TERUG NAAR OVERZICHT

Worden feestdagen uitbetaald bij ziekte?

Feestdagen

 • 1 januari
 • paasmaandag
 • Onze Heer Hemelvaart
 • 1 mei
 • pinkstermaandag
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 en 2 november
 • 11 november
 • 15 november
 • 25 en 26 december

   

Regel

Als er normaal zou gewerkt worden op de dag die samenvalt met de feestdag of de vervangingsdag, is de werkgever steeds verplicht het normale loon te betalen, behalve als de werknemer ongerechtvaardigd afwezig is op de gewone werkdag voor of na de feestdag.

Als gerechtvaardigde afwezigheid gelden alle schorsingen van de arbeidsovereenkomst en de afwezigheden die vooraf door de werkgever worden aanvaard.

Wanneer een feestdag valt binnen de eerste 30 dagen van ziekte, ongeval of arbeidsongeval, is de werkgever loon verschuldigd voor die feestdag.

 

 

Feestdag valt samen met een afwezigheidsdag?

Afhankelijk van de reden van de afwezigheid zal de algemene regeling al dan niet van toepassing zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afwezigheden, met daarbij onder welke voorwaarden er loon verschuldigd is.
 

Als de feestdag samenvalt met o.a.

dan is de betaling van de feestdag

vakantie, ...

steeds verschuldigd 

ziekte, ongeval, arbeidsongeval, moederschapsrust, ...

slechts verschuldigd inzoverre de feestdag valt binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid.

educatief verlof, klein verlet, ...

slechts verschuldigd inzoverre de feestdag valt binnen de 14 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid. 

voltijds tijdkrediet, toegestane afwezigheid, ...

nooit verschuldigd.

 

Voorbeeld

Een werknemer is ziek van 12 mei tot en met 16 juni. In deze periode vallen drie feestdagen: 1juni, 2 juni (vervanging van 1 januari), 12 juni:

 • deze drie feestdagen behouden het karakter van feestdag en moeten niet worden gerecupereerd op een latere datum;
 • de werkgever is loon verschuldigd voor de feestdag van 1 en 2 juni.

Er moet geen loon betaald worden voor de feestdag van 12 juni. Deze periode van 30 dagen waarbinnen de werkgever de feestdagen moet betalen, begint te lopen op het moment dat de schorsing een aanvang neemt.

Indien in de loop van de schorsing de reden ervan wijzigt, betekent dit niet dat een nieuwe periode van 30 dagen begint te lopen.

 

Voorbeeld

Een werkneemster is ziek van 1 juli tot en met 31 juli. Aansluitend op deze ziekteperiode neemt ze zwangerschapsrust.

De werkgever is loon verschuldigd voor de feestdag van 21 juli. Hij moet geen loon betalen voor de feestdagen die binnen de periode van het moederschapsverlof vallen. De periode van 30 dagen eindigt immers op 30 juli.

 

Na onderbreking

Na een onderbreking in de schorsing - een werkhervatting - is de werkgever wel verplicht om de feestdag die binnen de eerste 30 dagen van de tweede schorsing valt te betalen.

 

Voorbeeld

Een werknemer is ziek van 3 juli tot en met 28 juli. Na een werkhervatting van een week blijft hij opnieuw afwezig wegens ziekte van 7 augustus tot en met 25 augustus.

De werkgever is in dit geval loon verschuldigd voor de feestdag van 21 juli, alsook van de feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen vanaf 2 augustus. Hij is dus ook verplicht om loon te betalen voor de feestdag van 15 augustus.

 


Lees ook:

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...