TERUG NAAR OVERZICHT

Salary split: welke loon- en arbeidsvoorwaarden gelden?

Omdat het bij een salary split gaat over een tewerkstelling in twee of meerdere landen, rijst de vraag welke loon- en arbeidsvoorwaarden mogen of moeten toegepast worden.

De verschillende partijen hebben hier een vrije keuze. De vrijheid die ze hebben is echter niet geheel onbeperkt.

In elk land gelden immers een aantal dwingende bepalingen en bepalingen van openbare orde. Die kunnen de keuze van de partijen doorprikken.

Bovendien geldt in de meeste gevallen het Internationaal Verdrag van Rome inzake toepasselijk recht op verbintenissen. Het hoofdprincipe van dat Verdrag houdt in dat de werknemer moet kunnen genieten van de minimale bescherming van het recht van het land waarmee de tewerkstelling het nauwst verbonden is.

Het is dus aangewezen om te kiezen voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van het land waarmee de tewerkstelling het nauwst verbonden is (verhouding van de prestaties in de diverse landen, nationaliteit en woonplaats, ….).

Andere aandachtspunten zijn duidelijke afspraken in verband met het aantal vakantiedagen, het vakantiegeld, de arbeidsduur, de feestdagen, de opzeggingstermijnen, ….

Om te vermijden dat een werknemer zou kunnen genieten van de toepassing van diverse dwingende wetten met betrekking tot loon- en arbeidsvoorwaarden, is het dus aangewezen om de noodzakelijke anticumulatiebepalingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Lees het volledige dossier over salary split.

Bedrijfswagen: voordeel voor jou of voor je baas?

Volgend jaar treedt het nieuw mobiliteitsbudget in werking. Werknemers zullen hun bedrijfswagen kunn...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo krijg je een mooi loon in de zorgsector

Zoals in elke sector, geldt ook in de zorg de vuistregel ‘hoe meer je hebt gestudeerd, hoe beter je ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...