TERUG NAAR OVERZICHT

Komt je werkgever tussen in de onkosten als je thuiswerkt?

Steeds meer bedrijven staan toe dat hun werknemers één of meerdere dagen van thuis uit werken. Sinds januari 2014 is er ook een wetgeving die bepaalt dat werkgevers hun personeel een (onkosten)vergoeding moeten betalen voor thuiswerk.

 

Wat wordt beschouwd als thuiswerk?

Onder thuiswerk verstaat men het werk dat verricht wordt in de privéwoning van de werknemer en dat meetelt als een gewone werkdag. Dit geldt dus niet voor werknemers die occasioneel, bijvoorbeeld eens ’s avonds of tijdens het weekend, thuis werken.

 

Ook andere vormen van telewerk zijn uitgesloten:

  • Wanneer de functie een mobiel karakter heeft en de werkgever dus veel op verplaatsing is voor zijn werk.
  • Werk dat verricht wordt in een satelietkantoor van de werkgever.
  • Werk dat wordt uitgevoerd bij een klant, leverancier, op een werf, enz.

 

Welke kosten moet de werkgever vergoeden?

De werkgever dient de onkosten voor pc en internet – zowel de verbinding als de abonnementen – van de werkgever (deels) te vergoeden. Dit geldt enkel wanneer de werkgever niet zelf een informatica-installatie (vb. laptop) ter beschikking stelt van de werknemer. In het laatste geval blijft het bedrijf eigenaar van de computer en de internetfacturen.

 

De vergoeding die de werkgever betaalt aan de werknemer als tussenkomst bij onkosten voor thuiswerk, is vrijgesteld van belastingen wanneer de werkgever kan aantonen dat deze vergoeding daadwerkelijk kosten voor pc en internet dekt.

 

Mag de werknemer ook privé gebruik maken van de professionele computer en internet?

Wanneer de werkgever computerinfrastructuur ter beschikking stelt van zijn werkgever, die ook mag gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden, wordt dat beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. De werknemer betaalt hiervoor een bijdrage van 20€/maand.

 

Wanneer de werknemer voor het telewerk echter gebruikt maakt van zijn eigen computer en internet, moet de werkgever hem een forfaitaire vergoeding betalen van 20€ (voor de computer) en 20€ (voor het internet).

In totaal is het dus mogelijk een onbelastbare vergoeding van 40 €/maand te ontvangen voor telewerk.

 

En hoe zit het met RSZ?

De RSZ (Sociale Zekerheidsbijdragen) aanvaardt dat de werknemer zijn eigen pc en internetverbinding op regelmatige basis gebruikt voor professionele doeleinden en daarvoor een vergoeding van maximaal 40€/maand ontvangt.

Voorwaarde is wel dat de werkgever op geen enkele andere manier tussenkomt in deze kosten, bijvoorbeeld door een deel van de aankoopsom van een computer op zich te nemen.

 

Als de werkgever méér betaalt dan die 40€/maand wordt het gedeelte daarboven beschouwd als een belastbare bezoldiging.

 

Voor werkgevers die hun eigen PC en/of internetverbinding slechts occasioneel voor hun werk gebruiken, geldt het forfait van 40€/maand niet.

 

 

Bron: Circulaire nr. Ci.RH.241/616.975 (AAFisc Nr. 2/2014)

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...