TERUG NAAR OVERZICHT

Mijn loon wordt te laat betaald. Wat doe ik?

Stel: Je krijgt je loon altijd rond de 3e van de maand. En nu krijg je jouw loon al een paar maanden pas rond de 10e van de maand. Is dat wettelijk? Wat kan je er als werknemer tegen doen?

 

De wet zegt

Het tijdstip waarop het loon moet betaald worden kan geregeld zijn bij CAO of in het arbeidsreglement.

 

Je loon moet je op gezette tijdstippen ontvangen. Ben je een arbeider, dan moet je loon in principe ten minste tweemaal per maand uitbetaald worden.

 

Voor een bediende moet dat in principe ten minste één maal per maand gebeuren.

 

 

Het staat de werkgever in geen geval vrij om naar willekeur te bepalen wanneer de lonen betaald zullen worden. Hij moet zich houden aan enkele spelregels. Als de betaling geregeld is door het arbeidsreglement, dan gebeurt deze op de vastgestelde tijdstippen, ten laatste op de 7de werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling gebeurt. Wanneer de betaling niet vastgelegd is bij CAO of arbeidsreglement, dan gebeurt deze uiterlijk de 4de werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling gebeurt.

 

Er zijn wel een aantal uitzonderingen:

  • het loon van bedienden: dit moet tenminste om de maand worden betaald;
  • het commissieloon van handelsvertegenwoordigers;
  • het commissieloon van andere werknemers: tenminste om de 3 maanden;
  • aandelen in de winst en andere gelijksoortige prestaties: volgens akkoord tussen de partijen of het arbeidsreglement.
  • opmerking: een beslissing, genomen in het paritair comité en algemeen verbindend verklaard door de koning, kan  afwijken van de hierboven toegelichte regels.
  • bij uitdiensttreding gebeurt de betaling onmiddellijk en uiterlijk op de 1ste betaaldag die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt.

 

 

Wat kan je doen tegen wanbetaling?

Officiële sancties

De betalingsprincipes zijn bij wet vastgelegd. Hierop zijn geen uitzonderingen voorzien, ook niet voor ondernemingen met financiële moeilijkheden. De werkgever die deze regels niet respecteert stelt zich bloot aan administratieve sancties en strafrechtelijke sanctie (gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand, geldboetes van 26 tot 500 euro). Bovendien zal hij interesten op het achterstallige loon verschuldigd zijn.

 

Praktijk

In de praktijk is het niet zo gemakkelijk om deze problematiek aan te pakken. Wanneer het loon een week te laat betaald wordt, is de 'schade' (lees: de intrest) te beperkt om een procedure te starten.

 

Als het loon systematisch te laat wordt uitbetaald, kan je een (anonieme) klacht neerleggen bij de sociale inspectie. Stoten de inspecteurs inderdaad op problemen, dan kunnen ze een boete uitschrijven. Je kan er ook voor kiezen om je werkgever voor de rechter te dagen. Bij zo'n confrontatie moet je heel stevig in de schoenen staan en een uitgebreid dossier kunnen voorleggen. In de praktijk gebeurt dit niet zoveel, omdat de procedurekosten niet opwegen tegen de kosten van laattijdige betaling van het loon.

 

Pas op: soms wijst het laat betalen op een naderend faillissement.

 

Ism. SD WORX.


Lees ook:

Onderzoek wijst uit… dat je met onderzoeken alles kan beweren

Om de zoveel tijd verschijnt er een nieuw onderzoek dat beweert dat je met eigenschap X of eigenscha...

Zeg, heb je al een account?

Registreer nu en word snel gevonden door interessante werkgevers.

Vanaf wanneer kan je om opslag vragen?

Iedereen droomt er wel eens van, maar weinigen hebben de moed om daadwerkelijk hun stoute schoenen a...

“Ik kan me geen uitdagender werk voorstellen”

Ontdek hoe het is om als IT'er bij Infrabel te werken.

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Salaris niet zo belangrijk voor CEO's

De lonen van CEO's zijn voor heel wat mensen een gevoelig punt. Uit een bevraging door Vlerick van 9...

De ene bonus is de andere niet

Bij een bonus moet je niet per se aan een som geld denken. Meer en meer bedrijven belonen hun medewe...

Met welk diploma verdien je het meest?

Het startloon is het brutomaandloon dat iemand verdiende toen hij of zij startte met werken. Het gaa...