TERUG NAAR OVERZICHT

Welke invloed heeft de jaarlijkse aanpassing van de loongrenzen?

"Ik heb vernomen dat de loongrenzen jaarlijks aangepast worden. Wat zijn de nieuwe loongrenzen en welke invloed heeft dat op bijvoorbeeld de opzeggingstermijn en de proefperiode?"
 

 

In het arbeidsovereenkomstrecht zijn bepaalde loongrenzen van toepassing en deze worden jaarlijks aangepast. Hieronder vindt u een aantal belangrijke topics die voor hun toepassing afhankelijk zijn van die jaarloongrenzen. De vermelde bedragen zijn deze geldig in 2008.

1. Opzeggingstermijn

De jaarloongrens van 28.580 euro bepaalt de lengte van de opzeggingstermijn van en bediende. Overschrijdt je jaarloon deze grens niet, dan moet de werkgever een opzeggingstermijn respecteren van drie maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit. Geef je zelf je ontslag, dan bedraagt je opzeggingstermijn anderhalve maand als je minder dan vijf jaar anciënniteit hebt. Heb je minstens vijf jaar anciënniteit, dan bedraagt je opzeggingstermijn drie maanden.

Als je totale bruto jaarloon hoger ligt dan 28.580 euro en 57.162 euro niet overschrijdt, dan bepaal je de duur van de opzeggingstermijn in onderling akkoord met je werkgever.
Zegt je werkgever de arbeidsovereenkomst op, dan moet hij een minimale opzeggingstermijn van drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar respecteren. Beëindig je zelf je arbeidsovereenkomst, dan moet je een opzeggingstermijn respecteren van maximum vier en een halve maand.

Als je bruto jaarloon het bedrag van 57.162 euro overschrijdt , kan je de duur van je opzeggingstermijn op het ogenblik van je indiensttreding met je werkgever afspreken. De minimale door de werkgever te respecteren opzeggingstermijn bedraagt drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit. De maximale door de werknemer te respecteren opzeggingstermijn bedraagt zes maanden.

2. Tegenopzegging

Ben je ontslagen als bediende en heb je een andere job gevonden, dan kan je een einde maken aan de overeenkomst met een verkorte opzeggingstermijn . De loongrenzen bepalen ook de duur van die termijn.

De na te leven opzeggingstermijn bedraagt één maand als je jaar loon 28.580 euro niet overschrijdt en twee maanden als je jaar loon hoger is dan 27 . 597 euro en 57.162 euro niet overschrijdt.

Overschrijdt je bruto jaarloon het bedrag van 57.162 euro , dan bepaal je de duur van de verkorte opzeggingstermijn in onderling akkoord met je werkgever ten vroegste op het ogenblik van de tegenopzegging. Als je geen akkoord bereikt, moet de duur door de rechter worden bepaald. In geen geval mag de duur van de tegenopzegging langer zijn dan vier maanden .

3. Niet-concurrentiebeding

De jaarloongrens van 28.580 euro beheerst ook de geldigheid van het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor arbeiders of bedienden . Als je jaarloon die grens niet overschrijdt , dan mag de arbeidsovereenkomst geen niet-concurrentiebeding bevatten.

Overschrijdt je totale bruto jaarloon de grens van 28.580 euro, maar bedraagt het niet meer dan 57.162 euro , dan is een niet-concurrentiebeding slechts mogelijk voor de functies bepaald bij sectorale CAO. Is er geen dergelijke sector-CAO voorhanden, dan kunnen die functies soms onder strikte voorwaarden op ondernemingsniveau worden aangeduid.

Als het jaarloon van de bediende hoger is dan 57.162 euro , dan mag de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentiebeding bevatten, behalve voor de functies zoals bepaald bij sectorale CAO. Is er geen sector-CAO, dan kunnen die functies soms onder strikte voorwaarden op ondernemingsniveau worden bepaald.

 

4. Duur proefperiode

Overschrijdt het totale bruto jaarloon van een bediende de grens van 34.261 euro niet, dan bedraagt de maximale duur van de proefperiode zes maanden. Wordt deze grens wel overschreden, dan duurt de proefperiode maximum twaalf maanden.

i.s.m. SD WORX

 

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...

Een maandloon van 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn

We gaan allemaal werken in ruil voor een loon. En de meesten onder ons zal je niet horen klagen wann...