TERUG NAAR OVERZICHT

Kan ik verplicht worden met mijn bedrijfswagen naar het werk te komen?

"Ik heb een bedrijfswagen gekregen, maar kom liever met de trein naar het werk. Kan mijn werkgever mij verplichten om de wagen te nemen?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Het antwoord op deze vraag is deels afhankelijk van het gebruik dat van de bedrijfswagen gemaakt wordt. De wagen kan immers enerzijds een middel zijn om het werk uit te voeren, maar anderzijds ook een deel van het loon zijn wanneer je de wagen ook privé mag gebruiken.

Wanneer een werknemer zich moet verplaatsen om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren (bv. om klanten te bezoeken) dan moet de werkgever er voor zorgen dat de werknemer die verplaatsing kàn maken. Hij kan dit onder meer doen door aan de werknemer een bedrijfswagen te geven. De werkgever heeft dan de bevoegdheid om eenzijdig te bepalen hoe en wanneer de werknemer de bedrijfswagen moet gebruiken. Dat vloeit voort uit zijn werkgeversgezag. Zo kan de werkgever van jou vragen om de beroepsmatige verplaatsingen effectief met de wagen uit te voeren. Dit geldt zonder twijfel voor bedrijfswagens die uitsluitend beroepsmatig gebruikt mogen worden.

Wanneer je de wagen ook mag gebruiken voor het woon-werkverkeer, is er uiteraard sprake van privégebruik. Mijns inziens kan de werkgever je dan nog steeds verplichten om de beroepsmatige verplaatsingen met de wagen te doen. Logischerwijze zal je dan ook met de wagen naar het werk komen …

Vaak wordt een bedrijfswagen echter ook toegekend aan werknemers die bijna nooit op de baan zijn voor hun werk en de wagen dus hoofdzakelijk privé gebruiken.

In de mate dat de werknemer de bedrijfswagen gratis mag gebruiken, of  tegen een goedkoper bedrag dan de echte kost, krijgt hij een voordeel in natura. En dat voordeel is loon. De wet bepaalt dat de werknemer volledig vrij over zijn loon kan beschikken. En eens dat loon (of het voordeel, zoals hier het geval is) toegekend is, mag de werkgever deze vrijheid niet meer beperken.

Maar de werkgever kan natuurlijk wel de voorwaarden bepalen waaronder het loon en de voordelen toegekend worden. En de manier waarop de bedrijfswagen wel of niet mag gebruikt worden, hoort daar ook toe. Maar dat bepalen moet op een goede wijze gebeuren, dus in een overeenkomst.

Bij de toekenning van de wagen, kan de werkgever het gebruik en de modaliteiten ervan vastleggen in de arbeidsovereenkomst of een aparte wagenovereenkomst, die inhoudelijk dan wel deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Hierin kan overeengekomen worden dat u de wagen moet gebruiken om naar het werk te komen. Wordt deze verplichting niet uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen, dan kan de werkgever dit nadien niet meer eenzijdig opleggen aan jou.

In samenwerking met SD Worx

Bedrijfswagen: voordeel voor jou of voor je baas?

Volgend jaar treedt het nieuw mobiliteitsbudget in werking. Werknemers zullen hun bedrijfswagen kunn...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo krijg je een mooi loon in de zorgsector

Zoals in elke sector, geldt ook in de zorg de vuistregel ‘hoe meer je hebt gestudeerd, hoe beter je ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...