TERUG NAAR OVERZICHT

Nieuw: elektronische maaltijdcheques. Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2011 doen de maaltijdcheques stilaan hun intrede op het Belgisch grondgebied. Is het nieuwe systeem daadwerkelijk beter? Dat zullen we over drie maand kunnen zeggen!

Eind 2010 maakten ongeveer 1,3 miljoen werknemers gebruik van papieren maaltijdcheques en was er een verdeling van jaarlijks 250 miljoen maaltijdcheques. Meer nog: meer dan 90% van de Belgische bedrijven kennen maaltijdcheques toe aan hun werknemers.

1. Waarom veranderen we van systeem?

Om de administratieve lasten voor de werkgevers te verminderen en te voorkomen dat er tonnen papier gebruikt worden voor de vervaardiging van deze maaltijdcheques, kwam de regering met het idee van elektronische maaltijdcheques. De Koninklijke Besluiten ter uitvoering van dit systeem werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 november 2010. Vanaf 1 januari 2011 maken de elektronische maaltijdcheques geleidelijk aan hun verschijning op het Belgisch grondgebied.

2. Hoe werkt het?

Voor de werknemer zal een maaltijdchequerekening geopend worden. Dit is een database waarin elektronische maaltijdcheques worden opgeslagen die beheerd worden door een uitgever. Het is dus geen financiële- noch een bankrekening. De uitgever schrijft het aantal maaltijdcheques waarop de werknemer recht heeft over op de rekening. Deze laatste zal beschikken over een drager of betaalmiddel (waarschijnlijk een chipkaart) die toelaat om voedseluitgaven te betalen. Behalve in geval van verlies of diefstal, zal deze ondersteuning gratis zijn voor de werknemer. Het principe van “first-in-first-out” zal altijd worden gerespecteerd: de maaltijdcheque met de kortste geldigheidsdatum zal het eerst worden gebruikt.

3. Kan ik er elk bedrag mee betalen?

In het geval van betaling van elektronische maaltijdcheques, kan de werknemer het bedrag opsplitsen. Het moet dus niet om een veelvoud van de waarde van een maaltijdcheque gaan. Een voorbeeld: een werknemer beschikt op zijn rekening nog over 3 maaltijdcheques met een waarde van 7 euro. Hij verricht een aankoop van 10 euro. Zijn maaltijdchequerekening zal worden gedebiteerd voor 10 euro, zelfs als het bedrag geen veelvoud van 7 is. Had de werknemer met papieren maaltijdcheques betaald, dan had hij twee cheques moeten geven en had de handelaar hem 4 euro aan wisselgeld teruggegeven.

4. Wat als ik mijn betalingsdrager verlies?

In geval van verlies of diefstal, zal de drager geblokkeerd worden. De blokkering kan makkelijk en gratis ongedaan gemaakt worden via een noodnummer. Een nieuwe drager zal beschikbaar worden gesteld aan de werknemer binnen de 10 werkdagen om te vermijden dat de maaltijdcheques zouden vervallen. In dit geval zal de duur van de maaltijdcheques verlengd worden met 10 werkdagen.

5. Heb ik keuze tussen de twee systemen?

Zowel werkgever als werknemer moeten vrij gelaten worden in de keuze tussen elektronische  en papieren maaltijdcheques. Het is dus mogelijk dat in eenzelfde bedrijf de twee systemen naast elkaar worden gebruikt omdat sommige werknemers voorstander zijn van papieren maaltijdcheques.

Even samenvatten: de keuze van maaltijdcheques onder elektronische vorm wordt gekozen via een collectieve arbeidsovereenkomst (sectoraal) of een individueel akkoord.

6. Wat zal het bedrijf moeten doen om zich aan te passen?

De bedrijven die al maaltijdcheques verlenen onder de vorm van papier, zullen hun collectieve overeenkomst of hun individueel akkoord moeten aanpassen om over te gaan op de elektronische vorm. 

7. Wie zal het nieuwe systeem beheren?

De uitgever van elektronische maaltijdcheques moet erkend zijn. De aanvraag hiervoor wordt ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. De uitgever moet aantonen dat hij aan de voorwaarden voldoet die nodig zijn voor de werking van het systeem en die belangrijk zijn voor de veiligheid en de bescherming van het privéleven. Hij moet zorgen voor een betrouwbare technologie, verhinderen dat personen die geen toegang hebben tot de gegevens inzage krijgen. Bovendien mag hij de gegevens niet communiceren aan derden of ze gebruiken voor profileringdoeleinden.

De aanvraag tot goedkeuring kan niet eerder worden ingediend dan 1 januari 2011. De goedkeuring wordt binnen de drie maand goedgekeurd of geweigerd via een publicatie in het Belgisch Staatsblad en is geldig voor onbepaalde tijd.

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...

Een maandloon van 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn

We gaan allemaal werken in ruil voor een loon. En de meesten onder ons zal je niet horen klagen wann...