TERUG NAAR OVERZICHT

Waaruit bestaat je nettoloon?

Het nettoloon is het loon dat overblijft na de berekening en het in mindering brengen van de bedrijfsvoorheffing en de werknemersbijdrage aan de RSZ.

 

Komt nog bij je nettoloon

Je nettoloon kan onder andere nog verhoogd worden met bedragen die noch aan RSZ, noch aan bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn. Bijvoorbeeld:

1. De tussenkomst in de vervoerskosten voor woon-werkverkeer (in bepaalde situaties slechts fiscaal vrijgesteld tot €380 per jaar)

2. Terugbetaalde kosten:

  • Op basis van bewijs (zoals factuur, btw-bonnetje, enz.)
  • Forfaitair
  • Forfaitair maar volgens ernstige normen (bv. km-vergoeding)
  • wanneer de werknemer kosten heeft gemaakt tijdens de uitoefening van zijn functie, moeten deze door de werkgever integraal worden terugbetaald. Op de terugbetaling van kosten gebeurt geen sociale of fiscale afhouding, uiteraard op voorwaarde dat het niet gaat om een verdoken loon.

 

Gaat nog van je nettoloon

Verlaging van het nettoloon is mogelijk door bijkomende inhoudingen of te verrekenen bedragen.

1. Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid

De werknemer dient nog een bijzondere socialezekerheidsbijdrage te betalen, berekend op basis van het jaarlijkse belastbaar inkomen dat elk gezin aangeeft. De werkgever kan niet het volledig gezinsinkomen kennen, dus houdt hij vooraf telkens een bedrag af van het nettoloon van de werknemer (dus na aftrek van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing). Pas nadat de fiscus het volledig jaarlijks gezinsinkomen kent, zal hij de afhouding van de werkgever kunnen corrigeren.

 

2. Inhouding groepsverzekering

De werknemer kan maandelijks tot de financiering van de groepsverzekering bijdragen. Dit bedrag wordt afgetrokken van het nettobedrag na de sociale en fiscale inhoudingen.

 

3. Voordelen van alle aard

Het gebruik van de bedrijfswagen is een voordeel dat forfaitair berekend wordt. Dit kan niet in geld worden uitbetaald, omdat het voordeel in natura genoten wordt. Daarom moet het bedrag worden afgetrokken van het nettoloon.

 

4. Loonbeslag of loonoverdracht

Als je een financiële schuld hebt, kan de schuldeiser deze vorderen via loonbeslag of loonoverdracht. Dan wordt een deel van je loon doorgestort naar de schuldeiser. De grensbijdragen hiervan worden elk jaar opnieuw vastgelegd. Sinds 1 januari 2016 worden volgende bedragen toegepast:

 

Nettomaandinkomen

gedeelte beslag

€ 0 - € 1.073

 0 %

€ 1.073,01 - € 1.153

20 %

€ 1.153,01 - € 1.272

30 %

€ 1.272,01 - € 1.391

40 %

+ € 1.391

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Voorschot

Een mogelijke inhouding kunnen ook de geldvoorschotten zijn die de werkgever gegeven heeft op een nog niet verdiend loon.

 

6. Inhouding maaltijdcheques

De werkgever draagt maximaal €6,91 bij, de werknemer minstens €1,09. De maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen in die maand.

 

Het resultaat

Het resultaat is het uitbetaald nettoloon. Sinds 1 oktober 2016 mag de werkgever het loon in principe niet meer van hand tot hand betalen. Dit moet via een overschrijving. Slechts voor een aantal sectoren is betaling in cash nog mogelijk, zoals in de landbouw (PC 144.00). Op de loonbrief staat het paritair comité of de RSZ-code vermeld. Die vermelding helpt de werknemer te controleren of de loon- en arbeidsvoorwaarden van de sector correct worden nageleefd (o.m. minimumloon, index- en conventionele verhogingen, eindejaarspremie en arbeidsduur).

 

In samenwerking met het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx

Deeltijdse job, voltijds loon

De gemiddelde Belg verdient 3401 euro bruto per maand. Voor een voltijdse baan, welteverstaan. Voor ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Geen diploma hoger onderwijs, wel een mooi loon

Ook werknemers die niet verder studeerden aan een hogeschool of universiteit kunnen goedbetaalde job...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ook zonder managersfunctie een hoog loon

Wie op een goed salaris mikt, hoeft niet per se een managementpositie te ambiëren. Een specialist is...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Bye bye bedrijfswagen: ben jij er klaar voor?

Ook in 2018 stonden we weer massaal in de file. Ook in 2018 kwamen we weer gezamenlijk tot de conclu...

In deze steden verdien je het meest

Werk je in Brussel Hoofdstad, dan verdien je gemiddeld 3.972 euro bruto. Is je werkgever gevestigd i...

De hoogste en laagste lonen op een rij

Wil je flink je boterham verdienen? Dan moet je directeur worden van een grote onderneming. Dat was ...