TERUG NAAR OVERZICHT

Moeten maaltijdcheques op een vast tijdstip worden uitbetaald?

"Moet mijn werkgever mijn maaltijdcheques, net zoals het loon, op een bepaald vast tijdstip overhandigen? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat ik mijn maaltijdcheques van december pas in februari ontvang?"

Het antwoord op deze vraag is kort en eenvoudig: maaltijdcheques moeten (uiterlijk) op dezelfde tijdstippen uitbetaald worden als het loon .

Dit antwoord is af te leiden uit de Loonbeschermingswet van 12 april 1965. Volgens deze wet wordt ook als loon beschouwd: de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking ten laste van de werkgever. Een maaltijdcheque is hier een voorbeeld van en moet dus als loon beschouwd worden.

Wanneer moet het loon (en dus ook de maaltijdcheque) dan uitbetaald worden ?

1. Frequentie

Algemene regel

Het loon moet betaald worden op gezette tijdstippen, tenminste twee maal per maand met een tussenperiode van maximum 16 dagen. Eén van deze betalingen moet de definitieve betaling voor die maand uitmaken.

Een uitzondering op deze regel vormt o.m. het loon van de bedienden dat tenminste maandelijks moet worden uitbetaald.

2. Tijdstip van betaling van het loon

Volgens CAO of arbeidsreglement

Indien de betaling geregeld is door CAO of arbeidsreglement, dan gebeurt deze op de vastgestelde tijdstippen en termijnen, ten laatste op de zevende werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling van het loon gebeurt.

Niet vastgesteld bij CAO of arbeidsreglement

Wanneer de betaling niet vastgelegd is bij CAO of arbeidsreglement, dan gebeurt deze uiterlijk de vierde werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling van het loon gebeurt.

Opgelet : specifieke regels rond de uitbetaling van maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn vrij van socialezekerheidsbijdragen en van bedrijfsvoorheffing. Hiertoe moeten wel een aantal strikte voorwaarden cumulatief voldaan zijn.

Eén van deze voorwaarden heeft te maken met de wijze van uitbetaling. De werkgever moet maandelijks (in één of meer keren) het vermoedelijke aantal maaltijdcheques overhandigen aan de werknemer. Ten laatste op het einde van de eerste maand na het kwartaal wordt het juiste aantal maaltijdcheques afgerekend.

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter.
De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...