TERUG NAAR OVERZICHT

Mag ik niet opgenomen vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Ik heb dit jaar niet al mijn verlofdagen kunnen opnemen. Mag ik ze overdragen naar volgend jaar of niet?
Het antwoord van SD Worx

Vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, kunnen overgedragen worden. Wettelijke vakantiedagen daarentegen moeten altijd voor 31 december opgenomen worden.

Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft niet kunnen overgedragen worden naar een volgend kalenderjaar. Dergelijke praktijk is onwettig. Als de werknemer recht heeft op uitbetaling van het vakantiegeld voor deze dagen, dan moet dit gebeuren tijdens het vakantiedienstjaar, uiterlijk op 31 december.

Overdragen is onwettig

Er zijn een aantal situaties denkbaar waarin de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet opneemt voor het einde van het jaar. Deze vakantiedagen is de werknemer onherroepelijk kwijt, ongeacht de reden voor het niet opnemen van deze vakantiedagen.

Als het voor de bediende onmogelijk is zijn wettelijke vakantie te nemen, dient het vakantiegeld uiterlijk op 31 december wordt uitbetaald.

Toch moeten we ook rekening houden met de redenen waarom een werknemer vakantiedagen wil overdragen.

  • De werknemer kiest zelf om niet alle vakantiedagen op te nemen
    • Arbeiders: het volledige vakantiegeld werd al ontvangen via de vakantiekas en de niet opgenomen vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar het volgende jaar.
    • Bedienden: er bestaat geen recht op betaling van de niet opgenomen vakantiedagen en de bediende kan de dagen niet opnemen in het volgende kalenderjaar. De werkgever kan echter altijd beslissen deze dagen toch uit te betalen en zo de extra werklust van de bediende te belonen.

 

  • De werknemer kan door langdurige ziekte of door te hoge werkdruk zijn vakantiedagen niet opnemen:
    • Arbeiders: het vakantiegeld werd al ontvangen via de vakantiekas en de niet opgenomen dagen gaan verloren.
    • Bedienden: de resterende vakantiedagen gaan verloren maar de werkgever is verplicht deze uiterlijk op 31 december uit te betalen.

i.s.m. SD Worx

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...

Een maandloon van 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn

We gaan allemaal werken in ruil voor een loon. En de meesten onder ons zal je niet horen klagen wann...