TERUG NAAR OVERZICHT

Mijn loon wordt te laat betaald. Wat doe ik?

Stel: Je krijgt je loon altijd rond de 3e van de maand. En nu krijg je jouw loon al een paar maanden pas rond de 10e van de maand. Is dat wettelijk? Wat kan je er als werknemer tegen doen?

 

De wet zegt

Het tijdstip waarop het loon moet betaald worden kan geregeld zijn bij CAO of in het arbeidsreglement.

 

Je loon moet je op gezette tijdstippen ontvangen. Ben je een arbeider, dan moet je loon in principe ten minste tweemaal per maand uitbetaald worden.

 

Voor een bediende moet dat in principe ten minste één maal per maand gebeuren.

 

 

Het staat de werkgever in geen geval vrij om naar willekeur te bepalen wanneer de lonen betaald zullen worden. Hij moet zich houden aan enkele spelregels. Als de betaling geregeld is door het arbeidsreglement, dan gebeurt deze op de vastgestelde tijdstippen, ten laatste op de 7de werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling gebeurt. Wanneer de betaling niet vastgelegd is bij CAO of arbeidsreglement, dan gebeurt deze uiterlijk de 4de werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling gebeurt.

 

Er zijn wel een aantal uitzonderingen:

  • het loon van bedienden: dit moet tenminste om de maand worden betaald;
  • het commissieloon van handelsvertegenwoordigers;
  • het commissieloon van andere werknemers: tenminste om de 3 maanden;
  • aandelen in de winst en andere gelijksoortige prestaties: volgens akkoord tussen de partijen of het arbeidsreglement.
  • opmerking: een beslissing, genomen in het paritair comité en algemeen verbindend verklaard door de koning, kan  afwijken van de hierboven toegelichte regels.
  • bij uitdiensttreding gebeurt de betaling onmiddellijk en uiterlijk op de 1ste betaaldag die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt.

 

 

Wat kan je doen tegen wanbetaling?

Officiële sancties

De betalingsprincipes zijn bij wet vastgelegd. Hierop zijn geen uitzonderingen voorzien, ook niet voor ondernemingen met financiële moeilijkheden. De werkgever die deze regels niet respecteert stelt zich bloot aan administratieve sancties en strafrechtelijke sanctie (gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand, geldboetes van 26 tot 500 euro). Bovendien zal hij interesten op het achterstallige loon verschuldigd zijn.

 

Praktijk

In de praktijk is het niet zo gemakkelijk om deze problematiek aan te pakken. Wanneer het loon een week te laat betaald wordt, is de 'schade' (lees: de intrest) te beperkt om een procedure te starten.

 

Als het loon systematisch te laat wordt uitbetaald, kan je een (anonieme) klacht neerleggen bij de sociale inspectie. Stoten de inspecteurs inderdaad op problemen, dan kunnen ze een boete uitschrijven. Je kan er ook voor kiezen om je werkgever voor de rechter te dagen. Bij zo'n confrontatie moet je heel stevig in de schoenen staan en een uitgebreid dossier kunnen voorleggen. In de praktijk gebeurt dit niet zoveel, omdat de procedurekosten niet opwegen tegen de kosten van laattijdige betaling van het loon.

 

Pas op: soms wijst het laat betalen op een naderend faillissement.

 

Ism. SD WORX.


Lees ook:

Opslag krijgen mag weer

Marktonderzoekbureau IVOX bevroeg, in opdracht van vacature.com, 2000 Vlamingen over hun loon. Daaru...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Tijd voor prestatieverloning?

In de meeste van onze bedrijven zijn de lonen gekoppeld aan barema’s: meer kilometers op de teller b...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

De Belg verdient gemiddeld 3.401 euro

Dankzij het Salariskompas van vacature.com hoef je niet meer slinks te hengelen naar het loon van je...

Tijd voor de ideale job!

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

 

Hoeveel verdien je in marketing & communicatie?

Frisse ideeën om iets aan de man te brengen, straffe schrijfskills die overtuigen of een onuitputtel...

Brussel blijft beste plek om te werken voor wie hoog loon wil

Behoor jij tot één van die duizenden Vlamingen die dagelijks naar onze hoofdstad pendelt? Vloek jij ...

Wat vindt de Vlaming van zijn salaris?

Nee, de bomen moeten niet per se tot in de hemel reiken. Als het over salaris gaat, dan is het meren...