TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel verdien je extra in mei?

In mei krijgen alle Belgische werknemers een iets hoger nettoloon uitbetaald, met dank aan de federale jobkorting. Hoe zit het precies in elkaar? En belangrijker, hoeveel krijg je extra?

Wat is de federale jobkorting?

De federale jobkorting is een éénmalige aanpassing van de bedrijfsvoorheffing. Ze geldt voor alle werknemers in België, zowel inwoners als niet-inwoners. De federale jobkorting wordt toegekend door een éénmalige verhoging van de forfaitaire beroepskosten die op de belastingsaangifte worden vermeld.

Hoger nettoloon

Forfaitaire beroepskosten zijn kosten die op de belastingsaangifte worden afgetrokken van de beroepsinkomsten. Elke belastingplichtige heeft recht op een forfaitaire beroepskostenaftrek. De federale jobkorting verhoogt dit bedrag éénmalig in de maand mei.

Door die verhoging is er minder bedrijfsvoorheffing verschuldigd en geniet de werknemer dus van een hoger nettoloon. Deze aanpassing van de bedrijfsvoorheffing geldt enkel in mei. In juni zal de bedrijfsvoorheffing weer stijgen en het nettoloon dus terug dalen.

Let op:

- De jobkorting wordt verrekend via de bedrijfsvoorheffing. De vermindering is enkel van toepassing op de normale bedrijfsvoorheffing. Dit is de bedrijfsvoorheffing die berekend wordt op de normale, periodieke bezoldigingen zoals het gewone loon of maandelijkse premies. De bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op eenmalige premies of vakantiegeld die in de maand mei worden uitbetaald, komt dus niet in aanmerking.
- Werknemers die door een schorsing van hun arbeidsovereenkomst (bv. moederschapsrust, tijdelijke werkloosheid,…) in de maand mei geen loon ontvangen, krijgen de vermindering pas toegekend op het moment van de belastingsaangifte.
- Belastingplichtigen kunnen ook kiezen om hun werkelijke beroepskosten te bewijzen op hun belastingsaangifte. Wie dit doet, heeft geen recht op forfaitaire beroepskosten en kunnen bijgevolg geen beroep doen op de federale jobkorting. De toegekende verhoging zal in deze gevallen opnieuw verrekend worden via de bedrijfsvoorheffing.

Hoeveel verdien je meer?

Al naargelang je brutomaandloon zal je in mei 51,36 euro tot 102,84 euro extra nettoloon overhouden.

Brutomaandloon Aanvullende vermindering voor beroepskosten
Tot 780,00 euro 51, 36 euro
Van 780,01 euro tot 795,00 euro 56,40 euro
Van 795,01 euro tot 1.020,00 euro 61,68 euro
Van 1.020,01 euro tot 1.035,00 euro 70,44 euro
Van 1.035,01 euro tot 1.425,00 euro 82,20 euro
Van 1.425,01 euro tot 1.440,00 euro 87,00 euro
Van 1.440,01 euro tot 2.970,00 euro 92,52 euro
Van 2.970,01 euro tot 2.985,00 euro 99,00 euro
Van 2.985,01 euro tot 4.890,00 euro 102,84 euro
Van 4.890,01 euro tot 4.905,00 euro 101,52 euro
Van 4.905,01 euro tot 4.920,00 euro 98,64 euro
Van 4.920,01 euro tot 4.935,00 euro 95,76 euro
Van 4.935,01 euro tot 4.950,00 euro 92,76 euro
Van 4.950,01 euro tot 4.965,00 euro 90,00 euro
Van 4.965,01 euro tot 4.980,00 euro 87,00 euro
Van 4.980,01 euro tot 4.995,00 euro 84,24 euro
Van 4.995,01 euro tot 5.010,00 euro 81,24 euro
Van 5.010,01 euro tot 5.025,00 euro 78,48 euro
Van 5.025,01 euro tot 5.040,00 euro 75,48 euro
Van 5.040,01 euro tot 5.055,00 euro 72,60 euro
Van 5.055,01 euro tot 5.070,00 euro 69,72 euro
Boven 5.070,00 euro 69,48 euro

* Brutoloon - RSZ

Niet verwarren met de Vlaamse jobkorting

Ook het Vlaamse Gewest geeft een jobkorting. Deze Vlaamse jobkorting is een korting op de personenbelasting die vroeger maandelijks werd verrekend via de bedrijfsvoorheffing. Sinds 2009 wordt deze korting eenmalig verrekend en in één keer uitbetaald bij het loon van de maand februari. Het gaat hier om een vast bedrag. Uiteraard wordt die korting alleen toegekend aan inwoners van het Vlaamse Gewest.

I.s.m. SD Worx

Lees ook:
- Waar geven werknemers het meeste geld aan uit?
- Hoeveel hou je over van je brutoloon?
- In welke winkels kan je je ecocheques kwijt?

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...

Een maandloon van 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn

We gaan allemaal werken in ruil voor een loon. En de meesten onder ons zal je niet horen klagen wann...