TERUG NAAR OVERZICHT

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

 

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters, wisten we al. Maar hoe evolueert het verder? Staan zij ook na 5 jaar nog altijd bovenaan de loonladder? En wat gebeurt er na 20 jaar? Op basis van de gegevens uit onze Salarisenquête kwamen we tot volgende conclusies.

Juristen: loon stijgt sneller dan dat van ingenieurs

Niet de wetenschappers of de ingenieurs, maar wel de juristen zien hun loon in de eerste jaren van hun carrière het snelst stijgen. Na vijf jaar ligt het gemiddelde brutoloon van een jurist al 34 procent hoger dan bij aanvang, bij de ingenieurs en de wetenschappers gaat het om een stijging van ongeveer 20 procent. Kijken we nog verder, na bijvoorbeeld twintig jaar, dan zien we een verdubbeling van het loon bij de juristen, en bij de wetenschappers en de ingenieurs een stijging van rond de 80 procent. Ook in absolute cijfers is de vergelijking interessant: terwijl juristen bij de start gemiddeld 200 euro minder verdienen dan ingenieurs is dat vijf jaar later honderd euro en twintig jaar later 800 euro meer. Een gelijkaardige conclusie kunnen we trouwens maken voor de consultants. Ook zij zien hun loon snel de hoogte ingaan.

 

Ambtenaren: hoge startlonen, beperkte evolutie

Dat de startlonen bij de overheid minstens zo aantrekkelijk zijn als in de privé, hebben we hier al eerder geschreven. Toch is het voordeel voor ambtenaren van korte duur. In tegenstelling tot werknemers in de privé zien zij hun loon in de jaren daarna slechts in beperkte mate stijgen. Na vijf jaar komt er gemiddeld 9 procent bij, na twintig jaar 47 procent. Daarmee duiken ze op in het lijstje met trage groeiers.

Marketeers en hr-medewerkers: laag beginnen maar sterk groeien

Dat ook de marketeers en de hr-medewerkers sterke groeiers zouden zijn, hadden we niet meteen verwacht. Want kijken we naar de startlonen, dan staan beide functiecategorieën helemaal achteraan. De groei die daarna komt, is dus des te opvallender. Na twintig jaar duiken beide functiecategorieën op in de bovenste helft van de tabel en zijn de lonen zo goed als verdubbeld, naar gemiddeld 4.495 euro bruto voor de medewerkers in marketing en communicatie, naar 4.343 euro voor de collega’s in hr.

 

Jobs in de horeca kennen traagste loongroei

Bij de trage groeiers vinden we vooral functies die qua doorgroeimogelijkheden beperkt zijn, denk aan hotelbedienden, administratief medewerkers en onderhoudsmedewerkers. Meest in het oog springend zijn de beperkte groeipercentages in de horeca: na vijf jaar is er niet meer dan 2 procent loon bijgekomen, na twintig jaar nog altijd maar 35 procent.

Hoogste & laagste startlonen gaan naar…

CARRIERESTART

 

Gemiddeld brutoloon

 

Management & directie

€ 3.007

Ingenieurs

€ 2.696

Research & development

€ 2.622

Overheidsdiensten

€ 2.614

Wetenschappelijk onderzoek

€ 2.577

       

 

CARRIERESTART

Gemiddeld brutoloon

Administratie & secretariaat

€ 2.076

Design, journalistiek & creatieve beroepen

€ 2.124

Horeca

€ 2.142

Toerisme

€ 2.155

Marketing & communicatie

€ 2.179


Dit zijn de snelste groeiers:

NA 5 JAAR WERKEN

 

Loonevolutie

 

Gemiddeld brutoloon

Juridisch

+34,2%

€ 3.331

Advies & consultancy

+29,1%

€ 3.044

Marketing & communicatie

+27,7%

€ 2.783

Research & development

+22,2%

€ 3.205

HRM & personeelsbeheer

+22,2%

€ 2.683

 

NA 20 JAAR WERKEN

Loonevolutie

Gemiddeld brutoloon

Juridisch

+127,9%

€ 5.657

Marketing & communicatie

+110,8%

€ 4.594

Management & directie

+109,1%

€ 6.287

Advies & consultancy

+ 108,9%

€ 4.926

HRM & personeelsbeheer

+ 97,8%

€ 4.343

 

Dit zijn de traagste groeiers:

NA 5 JAAR WERKEN

Loonevolutie

Gemiddeld brutoloon

Horeca

+2,2%

€ 2.189

Toerisme

+2,3%

€ 2.205

Medisch & paramedisch

+8,6%

€ 2.751

Overheidsdiensten

+8,9%

€ 2.847

Productie & techniek

+9,9%

€ 2.761

 

NA 20 JAAR WERKEN

Loonevolutie

Gemiddeld brutoloon

Horeca

+35,1%

€ 2.892

Administratie & secretariaat

+39,2%

€ 2.890

Productie & techniek

+41,6%

€ 3.558

Vrije beroepen

+44,1%

€ 3.541

Overheidsdiensten

+47,2%

€ 3.847


Over de studie

De tabellen op deze pagina kwamen tot stand na analyse van de loongegevens van meer dan 60.000 voltijds werkende Belgische werknemers. Die verzamelden Vacature en de KU Leuven in het kader van hun tweejaarlijkse Salarisenquête. Merk op dat het in de tabellen telkens gaat om gemiddelde brutolonen gelinkt aan functiedomeinen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoogte van de functie (kaderlid of niet). In die zin moet je de gegevens ook met de nodige voorzichtigheid bekijken.


Lees ook:

Wat zeg je als je collega naar je loon vraagt?

Werknemers zijn steeds openhartiger over hun loon - en dat is een goede zaak. Maar omdat het onderwe...

Van lasser tot werfleider

het kan bij Top Employer SPIE Belgium

 

Managerslonen uit de doeken

Hoeveel verdient de grote baas? Dàt is de hamvraag, en gelukkig kan de salarisenquête klaarheid sche...

Een job bij de politie: meer praten dan vechten?

Babette vertelt over haar ervaring als politie-inspecteur

5 manieren waarop je het loon van je collega kan ontfutselen

Ken jij het loon van jouw directe collega's? Waarschijnlijk niet. Praten over onze salarissen blijft...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Werk jij al je hele leven in dezelfde sector? Als je verandert kan je 500 euro meer verdienen

Zou je graag wat meer verdienen, maar sta je niet te springen om meer verantwoordelijkheden op te ne...

De 20 populairste bedrijfswagens van 2017

Ondanks pogingen van de overheid om autogebruik te verminderen, zit de bedrijfswagen nog meerin de l...

Mobiliteitsenquête vacature.com en SD Worx: bijna niemand zit te wachten op ‘cash for car’

Hoe krijgen we werknemers uit hun wagen? Alleszins niet met de cash for car-regeling die de regering...