TERUG NAAR OVERZICHT

Mag mijn werkgever zomaar beslag leggen op mijn loon?

"Tot voor kort betaalde mijn werkgever maandelijks 400 euro terug van mijn treinabonnement. Een jaar geleden verhuisde ik. De afstand naar mijn werk is nu kleiner, en het bedrag dat ik voor mijn woon-werkverkeer krijg, had al een jaar lang moeten teruggebracht worden tot 200 euro. Dat ontdekte ik pas toen mijn werkgever me er zelf op wees. Hij wil nu gedurende een aantal maanden 800 euro inhouden van mijn loon om zo het te veel betaalde bedrag te recupereren. Kan dat zomaar?"
 

 

Je hebt in feite gedurende een jaar een gedeelte van de vervoerskosten ten onrechte ontvangen. De reden (met name de lange afstand naar het werk) waarvoor je dit bedrag ontving, is er sinds een jaar niet meer. Het gaat hier over een onverschuldigde betaling. In principe kan wat betaald is zonder verschuldigd te zijn, teruggevorderd worden.
De vraag is of de werkgever dat kan inhouden van hetgeen hij nog moet betalen aan de werknemer. Dergelijke werkwijze noemt men schuldvergelijking. In het kader van een arbeidsrelatie is de techniek van schuldvergelijking sterk aan banden gelegd.

De loonbeschermingswet laat slechts in een beperkt aantal gevallen en binnen bepaalde grenzen inhoudingen op het verschuldigde loon toe.
Toegelaten inhoudingen zijn:

  1. inhoudingen in toepassing van de belastingswetgeving, socialezekerheidsreglementering en overeenkomsten over bijkomende socialezekerheidsvoordelen (vb. in het kader van een groepsverzekering).
  2. geldboetes zoals opgenomen in het arbeidsreglement.
  3. vergoedingen en schadeloosstellingen waarop de werkgever zich kan beroepen als gevolg van schade veroorzaakt door de werknemer.
  4. voorschotten in geld aan de werknemer toegekend.
  5. de overeengekomen borgsom voor het nakomen van de verplichtingen van de werknemer.

De inhouding van een onverschuldigde betaling is niet opgenomen in deze lijst. De inhouding op het loon om die te recupereren is bijgevolg niet zomaar toegelaten. De werkgever zal in dit geval enkel kunnen overgaan tot inhouding op je loon voor zover je hiermee akkoord gaat. Hij zal hierbij rekening houden met inhoudingsgrenzen die gelden bij loonbeslag.
Uiteraard kan de werkgever steeds vragen om het onverschuldigde bedrag terug te storten. Ga je daar niet op in, dan kan hij een vordering instellen bij de rechtbank om via die weg terugbetaling af te dwingen. Uiteraard moet hij het onverschuldigde karakter van de betaling bewijzen.

Conclusie:
Eenzijdig kan je werkgever niet overgaan tot inhouding op je loon om een onverschuldigde betaling te recupereren. Je kan hiervoor wel je toestemming geven. In dat geval moet de inhouding maandelijks beperkt zij tot de grenzen die gelden bij loonbeslag.

i.s.m. SD WORX

 

Bedrijfswagen: voordeel voor jou of voor je baas?

Volgend jaar treedt het nieuw mobiliteitsbudget in werking. Werknemers zullen hun bedrijfswagen kunn...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo krijg je een mooi loon in de zorgsector

Zoals in elke sector, geldt ook in de zorg de vuistregel ‘hoe meer je hebt gestudeerd, hoe beter je ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...