TERUG NAAR OVERZICHT

Wie betaalt de schade bij een ongeval met vluchtmisdrijf?

"Ik heb een ongeval gehad met mijn bedrijfswagen. Ik was niet in fout, maar de andere wagen pleegde vluchtmisdrijf. Op wie wordt de schade verhaald?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Bij het gebruik van de bedrijfswagen kan er schade berokkend worden aan de wagen, hetzij door toedoen van de werknemer, hetzij door toedoen van een derde.

Hierbij rijst de vraag naar de aansprakelijkheid van de werknemer voor deze schade.
Om te beginnen moet een onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarbij de schade berokkend wordt in het kader van het beroepsgebruik van de wagen, dan wel tijdens het privégebruik ervan.

Ongeval met materiële schade tijdens beroepsgebruik

Wanneer de werknemer gebruik maakt van de bedrijfswagen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade veroorzaakt aan de wagen/aan derden, is de werkgever burgerlijk aansprakelijk.
De werknemer is enkel aansprakelijk als er sprake (en bewijs) is van bedrog, zware fout of herhaaldelijke lichte schuld.

Wanneer de schade berokkend wordt door een derde, mag de werkgever de kosten voor het herstel van de schade niet verhalen op de werknemer.
De werkgever kan dan deze derde (of zijn verzekeraar) aanspreken voor de schade die werd geleden.

Wanneer er echter sprake is van vluchtmisdrijf, kan men zich tot niemand anders wenden. Het is dan toch aan te raden een proces-verbaal te laten opstellen door de politie en een Europees aanrijdingsformulier in te vullen.
Wanneer de verantwoordelijke zou opgespoord worden, kan men aan de hand van dat dossier alsnog een procedure tot schadeloosstelling opstarten.

Ongeval met materiële schade tijdens privégebruik

De werknemer is echter wel aansprakelijk voor elke schade die hij aan de wagen berokkent buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. En dit ongeacht of deze schade het gevolg is van een zware of lichte fout.

De aansprakelijkheid van de werknemer zal dan vastgesteld worden volgens de aansprakelijkheidsregels vastgelegd in de car policy.
Bedrijfswagens zijn doorgaans omnium verzekerd. In de praktijk zal het er dan op neerkomen dat een franchise zal aangerekend worden aan de werknemer voor het herstel van de schade.

Wanneer de schade door een derde berokkend wordt, kan men zich tot deze derde (of zijn verzekeraar) richten om schadeloosstelling te bekomen.

Wanneer er echter sprake is van vluchtmisdrijf, gelden dezelfde principes als hierboven.

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...