TERUG NAAR OVERZICHT

Hoelang moet je officiële documenten bewaren?

Als de belastingbrief in de bus valt, is dat vaak een gelegenheid om wat orde te brengen in de massa papieren documenten die je gedurende het jaar bewaard hebt. Het makkelijkst is dan om deze rechtstreeks te klasseren in de vuilnisbak.

Jammer genoeg moet je sommige documenten gedurende een bepaalde periode bewaren, wat het opruimen er niet aantrekkelijker op maakt. Wij proberen het je iets makkelijker te maken met een handig overzicht van de verschillende soorten documenten én hhun bewaartermijn.

Levenslang

 • Globaal medisch dossier (gezondheids- en inentingsboekje, bloedgroep, uitslagen van analyses en onderzoeken, röntgenfoto’s)
 • Diploma’s en professionele titels
 • Arbeidscontract
 • Geboorte-, adoptie- of erkenningsakten
 • Documenten met betrekking tot wettelijk of ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, huwelijkscontract, trouwboekje of echtscheidingsvonnis
 • Notariële akten
 • Schenkingsakte
 • Testamenten, documenten met betrekking tot de nalatenschap

10 jaar

 • Facturen met betrekking tot bouw en werkzaamheden (met 10-jarige garantie)
 • Contracten met de architect of aannemer
 • Facturen van de garagehouder, loodgieter, elektricien, schilder… (plaatsing en herstelling)
 • Documenten met betrekking tot het beheer van een mede-eigendom
 • De akte van de hypothecaire lening en het bewijs van afbetaling
 • Kredietovereenkomsten en het bewijs van terugbetaling
 • Aankoopborderellen van effecten
 • Volledige schadedossiers (en nog langer wanneer er mogelijk medische gevolgen zijn)
 • Bewijs van niet-belastbare ontvangen inkomsten

5 jaar

 • Kinderbijslag, bewijs van betaling van onderhoudsgeld, werkloosheidsvergoedingen, vakantiegeld en eventuele schadevergoedingen
 • Huurcontract, plaatsbeschrijving, bewijs van betaling van de huurwaarborg, kopie van de opzegbrief met het bewijs van ontvangst
 • Facturen (en bewijs van betaling): gas, water, elektriciteit, telefoon en gsm, internet, teledistributie
 • Documenten van de bank en rekeningafschriften. Naast het zuiver bancaire aspect laten ze u toe om (gedateerd) bewijs te leveren, wat zeer waardevol kan zijn als u van een garantie gebruik wilt maken
 • Kosten en honoraria van notarissen en advocaten
 • Bewijs van betaling van de verkeersbelasting
 • Kopie van de belastingaangifte en van de Bewijsstukken

3 jaar

 • Strookje van de postassignatie van het pensioen
 • Verzekeringscontracten niet-leven (brand, BA familiale, auto), bewijs van premiebetaling. Kopie van de opzeg van een contract.

2 jaar

 • Medische kosten, ziekenhuisfacturen en de betalingsbewijzen daarvan
 • Ereloonnota’s van artsen, apothekers, tandartsen (te tellen vanaf het einde van de maand waarin de zorgen werden verstrekt)
 • Facturen van reisbureaus
 • Aankoopfacturen en/of garantiebewijzen van huishoudtoestellen, meubilair, enzovoort. De wettelijke garantie bedraagt minimaal 2 jaar. Opgelet: als er binnen de 6 maanden na levering een gebrek opduikt, wordt verondersteld dat die er al was. Na het verstrijken van die termijn zal de koper moeten bewijzen dat het gebrek er al was en dat de garantie nog van toepassing is. Voor bepaalde producten, die normaal een vrij lange levensduur hebben (of in het buitenland), kan de garantietermijn langer zijn.

6 maanden tot 1 jaar

 • hotel- en restaurantbriefjes
 • de factuur van het schoorsteenvegen dat jaarlijks verplicht is om met uw verzekering in orde te zijn
 • transportfacturen

1 maand

 • Kastickets van winkels voor relatief beperkte bedragen

Meestal wordt omruiling of terugbetaling alleen aanvaard als u beschikt over het ticket, binnen de 14 dagen na aankoop en als dat gebeurt buiten de koopjesperiode en niet bij speciale acties. Vergeet niet dat die schijnbaar onbelangrijke kastickets het bewijs van aankoop kunnen leveren bij schade of diefstal van de aangekochte goederen.

Bron: m24

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...