TERUG NAAR OVERZICHT

Wat is een cafetariaplan? Wat zijn de mogelijkheden?

Het cafetariaplan wordt alsmaar populairder. Maar wat betekent dit precies? Wordt jouw loonpakket opgesteld volgens een cafetariaplan, dan wil dat zeggen dat je als werknemer mee je verloning en samenstelling van je loonpakket bepaald. David Seghers van SD Worx geeft meer uitleg.

Het begrip “cafetariaplan of meerkeuzeplan” situeert zich in de flexibele beloningssfeer.  De werknemer stelt zelf de loon- en arbeidsvoorwaarden samen, zoals hij/zij dat zou doen in een cafetaria met zelfbediening.

In het bestek van deze vraag hebben we het hier over een cafetariaplan in de enge zin van het woord. Een cafetariaplan bestaat in dit geval uit verzekeringsrechtelijke componenten, zoals een invaliditeitsverzekering, levensverzekering, e.a. De wetgeving rond aanvullende pensioenen (WAP) moet gerespecteerd worden o.a. bij het invoeren en wijzigen van dergelijk plan. De WAP heeft sociaaljuridische en fiscale grenzen aan de cafetariaplannen getrokken.

Keuze van risicodekking

Het gaat  hier dus over pensioenplannen waarbij het budget, dat door de werkgever ter beschikking gesteld wordt, naar keuze van de werknemer aangewend mag worden. Het kan gaan om een keuze tussen:

  • risicowaarborgen (pensioen, overlijden, invaliditeit, hospitalisatie ...)
  • het niveau van de waarborgen
  • de beleggingsvormen

De waarborgen waartussen kan gekozen worden en de eventuele begrenzingen worden vastgelegd in het cafetariaplan.  De werkgever legt hiermee de grenzen van de keuzevrijheid vast. Hij kan de keuze beperken tot een limitatieve lijst van risicodekkingen of bijkomende randvoorwaarden opleggen. De bijdrage kan aangewend worden voor aanvullingen op voordelen die de sociale zekerheid biedt. Andere dan aanvullende sociale zekerheidsvoordelen zoals een bedrijfswagen, gsm, bijkomende vakantiedagen … kunnen niet in het kader van dergelijk cafetariaplan.

Een overzicht van risicowaarborgen:

  • pensioenvorming (bij leven)
  • overlijdensdekking
  • arbeidsongeschiktheidswaarborgen. Bv premievrijstelling: de verzekeraar neemt de pensioenbijdrage ten laste tijdens arbeidsongeschiktheid
  • verzekering voor medische kosten bij hospitalisatie, palliatieve thuiszorg, dental care
  • waarborgen met betrekking tot specifieke kosten bij afhankelijkheid. Bv de kosten voor de hulp van derden
  • waarborgen die voorzien in een niet-inkomensvervangende rente bij ernstige aandoening. De verzekerde bedragen worden op forfaitaire wijze vastgelegd.

Bij een cafetariaplan moet er bijzondere aandacht gegeven worden aan de toegankelijkheid van iedere aangeboden waarborg voor iedere werknemer. Binnen dezelfde objectieve groep moet elke werknemer over dezelfde keuzemogelijkheden beschikken. Er mag geen geslachtsdiscriminatie ontstaan ten gevolge van verschillende tarieven voor mannen en vrouwen m.b.t. de risicoverzekeringen en daardoor ook voor het spaargedeelte.

Gedifferentieerd beheer van het plan

Op fiscaal vlak volgt elke toezegging zijn eigen regime op voorwaarde dat het plan gedifferentieerd beheerd wordt. Een plan “gedifferentieerd beheren” betekent dat alle onderdelen van het cafetariaplan, die aan een afzonderlijk belastingstelsel onderworpen zijn, strikt gescheiden gehouden  worden.

 


Lees ook:

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...