TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe worden extralegale voordelen (auto, telefoon) belast?

"In hoeverre worden de extralegale voordelen, zoals wagen, telefoon, ... belast? Worden deze bij je belastbaar inkomen geteld?"
 

 

Extralegale voordelen zoals gsm, firmawagen, … worden door de fiscus beschouwd als loon dat, net zoals het loon in geld, onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelasting. Omdat deze extralegale voordelen niet in geld, maar in natura worden verstrekt, rijst de vraag hoe de fiscus daar een bedrag opplakt om de waarde van deze voordelen te kunnen belasten.

Om deze vraag te beantwoorden, onderscheidt de fiscus voordelen in natura die op forfaitaire en op niet-forfaitaire basis geraamd moeten worden.

  • - De voordelen die op forfaitaire wijze geraamd worden, zijn in de fiscale wetgeving opgenomen en omvatten o.a. het persoonlijk gebruik van een voertuig van de werkgever (firmawagen), de toekenning van een renteloze lening of toekenning van een lening tegen verminderd tarief,...
  • - Voordelen die niet op dit lijstje voorkomen, moeten geraamd worden op grond van de werkelijke waarde die het voordeel oplevert voor de betrokken werknemer.
  •  

Voorbeeld 1: bedrijfswagen

De fiscale waardering van het persoonlijk en privé gebruik van een voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld, een firmawagen dus die de werknemer ook voor privé-doeleinden mag gebruiken, gebeurt als volgt:

Het aantal privé-km wordt forfaitair geraamd op 5.000 of 7.500 km (naargelang de woon-werkafstand enkele rit 25 km of meer bedraagt) en vermenigvuldigd met het bedrag van de fiscale PK van de wagen. Privé-kms zijn niet alleen de echte privé-verplaatsingen (in de vrije tijd of tijdens het weekend) maar ook de woon-werk-verplaatsingen. Beroepsverplaatsingen in opdracht van de werkgever (bv. naar een klant of leverancier) vallen hier in principe niet onder.

Het aantal privé-km moet minimum 5.000 km per jaar bedragen, zelfs als de belastingplichtige er bv. maar 3.000 voor privé- doeleinden heeft afgelegd. Van dit minimum van 5.000 km per jaar, wijkt de fiscus enkel af indien het voertuig pas in de loop van het jaar is in gebruik genomen. Dan wordt een pro rata temporis toegepast.

In het toegepaste forfait, zijn alle kosten begrepen, dus ook bv. brandstof- en onderhoudskosten, verkeersbelasting, … Betaalt de werknemer een persoonlijke bijdrage voor het gebruik van de firmawagen, dan wordt dit in mindering gebracht van het bekomen forfaitair bedrag.

Voor inkomstenjaar 2008 (aanslagjaar 2009) zijn volgende bedragen van toepassing:

 

Fiscale PK Forfaitair kilometertarief 

voor bedrijfswagens

 

Geïndexeerd tarief (vanaf 01/01/2008)

4

0,1682

5

0,1975

6

0,2182

7

0,2414

8

0,2633

9

0,2865

10

0,3169

11

0,3474

12

0,3681

13

0,3913

14

0,4059

15

0,4230

16

0,4352

17

0,4437

18

0,4547

19 en meer

0,4632

 

 

Voorbeeld 2: gsm

Een gsm van de werkgever die de werknemer ook privé mag gebruiken, komt niet voor op het lijstje van forfaitair geraamde voordelen. Dan geldt dat het voordeel moet geraamd worden op de werkelijke waarde die het voordeel voor de werknemer heeft .

Mag de werknemer de gsm enkel voor de uitoefening van zijn werk gebruiken en niet privé, dan is er geen belastbaar voordeel.

Betaalt de werknemer een eigen bijdrage voor de gsm, dan dient dit in mindering gebracht te worden voor de raming van het voordeel van de werknemer.

De fiscale raming van het persoonlijk gebruik van een gsm is een feitenkwestie. Voor de bepaling van het voordeel, speelt de overeenkomst tussen werkgever en werknemer een belangrijke rol. In de praktijk kan hierbij o.a. met volgende elementen rekening gehouden worden:

  • - de prijs van het toestel
  • - de waarde van het abonnement die de werkgever eventueel ten laste neemt, desgtevallend verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer
  • - het privé gebruik van de gsm door de werknemer.

De finale beoordeling van de omvang van het voordeel berust bij de lokale taxatie-ambtenaar.

i.s.m. SD WORX

 

 

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...