TERUG NAAR OVERZICHT

FAQ Salariskompas 2016

Over het Salariskompas

Het vernieuwde Salariskompas is gebaseerd op de gegevens van de meer dan 33.000 werknemers die deelnamen aan de jongste Salarisenquête van Vacature en de KU Leuven. Het Salariskompas is een academisch onderbouwd werkinstrument voor iedereen die wil aftoetsen of zijn/haar loon vandaag marktconform is.

 

Veelgestelde vragen

Functieniveau

Hoe interpreteer ik de verschillende functieniveaus?

Administratief, ondersteunend personeel: medewerkers zonder leidinggevende bevoegdheid die de kernactiviteit van de organisatie ondersteunen, zoals een onthaalbediende, een onderhoudstechnicus in een fabriek, een bewakingsagent in een grootwarenhuis, … 

Uitvoerend personeel: medewerkers zonder leidinggevende bevoegdheid die (een deel van) de kernactiviteit van de organisatie uitvoeren, maar geen eindverantwoordelijkheid hebben, zoals winkelpersoneel, postbodes, productiemedewerkers … 

Een professioneel medewerker: medewerkers zonder leidinggevende bevoegdheid maar met een aparte expertise en een specifieke eindverantwoordelijkheid, zoals salesmedewerkers, accountants, juristen, … 

Middenkader: medewerkers met een leidinggevende bevoegdheid over een deel van de organisatie, zoals diensthoofd, bureauchef, ploegbaas, teamleider, … 

Senior en top management: medewerkers met een leidinggevende bevoegdheid over de hele organisatie, zoals algemeen directeur, bedrijfsleider, CEO, CFO, …

 

Opleidingsniveau

Hoe interpreteer ik de verschillende opleidingsniveaus?

Professionele bachelorEen professionele bachelor is een praktijkgerichte beroepsopleiding. Je loopt stages, ontwikkelt bepaalde vaardigheden en doet praktijkkennis op. Voorbeelden zijn bachelor in de verpleegkunde, bachelor in het onderwijs en bachelor in de elektrotechniek. Je kunt deze professionele bacheloropleidingen enkel volgen aan een hogeschool.

Academische bachelorEen academische bachelor is een theoretische en wetenschappelijke opleiding, gericht op onderzoek en ontwikkelen van theoretische kennis. Voorbeelden zijn bachelor in psychologie, bachelor in de geneeskunde en bachelor in de handelswetenschappen. Je kunt deze academische bacheloropleidingen volgen aan een universiteit.
 
Academische master: De meeste studenten met een academisch bachelordiploma volgen een aansluitende masteropleiding. Je kunt een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. Ben je professionele bachelor, dan volg je eerst een schakelprogramma of een verkorte bacheloropleiding alvorens je aan een masteropleiding begint.
 

 

Organisatiegrootte

Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Belgische team bestaat echter uit een 20-tal werknemers. Wat kies ik bij “organisatiegrootte”?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal werknemers in België.

 

Jaren werkervaring

Wat moet ik invullen bij "aantal jaren werkervaring"?

Bij "aantal jaren werkervaring" vul je het aantal jaren in sinds je eerste betaalde job (als schoolverlater, dus niet als jobstudent of stagiair). Indien je in 2000 je eerste arbeidsovereenkomst afsloot, dan heb je in 2016 16 jaar werkervaring.

 

13de maand, commissies en bonussen

Is het voorspelde brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten, zoals commissies, bonussen, enz.

 

Is er in het voorspelde brutosalaris een 13de (en 14de) maand verrekend?

Neen, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.

 

Extralegale voordelen

Ik beschik niet over een bedrijfswagen, een tankkaart, een gsm of representatiekosten. Heeft dit invloed op het resultaat? Kan dit gecompenseerd worden in het salaris?

Het Salariskompas genereert aparte schattingen voor extralegale voordelen op basis van je profiel. De voorspelling van je brutosalaris gebeurt via een andere berekening en houdt geen rekening met extralegale voordelen die voor iemand met jouw beroepsprofiel gangbaar zijn.

 

Houdbaarheid Salariskompas

Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor het Salariskompas bijgewerkt?

Salarissen en extralegale voordelen zijn geen statische gegevens. Daarom werken wij ook de gegevens van het Salariskompas regelmatig bij. Zo houden we de voorspelling van je brutosalaris zo nauwkeurig mogelijk. Voor deze editie van het Salariskompas werken we met de cijfers die we verzamelden in de loop van mei en juni 2014.

 

Samenstelling Salariskompas

Met welke gegevens werd het Salariskompas samengesteld?

Ruim 33.000 Belgische werknemers vulden de laatste versie van de laatste enquête volledig in:

  • Geslacht: 38% vrouwen, 62% mannen
  • Diplomaniveau: 30% universitair onderwijs, 16% academisch onderwijs aan een hogeschool (het vroegere HOLT of 2 cycli hoger onderwijs), 32% /professioneel hoger onderwijs (het vroegere HOKT of 1 cyclus hoger onderwijs) en 22% zonder diploma hoger onderwijs
  • Leeftijd: -30 jaar: 32%, 30 tot 39 jaar: 38%, 40 tot 49 jaar: 20%, 50-plus: 10%
  • Statuut: 84% bedienden, 11% ambtenaren en 5% arbeiders
  • Taal: 72% Nederlandstaligen en 28% Franstaligen

Alle data werden statistisch 'gewogen' en weerspiegelen de Belgische loontrekkende beroepsbevolking.

 

Hoe voorspelt het Salariskompas het loon en de benefits?

De loonvoorspelling gebeurt aan de hand van de resultaten van regressie-analyses. Op basis van de antwoorden van ruim 30 000 werkende Belgen berekenen we wat de impact is van elk van de kenmerken die je in het kompas invult. Dit levert een loonfunctie op, die uitdrukt hoe lonen in België bepaald worden. Jouw profiel wordt in deze loonfunctie ingevoerd en dit levert een voorspeld of geschat loon op. Deze techniek levert accuratere voorspellingen op dan het werken met gemiddelden of medianen. 

De benefits worden berekend op basis van de deelnemers aan de Salarisenquête met een vergelijkbaar profiel als het jouwe (zelfde sector, functiedomein en functieniveau).

 

Dataverwerking

Wat gebeurt er met de data die ik invul in het Salariskompas?
We gebruiken jouw antwoorden om het Salariskompas permanent up-to-date te houden. Je helpt dus alle toekomstige gebruikers van het Salariskompas aan objectieve en nauwkeurige data. Jouw gegevens worden uiteraard volledig anoniem verwerkt. 

Een loon van 4000 euro maakt gelukkig(er)

Geld maakt niet gelukkig, zegt het spreekwoord, maar een onderzoek van Vlerick Business School sprak...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Twijfel je over je studiekeuze? In deze domeinen verdien je het meest

Studeer je dit jaar af en wil je graag weten welk loon je kan onderhandelen voor je eerste job? Of m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wil je graag meer verdienen? 5 tips om je salaris omhoog te stuwen

Heb je opslag gevraagd, maar houdt je baas het been stijf? Blijf niet bij de pakken zitten en schiet...

 

 

 

Ontdek onze tools en testen

Check het Salariskompas, bereken je nettoloon en vind je talenten.

Wat zeg je als je collega naar je loon vraagt?

Werknemers zijn steeds openhartiger over hun loon - en dat is een goede zaak. Maar omdat het onderwe...

Managerslonen uit de doeken

Hoeveel verdient de grote baas? Dàt is de hamvraag, en gelukkig kan de salarisenquête klaarheid sche...

5 manieren waarop je het loon van je collega kan ontfutselen

Ken jij het loon van jouw directe collega's? Waarschijnlijk niet. Praten over onze salarissen blijft...