TERUG NAAR OVERZICHT

Mag je baas je verkeersboete betalen?

Een bedrijfswagen is een werkmiddel dat je krijgt van je werkgever. Toch blijf je als werknemer verantwoordelijk voor je eigen daden achter het stuur. Om de verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk te maken, wordt er een reglement opgesteld voor het wagenpark van het bedrijf (car policy), dat je moet ondertekenen wanneer je de sleutels ontvangt. Dat reglement, dat elke betwisting moet uitsluiten, bepaalt de gebruiksvoorwaarden en -beperkingen die, wanneer ze niet nageleefd worden, ernstige gevolgen kunnen hebben voor de werknemer of voor derden. De werkgever kan de voorwaarden en beperkingen ook laten opnemen in het arbeidscontract of in een gebruikerscontract.

1. Wie betaalt als je een ongeval hebt tijdens de werkuren?

Het slachtoffer van een ongeval verhaalt zijn schade vaak rechtstreeks op de werkgever, omdat die altijd burgerlijk aansprakelijk is. De werknemer is alleen aansprakelijk in geval van fraude, bedrog, een zware of lichte fout die herhaald wordt met opzet om schade te berokkenen. De werkgever kan dan de kosten van de schade of boetes overdragen aan deze werknemer. Zo niet, kan de werkgever de werknemer in fout later altijd aanklagen.

2. En wat als het ongeval buiten de werkuren gebeurt?

De aansprakelijkheid van de werknemer blijft niet beperkt of gedekt buiten de werkuren. Hij moet eventuele schade dus zelf betalen.

3. Wat moet je doen bij diefstal of vandalisme?

Bij diefstal of vandalisme moet de werknemer de nodige administratieve stappen zetten bij de politie en de verzekeringsmaatschappij, die de werkgever zal vergoeden. De werknemer betaalt een bijdrage voor 'privégebruik van een bedrijfswagen' en geniet automatisch dezelfde bescherming tijdens het werk en tijdens privéverplaatsingen. In de verzekeringspolissen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen werk- en privégebruik. Merk op dat bij de beëindiging van het leasingcontract de werknemer in principe instaat voor kosten in verband met oneigenlijk gebruik of opzettelijke beschadiging aan het voertuig. Op voorwaarde dat een staat van onderhoud bij ingebruikname en bij afsluiting voorzien werd in de gebruiksvoorwaarden van het voertuig.

4. Mag je werkgever je verkeersboete betalen?

Je werkgever is doorgaans niet aansprakelijk voor inbreuken tegen de wegcode die je begaat op weg naar en van het werk. Je bent dus persoonlijk aansprakelijk voor je overtredingen en je moet zelf je boetes betalen. Als je met je bedrijfswagen een inbreuk tegen de wegcode begaat, wordt het proces-verbaal van het parket gericht aan de naam van de werkgever en naar hem verzonden. De werkgever betaalt de boete, maar kan het bedrag terugeisen omdat jij strafrechtelijk gezien als enige aansprakelijk bent. Het arbeidsreglement bepaalt doorgaans dat werknemers zelf boetes moeten betalen bij overtredingen en dat de werkgever de terugbetaling kan eisen van boetes, schadevergoedingen en kosten. Een werkgever die een boete van een werknemer betaalt zonder een terugbetaling te eisen, loopt wel risico dat het bedrag beschouwd wordt als een verloning die onderhevig is aan de sociale en fiscale kosten. Een werkgever betaalt ook zelden parkeerboetes, tenzij je kan aantonen dat de boete onvermijdelijk was voor het werk.

5. Kan je je werk verliezen als je dronken rijdt?

Omdat het strafrechtelijk verboden is, mag ook geen enkele werknemer dronken rijden. Een rechter beschouwt rijden onder invloed doorgaans als zware fout. Je kan er dus je werk door kwijtraken of, als je werkgever vriendelijker is, enkel je wagen.  

Tekst: Rafal Naczyk - Met dank aan Nathalie Wellemans, juridisch adviseur bij Groupe S
Foto: Lies Willaert

Lees ook:

- Bedrijswagen: wat mag wel, wat mag niet?
- De 5 voordeligste bedrijfswagens van 2010
- Mag je je bedrijswagen uitlenen?

Bedrijfswagen: voordeel voor jou of voor je baas?

Volgend jaar treedt het nieuw mobiliteitsbudget in werking. Werknemers zullen hun bedrijfswagen kunn...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo krijg je een mooi loon in de zorgsector

Zoals in elke sector, geldt ook in de zorg de vuistregel ‘hoe meer je hebt gestudeerd, hoe beter je ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...