TERUG NAAR OVERZICHT

Wat is een haard- of standplaatstoelage?

Een haard- of standplaatstoelage: wat is dat? Deze vergoedingen moeten gezien worden als een looncomplement dat aan een aantal werknemers toegekend wordt op basis van bepaalde criteria. De eigenlijke reden van de haard- en standplaatstoelage is wat verdwenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling een looncomplement toe te kennen aan ambtenaren die bereid waren dichter bij hun werk (lees: in de stad) te komen wonen. De haard- of standplaatstoelage was dan ter compensatie van hogere (stads)huurkosten. Ook al is de oorspronkelijke reden verdwenen, de toelage is er nog steeds.

Een haardtoelage wordt niet zomaar aan iedereen gegeven. Er zijn enkele voorwaarden om die te krijgen als werknemer. De standplaatstoelage is dan weer ter vervanging van de haardtoelage. In dit artikel geven we je meer inzicht in deze toelagen en de voorwaarden om ze te krijgen.

Voorwaarden haardtoelage

Je krijgt de haardtoelage

  • als je gehuwd bent (tenzij de haardtoelage al aan je echtgenoot of echtgenote is toegekend)
  • als je samenwoont (tenzij de haardtoelage al aan de persoon met wie je samenwoont is toegekend)
  • als je alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag ontvangt.

Om de haardtoelage te ontvangen, moet je een verklaring op erewoord over je familiale situatie geven. Als je als partners beiden recht hebt op een haardtoelage, dan duid je via een verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standplaatstoelage. Zo zie je dat de standplaatsvergoeding een soort vervanging is, als je als partner geen recht meer hebt op de haardtoelage.

Bedragen

De haard- en standplaatstoelage is gekoppeld aan de spilindex 138,01. Een overzicht:

Haard- en standplaatstoelage (bruto geïndexeerd bedrag met coëfficiënt 1,6734, sinds 01/07/2017)

Jaarlijks geïndexeerde brutowedde

Lager dan 26.941,74€

Tussen 26.941,74€ en 30.673,22€

Haardtoelage per maand

100,40€

50,20€

Standplaatstoelage per maand

50,20€

25,10€

Niet iedereen krijgt het volledige bedrag. Hoe dichter je jaarwedde bij de maximumjaarwedde ligt, hoe kleiner je toelage zal zijn. Als je deeltijds werkt, dan wordt je haard- of standplaatstoelage evenredig verminderd.

Afhoudingen van de haard- of standplaatstoelage

 

Bedrijfsvoorheffing

Sociale zekerheidsbijdragen

Contractuelen

ja

13,07 %

Statutairen

ja

nihil

Bekijk via salariskompas op welk loon of extralegale voordelen jij recht hebt!

 

 


Lees ook:

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...