TERUG NAAR OVERZICHT

Salary split: welk land mag belastingen vragen?

De algemene regel in de dubbelbelastingverdragen is dat een werknemer belastbaar is in het land waar hij woont, behalve wanneer hij zijn beroep in een andere staat uitoefent. In dat geval zal het loon voor de buitenlandse prestaties enkel belastbaar zijn in het land waar gewerkt wordt.

Er bestaan echter twee uitzonderingen op die algemene regeling:

183 dagen-regeling

De meeste verdragen voorzien in een uitzondering op de regel van belastbaarheid in de werkstaat. Het OESO modelverdrag stelt dat een werknemer belastbaar blijft in het land waar hij woont wanneer de volgende drie voorwaarden gezamenlijk worden vervuld:

  1. de werknemer verblijft in de werkstaat gedurende één of meerdere periodes die samen niet meer bedragen dan 183 dagen, en dat in een periode van twaalf maanden die begint of eindigt in het belastbaar tijdperk (naargelang het verdrag dat van toepassing is kan die referteperiode omschreven worden als een kalenderjaar, belastbaar tijdperk of enige periode van twaalf maanden die begint of eindigt in het belastbaar jaar), EN
  2. hij wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van het land waarin hij werkt, EN
  3. het loon komt niet ten laste van een vaste inrichting of een vaste basis die de werkgever in het buitenland heeft.

De 183 dagen-regel impliceert dat het inkomen uit arbeid belastbaar zal zijn in het buitenland wanneer minstens één van de bovenvermelde voorwaarden niet voldaan is. Dat is bijvoorbeeld het geval als het loon voor de prestaties in een bepaald land betaald wordt door of namens een werkgever in die staat.

Grensarbeidersregeling (dubbelbelastingverdrag met Frankrijk)

Volgens deze regeling blijft een Belgische inwoner die in Frankrijk werkt belastbaar in België als zijn (Belgische) woonplaats en zijn (Franse) werkplaats binnen de door de overeenkomst bepaalde grenszone aan weerszijden van de grens liggen. Bovendien moet de werknemer binnen die grensarbeidersregeling dagelijks terugkeren naar zijn woonplaats in de grenszone. Datzelfde geldt mutatis mutandis ook voor een Franse grensarbeider.

Meer lezen over de salary split?

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...