TERUG NAAR OVERZICHT

Wanneer is je baas aansprakelijk voor schade aan je eigen wagen?

"Wanneer is je werkgever aansprakelijk als je een ongeval krijgt met je eigen wagen? Enkel als je op weg bent naar het werk of ook als je op de baan bent voor een of andere afspraak?"
 

Vergoeding in het kader van een arbeidsongeval

Wanneer je het slachtoffer bent van een ongeval met je eigen wagens tijdens de verplaatsing naar een klant, is vaak de eerste reactie dat er sprake is van een arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis, die voorkomt tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waardoor een (lichamelijk) letsel ontstaat.

In een auto-ongeval betrokken worden tijdens de werkuren kan beschouwd worden als een arbeidsongeval indien je daarbij letsels oploopt.
Nochtans kan je geen vergoeding voor de schade aan je wagen bekomen van de arbeidsongevallenverzekeraar van je werkgever. Schade aan de goederen van de werknemer is niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering.

Arbeidsgereedschap

Doordat je je wagen (in afspraak met je werkgever) gebruikt voor de uitvoering van je arbeidsovereenkomst, kan je wagen gekwalificeerd worden als arbeidsgereedschap.

Hier stelt de wet uitdrukkelijk dat de werkgever verplicht is als een goed huisvader te zorgen voor het arbeidsgereedschap van de werknemer. Het ligt aan de werkgever om te bewijzen dat hij alle nodige voorzorgen heeft genomen om de schade te vermijden. De beoordeling hiervan zal dus geval per geval moeten bekeken.

Op basis van deze bepaling werd in het verleden reeds geoordeeld dat een werkgever moest tussenkomen in de kosten van de franchise voor het deel van de schade, welke niet gedekt werd door de verzekeringspolis.

Opmerking

Veelal is er een kostenvergoeding overeengekomen tussen werkgever en werknemer voor het gebruik van het privé-voertuig voor beroepsdoeleinden.
Wanneer het duidelijk is dat partijen uitdrukkelijk de bedoeling hadden een vergoeding te voorzien die alle kosten (brandstof, slijtage, verzekering, schade,…) dekt, dan kan je in principe geen bijkomende schadevergoeding meer bekomen voor schade bij een ongeval.

i.s.m. SD Worx

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...