TERUG NAAR OVERZICHT

Extralegale voordelen: wat krijg ik boven op mijn loon?

Voor een correcte loonvergelijking volstaat een vergelijking van de salarissen niet. Bovenop het salaris worden immers allerlei voordelen aangeboden: een pensioen- of levensverzekering (secundaire arbeidsvoorwaarden) of voordelen zoals een bedrijfsauto, een kilometervergoeding, een mobiele telefoon, maaltijdcheques en gunstige spaarregelingen (tertiaire arbeidsvoorwaarden).

Bepaalde voordelen behoren nu tot het standaardpakket in flink wat bedrijven: verplaatsingsvergoedingen, maaltijdcheques, de ziekte- en hospitalisatieverzekering en de groepsverzekering. Globaal is er eerder een daling dan een toename in het voordelenpakket te merken. Veel verschuiving valt er niet te merken.

Wat krijg jij toegevoegd aan je loon?

Extra-ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering

 • 59% Verplaatsingsvergoeding
 • 57% Maaltijdcheques
 • 53% Groepsverzekering in kader van pensioen
 • 53% Geboorte- en huwelijkspremie
 • 32% Mobiele telefoon
 • 32% Verminderingen bij aankoop van (bedrijfs)producten
 • 28% Bedrijfswagen
 • 26% Netto forfaitaire kostenvergoeding
 • 19% Computer voor persoonlijk gebruik
 • 18% Dagvergoeding
 • 7%Kinderopvang4%

Wie krijgt welke voordelen?

Bij de voordelen stellen de onderzoekers van de K.U.Leuven een sterk Mattheus-effect vast: wie een hoog loon heeft, krijgt daar bovenop nog meer voordelen. De sterkte van dat Mattheus-effect varieert echter naargelang het voordeel.
Zo zien we dat de verplaatsingsvergoedingen meer voorkomen bij de laagste dan bij de hoogste verdieners (respectievelijk 66% en 42%). Dat wordt echter ruim 'gecompenseerd' door de veel sterkere verspreiding van leasewagens in de hoge loonsegmenten: van de personen in het bovenste kwart van de loonsverdeling rijdt ruim de helft met een firmawagen. In het kwart met de laagste lonen is de verhouding een op acht.

Maaltijdcheques en prijsverminderingen op bedrijfsproducten zijn voordelen die gelijkmatiger gespreid zijn over de loonklassen. Ook de verzekeringen zijn erg ongelijk verdeeld. We hebben het dan over de aanvullende ziekte- en hospitalisatieverzekering en, met het oog op de toekomst nog belangrijker, de deelname in pensioenplannen en groepsverzekeringen.

Het meest problematische punt is zonder meer de ongelijke participatie aan aanvullende pensioenregelingen. Is dit voordeel in de hogere loonregionen quasi een verworven recht (83%), dan stellen we vast dat in het laagste loonkwartiel twee derden van de werknemers het zonder een soortgelijke regeling moeten doen.

Bedrijfswagen: voordeel voor jou of voor je baas?

Volgend jaar treedt het nieuw mobiliteitsbudget in werking. Werknemers zullen hun bedrijfswagen kunn...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo krijg je een mooi loon in de zorgsector

Zoals in elke sector, geldt ook in de zorg de vuistregel ‘hoe meer je hebt gestudeerd, hoe beter je ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...