TERUG NAAR OVERZICHT

Wordt de dertiende maand uitbetaald tijdens de opzegperiode?

"Ik zou graag van job veranderen en zal mij waarschijnlijk in mijn opzeggingstermijn bevinden wanneer onze 13de maand uitbetaald wordt. Heb ik recht op deze betaling of kan deze mij geweigerd worden?"
 

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?

Je werkgever is verplicht een eindejaarspremie (of dertiende maand) te betalen wanneer:
- er in de sector een CAO is afgesloten die de toekenning van een eindejaarspremie regelt
- er een dergelijke CAO is afgesloten op ondernemingsvlak
- de verplichting opgenomen is in het arbeidsreglement van de onderneming
- ze opgenomen is in jouw arbeidsovereenkomst
- de uitbetaling ervan steunt op een gebruik in de onderneming
er is sprake van een gebruik wanneer de toekenning van een eindejaarspremie bij uitdiensttreding van een werknemer gekenmerkt wordt door:
- een zekere algemeenheid, d.w.z. dat de toekenning minstens gebeurt aan alle werknemers van een herkenbare groep,
- een zekere vastheid, d.w.z. dat de toekenning herhaaldelijk plaatsvindt volgens dezelfde voorwaarden en berekeningswijze,
- een zekere bestendigheid, d.w.z. dat de toekenning al enige tijd plaatsvindt.

 

Aan deze elementen zie je duidelijk dat het recht op een eindejaarspremie een feitenkwestie is.

 

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie bij uitdiensttreding?

De CAO, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst zullen de berekeningsmodaliteiten en de voorwaarden bevatten waaronder de eindejaarspremie toegekend wordt.

 

In vele gevallen is er een anciënniteitvoorwaarde vereist of moet je in een bepaalde periode een aantal dagen gepresteerd hebben. Desgevallend zal de werkgever slechts een pro rata eindejaarspremie moeten uitbetalen. Meestal bepaalt de tekst of er een (volledig) recht is op eindejaarspremie, wanneer de werknemer uit dienst gaat.

 

Heb je recht op een eindejaarspremie als je zelf ontslag neemt?

Ook hier moeten we teruggrijpen naar het document dat het recht op eindejaarspremie bevat.

 

Wat betreft de uitdiensttreding wordt in de regeling vaak nog een onderscheid gemaakt al naargelang wie de overeenkomst beëindigt. Zo voorzien veel sectoren dat een pro rata eindejaarspremie moet uitbetaald worden indien de werkgever de overeenkomst beëindigt (behalve bij beëindiging om dringende redenen). Veel minder sectoren voorzien dat een premie moet uitbetaald worden indien de werknemer zelf ontslag neemt.

 

Ook indien je nog in dienst bent (hoewel je opzeg loopt) op het ogenblik dat de eindejaarspremie wordt uitbetaald, moet je de regeling die geldt in je onderneming erop naslaan. In de meeste sectoren zal je in deze situatie het recht op eindejaarspremie echter behouden.

 

Conclusie

Afhankelijk van de bepalingen in de cao, arbeidsreglement of -overeenkomst, heb je al dan niet recht op een eindejaarspremie indien je zelf ontslag neemt. Een algemeen en onvoorwaardelijk recht op eindejaarspremie ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bestaat niet.

 


Lees ook:

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...

Een maandloon van 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn

We gaan allemaal werken in ruil voor een loon. En de meesten onder ons zal je niet horen klagen wann...