TERUG NAAR OVERZICHT

Is de loonspanning in België te hoog of te laag?

Het is niet langer een geheim dat CEO's vaak veel meer dan het dubbele verdienen dan hun personeel. Toch dienen deze cijfers volgens Xavier Baeten (professor Reward & Sustainability aan Vlerick Business School) genuanceerd te worden. Volgens hem wordt te weinig een juiste vergelijking van de looncijfers gemaakt. Jaar- en maandsalarissen worden door elkaar gehaald tijdens deze vergelijkingen. 

Lees ook: De lonen van Belgische CEO's versus de lonen van hun personeel

Voorzichtig met cijfers

Dat cijfers niet liegen ontkent Xavier Baeten niet. Maar we moeten ze dan wel op de juiste manier interpreteren en met de juiste voorzichtigheid en nuance.  Neem nu het loon van Jef Colruyt (CEO Colruyt): 1,34 miljoen euro. Xavier Baeten legt uit dat dit het totale salaris op jaarbasis is en zo  de totale kost vertegenwoordigt. Deze kost vergelijken met het maandloon van werknemer bij Colruyt (ongeveer 1.738,25€) en stellen dat de CEO 770 keer meer verdient, is volgens hem niet correct. Beter is om ofwel de maandlonen te vergelijk, ofwel jaarsalarissien. Ook de totale kost (inclusief werkgeversbijdrage RSZ) of bruto-/nettolonen kunnen met elkaar vergeleken worden.

De ene CEO is de andere niet

Bovendien is het salaris van de CEO in geen enkel bedrijf hetzelfde, zo stelt Xavier Baeten. Zo bedraagt het gemiddelde salaris van een CEO van een BEL Small bedrijf (relatief kleinere beursgenoteerde bedrijven) ongeveer 600.000€. Een CEO van een Bel-20 bedrijf verdient gemiddeld meer dan het dubbele, 1,5 miljoen euro. We kunnen dus stellen dat er een verband bestaat tussen de grootte van het bedrijf en het salaris van de CEO. Dit heeft te maken met hoe we salarissen vergelijken. Vaak gebeurt dit op basis van objectieve gegevens zoals de grootte van het bedrijf.

België en de rest van de wereld

Daarnaast verschilt het salaris van een CEO niet alleen naargelang het bedrijf dat hij leidt, ook het land speelt een rol. In vergelijking met bijvoorbeeld Angelsaksische landen kent België geen toestanden waarbij er spanningen van 100 x verschil of meer zijn. Xavier Baeten geeft een klein voorbeeld. Veronderstel dat de 'modale'’ CEO in een groter beursgenoteerd bedrijf in België 1.000.000€ op jaarbasis verdient. Voor de gemiddelde Belgische werknemer veronderstellen we een brutoloon van maandelijks 3.500€, hetgeen jaarlijks op 70.000€ uitkomt. In deze lonen zit de werkgeversbijdrage RSZ, vakantiegeld, eindejaarspremie en bepaalde andere voordelen zoals aanvullend pensioen verrekend. Dit voorbeeld geeft een gemiddelde loonspanning op van 14. Deze loonspanning zal sterk variëren per sector, naar gelang het verschil in loon.  Zo zijn de financiële en de chemische sector goede betalers, terwijl retail en fast moving consumer goods (FMCG) aan de lagere kant zitten.

Een dalende lijn

Wat de evolutie van de CEO-lonen over de jaren heen betreft, valt het in België volgens Xavier Baeten ook wel best mee. Terwijl veel werknemers onder baremasystemen vallen en hun lonen - naast de index - elk jaar automatisch zien stijgen, geldt dit niet voor CEO’s. Een onderzoek, uitgevoerd door Vlerick Business School, heeft aangetoond dat tussen 2007 en 2014 de vergoeding van 30% van de CEO’s gedaald is. 70% van de CEO’s zag zijn of haar vergoeding stijgen. In de Bel-20 hebben zelfs 75% van de CEO’s hun salaris over de afgelopen 8 jaar zien dalen en dit gemiddeld met 16%.

Correct kaderen

Xavier Baetens geeft ook aan dat het belangrijk om de thematiek en de problematiek correct te kaderen en de juiste cijfers te gebruiken. Het is net om die reden dat het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School elk jaar een onderzoek uitvoert. Objectiviteit is hierin erg belangrijk. Zo kunnen de 'grootverdieners', die in de minderheid zijn, niet zomaar als norm gezien worden. België is een land van referentie-aandeelhouderschap (dikwijls hebben familiale aandeelhouders het grootste deel van de aandelen in handen, zelfs in beursgenoteerde bedrijven). Het onderzoek van Vlerick heeft aangetoond dat dit een matigende werking heeft op het geheel.

Verbeteringen?

Toch betekent duiding geven niet dat alles daarom zomaar oké is. Volgens Xavier Baetens zijn er effectief nog verbeteringen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de (te) sterke link tussen remuneratie van de CEO en de grootte van het bedrijf. Verder mag men niet overdrijven met de variabele beloning. Onderzoek heeft aangetoond dat een te hoog variabel gedeelte aanzet tot het verkeerde gedrag (risicogedrag, fraude). Dit wil echter niet zeggen dat het variabel loon zomaar afgeschaft moet worden. Een CEO verzet heel wat werk en is vaak het uithangbord van het bedrijf. Daarom mag hij of zij ook delen in het resultaat dat daaruit volgt, zolang dit binnen de grenzen is. Ten slotte wordt voor de bepaling van de variabele beloning nog te sterk gesteund op financiële KPI’s (key performance indicator, zoals winst). Het zou goed zijn om in tijden van klimaatverandering en sociale ongelijkheid te komen tot een meer gebalanceerde set KPI’s.

 

En hoe zit het met jouw loon? Verdien je nu veel of weinig? En wat kun je verdienen binnen 5 jaar? Check het met het salariskompas.

 


Lees ook:

Deze factoren bepalen hoeveel jij netto van je loon overhoudt

Je hebt exact hetzelfde brutoloon als je collega, maar op het einde van de maand hou jij een lager n...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Dit kan je verdienen in jobs waarin je vaak thuis werkt

Zowat 1 op 6 mensen werken (soms) thuis. Dit zijn de jobs en de sectoren waarin thuiswerk vaak mogel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dankzij deze drie systemen evolueert jouw loon

Een loonstijging onderhandelen is verre van eenvoudig. Gelukkig zal je salaris nu en dan ook evoluer...

 

 

 

Ontdek onze tools en testen

Check het Salariskompas, bereken je nettoloon en vind je talenten.

Salarissen stegen het voorbije jaar met 4 procent

Veel werkgevers hebben vandaag terug wat financiële ruimte om hun werknemers wat meer te betalen. Da...

In deze jobs kan je als eenverdiener een huishouden van twee personen onderhouden

Met het tweejaarlijks huishoudbudgetonderzoek brengen de Belgische en Europese overheid de uitgaven ...

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Bij de Vlaamse overheid vind je jobs in allerlei vakgebieden. Zorgen voor verkeersveiligheid, de nat...