TERUG NAAR OVERZICHT

Voor wie geldt een aanvullend pensioen?

De W.A.P. wil de uitbouw van aanvullende pensioenen een flinke duw in de rug geven door vooral de uitbouw van sector- en ondernemingspensioen te stimuleren.

Sectoren en werkgevers zijn echter niet verplicht om een aanvullend pensioen voor hun werknemers te organiseren.

Neemt de sector of de werkgever het initiatief om een aanvullend pensioen in te richten, dan is de sector of de werkgever niet verplicht om dit aanvullend pensioen voor alle werknemers open te stellen.

Wat kan en wat kan niet?

1. Leeftijd

Werknemers moeten onmiddellijk en verplicht aangesloten worden vanaf 25 jaar. Dit betekent dat de inrichter (bedrijfstak of werkgever) van een aanvullend pensioenstelsel nog altijd een lagere aansluitingsleeftijd mag bepalen, maar geen hogere.

Voor uitzendkrachten, studenten en werknemers jonger dan 25 jaar moet de bedrijfstak of de werkgever dus niet verplicht een aanvullend pensioen organiseren.

2. Geen discriminatie

De bedrijfstak of werkgever die een aanvullend pensioen invoert, mag niet discrimineren tussen werknemers.

Wat mag niet ?

  • Pensioentoezeggingen mogen niet discrimineren tussen mannen en vrouwen.
  • Een pensioentoezegging afhankelijk maken van een bijkomende beslissing van de werkgever kan niet. Zo is het verboden de pensioentoezegging te onderwerpen aan het resultaat van een medisch onderzoek. In geen geval mag men aan de betrokken werknemer een hogere bijdrage vragen. De werkgever moet dus zelf de eventuele bijpremie dragen. Indien hij dat niet wenst te doen kan het plan niet worden ingevoerd.
  • Een premiedifferentiatie in functie van de leeftijd mag evenmin.
    De verplichte aansluitingsleeftijd vanaf 25 jaar is toegelaten. Ook het voorzien van een theoretische eindleeftijd is mogelijk, voor zover het gaat over de leeftijd vanaf wanneer men zijn wettelijk pensioen kan uitgekeerd krijgen, vanaf 65 jaar dus.

Wat mag wel !

Op basis van het zgn. geoorloofd onderscheid mag de inrichter wel tussen werknemers een onderscheid maken. Hierdoor moet hij dan voor bepaalde werknemers geen aanvullend pensioen organiseren.

Het maken van volgend onderscheid is toegelaten :

  • onderscheid tussen arbeiders, bedienden, kaderleden, leidinggevenden en jongeren,
  • onderscheid op grond van anciënniteit, voor zover deze anciënniteitsvoorwaarde niet de verplichte aansluiting op 25 jaar omzeilt.

3. Werknemers al in dienst

Werknemers die al in dienst zijn op het ogenblik waarop het aanvullend pensioen wordt ingevoerd, kunnen niet verplicht worden om tot het aanvullend pensioen aan te sluiten. Zij kunnen weigeren deel te nemen.

Maar voor de sectorpensioenen ziet dat er wat anders uit. Zo een sectorpensioen kan enkel en alleen via een cao ingevoerd worden, en cao’s zijn van toepassing op alle werknemers. Dus tegen een cao kan een werknemer niet 'nee' zeggen. Tenzij de cao dat natuurlijk wél zelf voorziet.

Terug naar het dossier 'aanvullend pensioen'.

I.s.m. SD Worx

Deeltijdse job, voltijds loon

De gemiddelde Belg verdient 3401 euro bruto per maand. Voor een voltijdse baan, welteverstaan. Voor ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Geen diploma hoger onderwijs, wel een mooi loon

Ook werknemers die niet verder studeerden aan een hogeschool of universiteit kunnen goedbetaalde job...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ook zonder managersfunctie een hoog loon

Wie op een goed salaris mikt, hoeft niet per se een managementpositie te ambiëren. Een specialist is...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Bye bye bedrijfswagen: ben jij er klaar voor?

Ook in 2018 stonden we weer massaal in de file. Ook in 2018 kwamen we weer gezamenlijk tot de conclu...

In deze steden verdien je het meest

Werk je in Brussel Hoofdstad, dan verdien je gemiddeld 3.972 euro bruto. Is je werkgever gevestigd i...

De hoogste en laagste lonen op een rij

Wil je flink je boterham verdienen? Dan moet je directeur worden van een grote onderneming. Dat was ...