TERUG NAAR OVERZICHT

Loononderhandelingen: hoe beantwoord je moeilijke vragen?

Tijdens je salarisonderhandelingsgesprek kan je moeilijke en lastige vragen verwachten. We geven hieronder voorbeelden van tien moeilijke vragen met mogelijke antwoorden.

 

Vraag 1. 'Wat is uw huidige (bruto) (maand/jaar)salaris?'

 

Doel van de vraag:

Dit kan een onschuldige vraag zijn, maar pas op! De werkgever wil waarschijnlijk meerdere dingen weten:

  1. Kunnen wij deze kandidaat wel betalen?
  2. Zal het mogelijk overeen te komen salaris passen binnen de honorering (afspraken, tradities, regels, budgetten) van het bedrijf?
  3. In hoeverre is de kandidaat op de hoogte van deze arbeidsmarkt? (Kent hij zijn waarde?) Of anders geformuleerd: heeft de kandidaat zich goed verkocht?
  4. Stemt het genoemde salaris overeen met de gevolgde opleiding, ervaringen, huidige functie-omschrijving, en dergelijke?

 

Je antwoord:

Als je bluft (een praktijk die nogal eens voorkomt) moet je eerst nagaan of de nieuwe werkgever je huidige salaris kan verifiëren. Als je ambtenaar bent, onder een CAO valt of in een nogal gesloten beroepsgroep werkt, verlies je dit pokerspel waarschijnlijk. En je wordt gezien als onbetrouwbaar en ongeloofwaardig. Sommige bedrijven waarderen een leugentje om bestwil, maar bij een al te doorzichtige leugen is dat niet het geval.

 

Daarnaast kan een mogelijk antwoord zijn: 'Hoeveel mijn huidige salaris bedraagt, is niet belangrijk. Het zal u duidelijk zijn dat ik meer moet verdienen wil ik van baan veranderen.'

 

Een goed antwoord kan ook zijn: 'Wat voor mij van belang is, is het totale pakket: brutosalaris en extra-legale voordelen; kortom wat ik er nu en in de toekomst (pensioen!) mee kan doen.'

 

Vraag 2. 'Welke extralegale voordelen ontvangt u nu?'

 

Doel van de vraag:

zie vraag 1.

Je antwoord:

Zie vraag 1 (en eventueel 2). Je kan desgewenst ingaan op mondelinge afspraken die toch niet in een arbeidsovereenkomst en/of op je loonstrook zijn terug te vinden. Bijvoorbeeld: een halve dag per week vrij om bij te studeren, het eens per jaar bezoeken van een vakcongres in het buitenland, winstdelingsregelingen, invulling van een loopbaanplan of promotieregeling, gedeeltelijke honorering via buitenlandse dochter, enzovoort.

 

Vraag 3. 'Waarom wilt u weg bij uw huidige werkgever?'

 

Doel van de vraag:

Hoewel deze vraag enigszins buiten de eigenlijke loononderhandelingen valt, wordt hier gepeild naar je achterliggende motivatie.

 

Je antwoord:

Je kunt een rechtstreeks antwoord geven: 'Om meer te verdienen dan nu'. Een beter antwoord bestaat uit de volgende fasen:

  • Eerst ga je in op de onderneming waarbij je solliciteert (toonaangevend in zijn sector, reputatie, innovatief, enzovoort).
  • Daarna meld je dat de nieuwe functie een uitdaging voor je is, fantastisch aansluit bij je loopbaanplanning, een logische voortzetting is van je huidige job... Lever geen kritiek op je huidige functie of werkgever!
  • Ten slotte geef je aan dat je meer kan verdienen bij de nieuwe werkgever, waardoor deze job des te aantrekkelijker wordt.

 

Vraag 4. 'Bent u bereid een belangrijk deel van uw inkomen op provisiebasis of via een winstdelingsregeling te ontvangen?'

 

Doel van de vraag:

De werkgever kan drie doelen voor ogen hebben.

  1. Ben je iemand die zijn nek durft uit te steken? Risico's te nemen? Of ben je iemand die voor alles zekerheid wenst (of misschien 'rust', aan het eind van elke maand)?
  2. Heb je zelfvertrouwen? Denk je dat je invloed kan uitoefenen op je prestaties en inkomen?
  3. De werkgever kan een deel van zijn financieel resultaat op je afwentelen. Draait de zaak minder goed, dan deel je mee in de malaise.

 

Je antwoord:

Dat hangt natuurlijk in sterke mate af van zowel de ingeschatte doelstelling van de vraag als je eigen bereidheid en capaciteit risico's te nemen. En natuurlijk kan je een 'tegenvoorstel' lanceren. 'Hoe goed wordt je risico beloond?'

In het algemeen kan je stellen dat commerciële werkgevers graag zien dat medewerkers ondernemingszin uitstralen: dat ze zelfvertrouwen tonen en de nek durven uit te steken - maar dat betekent niet per se dat ze die ook in een strop moeten leggen!

 

Vraag 5. 'Wat vindt u belangrijk: een hoog vast salaris met een lage winstdeling, die gebaseerd is op je eigen prestaties of een laag vast salaris met een hoge winstdeling? ('En waarom kiest u juist daarvoor?')

 

Doel van de vraag:

De doelen van deze vraag liggen dicht bij de vorige. Men wil je persoonlijkheid beter leren kennen: kies je voor zekerheid of ben je een 'gokker'. Daarnaast kan het antwoord op deze vraag natuurlijk ook financiële consequenties hebben voor de werkgever: kan men zich je (nu) permitteren of niet?

 

Je antwoord:

zie vraag 4.

 

Vraag 6. 'Wat denkt u dat het salaris is voor deze baan?'

 

Doel van de vraag:

Men zou kunnen testen welke informatie je hebt over de beloning van het werk. Het kan ook een testvraag zijn om te bepalen hoe belangrijk geld voor je is.

 

Je antwoord:

Je doet er goed aan hier iets zinnigs te antwoorden. 'Tussen 2.000 en 2.500 euro bruto per maand, volgens de advertentie.' Je kunt langs je neus weg vragen of hier verandering in is gekomen (en zo ja, waarom en hoe).

Als je helemaal geen informatie hebt -wat onhandig en onverstandig is, je had er immers al over kunnen beschikken met een eenvoudig telefoontje- kan je de bal best terugspelen: 'Dat hangt af van de precieze invulling van de functie, het takenpakket en de verantwoordelijkheden. Ik hoor daarom graag van u hoe deze functie wordt gehonoreerd.'

Misschien word je dan in een hoekje gedreven en moet je alsnog met een 'prijskaartje' komen. Laat het niet op improvisatie aankomen. Bereid je goed voor.

 

Vraag 7. 'Maar zegt u eens zelf: wat wilt u gaan verdienen? Waar gaan uw gedachten naar uit? (U moet toch een idee hierover hebben?)'

 

Doel van de vraag:

Deze vraag ligt in het verlengde van de vorige.

Je antwoord:

Aangezien je je hierop hebt voorbereid kan je met een pasklare reactie komen. Je kunt ook eerst een rondtrekkende beweging maken: 'Ik geloof niet dat dat nu al aan de orde is. Laten we eerst eens kijken of we bij elkaar passen...' Verwacht de ander toch een cijfer, noem dan geen concreet bedrag, maar geef je onder- en bovengrenzen aan. Je kunt dan nog alle kanten op tijdens de (latere) onderhandelingen.

 

Vraag 8. 'Wat vindt u uzelf waard?'

Doel van de vraag:

Zonder meer een slechte vraag. Een ervaren manager zal deze vraag nooit stellen.

 

Je antwoord:

Je kan het best de ontsnappingsroute volgen: 'Het is niet aan mij hier wat over te zeggen'. En als de ander volhoudt: 'De waarde -als u deze term wilt gebruiken- hangt af van zaken als de arbeidsmarkt (vraag en aanbod), en natuurlijk van mijn specifieke kwalificaties.'

 

Vraag 9. 'Wilt u eigenlijk weg bij uw huidige werkgever om financiële redenen?'

 

Doel van de vraag:

Waar ben je door gemotiveerd? Door geld alleen? Een zorg van de werkgever kan zijn dat je van baan tot baan springt (job-hopping), zodra je ergens anders meer kunt opstrijken. Op deze mensen zitten bedrijven niet te wachten.

 

Je antwoord:

Noem enkele aan het werk gerelateerde argumenten: meer verantwoordelijkheden, leidinggevende positie, interessant klantenpakket, minder woon-werkverkeer, enzovoort. Je kunt het financiële aspect aanbieden, maar niet op de eerste plaats.

 

Vraag 10. 'Het is mooi dat u op dit moment zo'n salaris verdient. Maar wij kunnen u dat niet betalen...'

 

Doel van de vraag:

Waarheid of onderhandelingstactiek?

 

Je antwoord:

Je zal eerst achter de doelstelling van de vraag moeten komen. Je kunt allereerst vragen om een overzicht van de salarissen, of om indicaties. Misschien liggen de cijfers bij nader inzien niet zo ver van elkaar. Daarna kan je samen met de werkgever bepalen of er creatieve oplossingen zijn (denk bijvoorbeeld aan extralegale voordelen).

 

Een andere mogelijkheid is een deel van het salaris in te leveren voor zekerheid, als dat althans voor u belangrijk is (mogelijkheden tot outplacement, gouden handdruk, en dergelijke meer).

 

Je kan het ook heel anders benaderen door dat het natuurlijk jammer is voor de werkgever, want dat je moet afzien van een eventuele verhuizing van werkkring. Misschien doet men je dan alsnog een aantrekkelijke aanbieding, misschien ook niet...

 

Bron: Alles over salarisonderhandelingen - drs Jack J.R. van Minden - uitgeverij L.J. Veen


Lees ook:

Deeltijdse job, voltijds loon

De gemiddelde Belg verdient 3401 euro bruto per maand. Voor een voltijdse baan, welteverstaan. Voor ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Geen diploma hoger onderwijs, wel een mooi loon

Ook werknemers die niet verder studeerden aan een hogeschool of universiteit kunnen goedbetaalde job...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ook zonder managersfunctie een hoog loon

Wie op een goed salaris mikt, hoeft niet per se een managementpositie te ambiëren. Een specialist is...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Bye bye bedrijfswagen: ben jij er klaar voor?

Ook in 2018 stonden we weer massaal in de file. Ook in 2018 kwamen we weer gezamenlijk tot de conclu...

In deze steden verdien je het meest

Werk je in Brussel Hoofdstad, dan verdien je gemiddeld 3.972 euro bruto. Is je werkgever gevestigd i...

De hoogste en laagste lonen op een rij

Wil je flink je boterham verdienen? Dan moet je directeur worden van een grote onderneming. Dat was ...