maandelijkse vaste sommen (‘forfaits’). Zo kregen in een grote onderneming een tiental hogere kaderleden een maandelijkse vergoeding van 350 euro, onder meer voor het gebruik van een kantoor thuis. Die ‘forfaits’ waren meestal getrapt per functieniveau: een lager kaderlid kreeg maandelijks 50 euro, een hoger kaderlid 100 euro, een directeur tot 300 euro.

 

Voordelig? “De RSZ aanvaardt per maand maximaal 200 euro aan kosten binnen zo’n forfaitsysteem”, berekende advocate Sofie Bontinck. “De rest wordt door de controleurs aanvaard, mits het voorleggen van bewijzen. Vele kaderleden verzamelen jaarlijks een hele map vol parkingtickets en andere bewijsjes van kosten eigen aan de werkgever.” Kathelijne Verboomen: “Besef wel dat de inspecteurs van de belastingen en de RSZ niet meer afgerekend worden op het aantal bezoeken, maar op de boetes die ze binnenhalen.

 

Ruim gebruikt? Het toekennen van een onkostenforfait is gebruikelijk zeker voor kaderleden die vaak kosten ‘eigen aan de werkgever’ dienen voor te schieten.

 

  1. Andere voordelen

Er bestaan nog tientallen andere voordelen. “Maar, goedkope leningen, gratis elektriciteit en het ter beschikking stellen van een huis zijn minder interessant geworden door de zware indexatie op het ‘voordeel alle aard’. Weinig bedrijven zorgen voor poets- en boodschappendiensten, fitnesstoestellen, … Blijkbaar hebben werknemers op dit vlak geen nood aan hulp vanuit de werkgever”, rondt Kathelijne Verboomen af.


Lees ook:

Ook zonder managersfunctie een hoog loon

Wie op een goed salaris mikt, hoeft niet per se een managementpositie te ambiëren. Een specialist is...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Doe mee aan het grote beloningsonderzoek van Vlerick Business School en vacature.com

Hoe langer in dienst, hoe hoger het loon. Dat is de logica die in België nog steeds populair is. Al ...

Bij dit bedrijf is je carrière als ingenieur meteen gelanceerd

Ontdek bij PepsiCo een carrière die haar vruchten afwerpt

- Sponsored

Hoeveel mag je vragen als je opslag wil?

Je krijgt meer verantwoordelijkheid, je takenpakket breidt uit, je merkt dat een collega met dezelfd...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel verdien je in de gezondheidszorg?

In de zorgsector zijn er altijd handen te kort. Maar vertaalt de hoge vraag naar verpleeg- en zorgku...

Wat als... jouw collega's zouden beslissen hoeveel jij mag verdienen?

Steeds meer bedrijven stappen af van het traditionele functioneringsgesprek. Zo ook Hifluence in Kon...

Zoveel bedraagt je eindejaarspremie

Binnenkort komt ze er weer aan, jouw eindejaarspremie. Tenminste, als jij bij de gelukkigen bent die...