TERUG NAAR OVERZICHT

Is kinderopvang op het werk een extralegaal voordeel?

"Ik werk in een vrij groot bedrijf (meer dan 200 werknemers). Kan ik mijn werkgever vragen om een kinderopvang in te richten op het werk? Wordt dit beschouwd als een extralegaal voordeel?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Uiteraard kan u uw werkgever vragen om een kinderopvang in te richten op het werk, voorbehouden voor de kinderen van zijn personeel. Hij is echter niet verplicht om op dergelijk verzoek in te gaan.

Doet hij dat toch, dan moet hij voor de oprichting van zo’n bedrijfscrèche de wetgeving met betrekking tot particuliere opvanginstellingen volgen.
Dit betekent onder meer:

  • zich verplicht melden bij Kind & Gezin (Vlaamse Gemeenschap) of l’Office de la naissance et de l’enfance (Franse Gemeenschap) wanneer er sprake is van opvang op bestendige basis
  • een attest van toezicht vragen om fiscale attesten uit te reiken met het oog op de fiscale aftrekbaarheid van de eventuele bijdragen van de werknemers voor kinderopvang
  • beantwoorden aan minimale voorwaarden inzake kwaliteit (veiligheid, voldoende begeleiding en toezicht door personeel dat beschikt over voldoende vaardigheden inzake gezag, leiding, pedagogisch inzicht, enz)

Fiscaal: belastingvrij sociaal voordeel

Het gebruik van een bedrijfscrèche vormt een sociaal voordeel en is dus belastingvrij voor de werknemers.
Het speelt daarbij geen rol of dit gebruik gratis is, of tegen een (zeer) lage prijs.
Wanneer u als werknemer een bijdrage betaalt voor deze kinderopvang, kan u hiervoor een belastingvermindering genieten van 45% van de werkelijk gedane uitgaven.
Deze zijn per kind (< 12 jaar) en per opvangdag echter beperkt tot 11,20 euro.

RSZ: geen loonvoordeel

De organisatie van een kinderdagverblijf door de werkgever zelf wordt beschouwd als een aanvulling bij kinderbijslag en dus als aanvulling op de voordelen toegekend door één van de takken van sociale zekerheid.
Als zodanig maakt dit 'voordeel' geen deel uit van het loon en moeten hierop geen socialezekerheidsbijdragen betaald worden.

Let wel: om vrij te blijven van RSZ-bijdragen eist de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wel dat dergelijke aanvulling bij kinderbijslag beperkt blijft tot 50 euro per kind en per maand (of 600 euro op jaarbasis). Bij overschrijding van deze bedragen wordt de totale tussenkomst van de werkgever in principe als loon beschouwd.
Vanuit deze optiek is het kosteloos gebruik maken van de bedrijfscrèche bijgevolg uit den boze.

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...