TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel verdient koning Filip?

Een jaar geleden, op de nationale feestdag, nam Filip de troon van zijn vader Albert II over. Maar hoeveel verdient Koning Filip?

In september vorig jaar keurde de Kamercommissie Grondwet de hervorming van de dotaties aan de koninklijke familie goed.

Het inkomen van koning Filip bedraagt 11,55 miljoen euro. Dat is evenveel als zijn voorganger, met als verschil dat Filip ook btw en accijnzen moet betalen.

De regering Di Rupo had in 2012 nochtans beloofd de dotaties voor de leden van de koninklijke familie twee jaar lang te bevriezen. Dat was ook effectief het geval voor Astrid, Filip (toen nog als kroonprins), Laurent en Fabiola, maar voor (toenmalig) koning Albert was dat wettelijk niet mogelijk. Het bedrag van zijn 'civiele lijst' ligt immers vast voor zijn gehele regeringsperiode en wordt aangepast aan de index.

Civiele lijst: 6 miljoen euro per jaar

De koning van ons land ontvangt geen echt inkomen voor de functie die hij uitoefent, maar er is wel een zogenaamde civiele lijst vastgelegd. Deze lijst bestaat uit de middelen die de Staat verleent aan de koning zodat hij zijn functie in alle onafhankelijkheid kan uitvoeren.

De civiele lijst werd vastgelegd door de wet van 6 november 1994 en bedraagt 6.048.602 euro per jaar. Deze som blijft de koning innen voor zolang hij heerst over België. Om de drie jaar wordt hij wel steeds aangepast (geïndexeerd) om het behoud van de koopkracht te garanderen.

Het geld is bestemd voor alle uitgaven die samengaan met de koninklijke functie: personeelskosten (die meer dan 66% van het budget opslokken), het onderhoud van de koninklijke residenties (12,5%), de officiële activiteiten en bezoeken (5,5%), kosten voor verwarming, water en elektriciteit, onderhoud van het wagenpark,…

Koninklijke dotatie: bijna 2 miljoen euro

Naast de Civiele Lijst, die de kosten dekt, wordt er ook een dotatie gegeven aan de leden van de Koninklijke familie voor het uitvoeren van hun functie. Koning Filip ontvangt zo een jaarlijkse dotatie van 1.829.454 euro.

Koninklijke residenties

De civiele lijst houdt ook in dat de vorst gebruik kan maken van de koninklijke residenties. Zij behoren dus toe aan de Staat, maar worden ter beschikking gesteld van de koning, die op zijn beurt moet voorzien in het onderhoud en de inrichting van de residenties. De koning geniet dus van het gebruik van het Paleis in Brussel en van het Kasteel in Laken.

In het kader van de dotaties, staan er ook een aantal andere residenties ter beschikking van de vorst: Kasteel van Belvédère en het Domein van Stuyvenberg.

Koninklijke collectie

Onder het bewind van de vorige vorsten werd een grote collectie kunstobjecten zoals beeldhouwwerken, schilderijen, maar ook meubels of zilverwerk verzameld. Deze verzameling werd nadien opgekocht door de Staat. De collectie, die dus eigendom is van de Staat, wordt ter beschikking gesteld aan de koning voor de inrichting en decoratie van zijn residenties.

Koning Albert

Sinds zijn aftreden krijgt Albert II 923.000 euro per jaar krijgen, hetzelfde bedrag als prins Filip als kroonprins kreeg. 170.000 euro daarvan is zijn eigen vergoeding, de rest zijn werkings- en personeelskosten.

Nieuw is dat de 170.000 euro eigen vergoeding belast zal worden. Simpel gesteld zal het gaan om een belastingvoet van ongeveer 50%, waardoor de koning 85.000 euro van zijn dotatie zal overhouden.

Bron: monarchie.be

Nieuwe regels rond bedrijfswagens: dit moet je weten

Van 19 tot 27 januari vindt het Autosalon weer plaats in Brussel. Tijd om inspiratie op te doen voor...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Deze factoren bepalen de hoogte van je eerste salaris

Een gemiddeld bruto startloon komt volgens onze laatste Salariskompascijfers* neer op 2.348 euro per...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 procent van de werkende Belgen kampt met verhoogd armoederisico

‘Een job is de beste garantie om uit de armoede te blijven’, hoor je vaak. Dat klopt ongetwijfeld, m...

 

 

 

Ontdek onze tools en testen

Check het Salariskompas, bereken je nettoloon en vind je talenten.

Uitgerekend: zoveel kost het je baas als jij 100 euro opslag krijgt

De tax shift heeft de lasten voor de werkgever laten dalen. Toch is er van een grote verschuiving vo...

Ook zonder managersfunctie een hoog loon

Wie op een goed salaris mikt, hoeft niet per se een managementpositie te ambiëren. Een specialist is...

Doe mee aan het grote beloningsonderzoek van Vlerick Business School en vacature.com

Hoe langer in dienst, hoe hoger het loon. Dat is de logica die in België nog steeds populair is. Al ...