TERUG NAAR OVERZICHT

Eindejaarsgeschenkjes van je baas: zijn ze echt voordelig voor jou?

De laatste maand van het jaar is naar goede gewoonte een maand die in het teken staat van feesten en geschenken. Ook werkgevers ontpoppen zich in deze periode tot gulle gevers. En hun geschenken worden ongetwijfeld in dank aanvaard...maar zijn ze echt voordelig?
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Principe: geschenken zijn loon

Een werkgever kan zijn werknemer een geschenk geven. Dit kan gaan om een geschenk in natura, in geld of in de vorm van betaalbons (geschenkcheques).
Deze geschenken, ongeacht de vorm waarin ze worden toegekend, zijn in principe loon en bijgevolg onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Maar als de werkgever bepaalde voorwaarden in acht neemt, zijn deze geschenken échte cadeaus. Zowel voor jou als werknemer, wegens vrij van RSZ en belastingen, als voor jouw werkgever, wegens  aftrekbaar als beroepskost.
De voorwaarden waaraan hiertoe op sociaal en fiscaal vlak moet voldaan worden, zijn anders geformuleerd, maar dekken quasi dezelfde lading.

We nemen beide even onder de loep. In deze decembermaand beperken we ons daarbij tot geschenken die op deze periode betrekking hebben.

Geschenken: vrij van RSZ

Geschenken/geschenkcheques worden niet als loon beschouwd en bijgevolg ook niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen als ze:

- per jaar en per werknemer een totaalbedrag van 35 EUR niet overschrijden.
Dit bedrag mag vermeerderd worden met 35 EUR per jaar voor elk kind ten laste van de werknemer

- toegekend worden naar aanleiding van het sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar.

Wanneer de waarde van de geschenken/geschenkcheques de hogervermelde bedragen overschrijdt, zijn bijdragen verschuldigd op de totale waarde ervan.

Geschenken: wat met de fiscus?

Geschenken of toekenningen in de vorm van geschenkcheques zijn voor de werknemer in principe voordelen van alle aard en bijgevolg belastbaar.

Het geschenk of de geschenkcheque kan echter als sociaal voordeel beschouwd worden, als ze:

 1. een geringe waarde (50 EUR) hebben en
 2. door de werkgever met een duidelijk sociaal doel (en dus niet als bezoldiging voor geleverde prestaties) aan het personeel worden toegekend.

Als sociaal voordeel is zo’n geschenk(cheque):

 1. niet belastbaar bij de werknemer;
 2. niet aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

Echter, geschenken en geschenkcheques kunnen toch als beroepskost worden afgetrokken door de werkgever (zonder belastbaar te zijn bij de genieter ! ) als ze onder volgende voorwaarden worden toegekend:

 1. alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
 2. de toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van één of meerdere feesten of jaarlijkse gebeurtenissen zoals Kerstmis, Nieuwjaar, een sinterklaasfeest, een feest van een patroonheilige (Sint-Elooi, Sinte-Barbara), een verjaardag,…
 3. het jaarbedrag mag per werknemer niet groter zijn dan 35 EUR.
  Ter gelegenheid van het sinterklaasfeest of een ander feest met eenzelfde sociaal oogmerk, mag een aanvullend bedrag van 35 EUR per jaar worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer.

Wanneer de waarde van de geschenken de hogervermelde bedragen overschrijdt, zijn ze niet meer aftrekbaar voor de werkgever.
Indien het bedrag beperkt blijft tot 50 EUR, zijn ze ook dan nog niet-belastbaar bij de werknemer.

Geschenkcheques: specifieke voorwaarden

Als de geschenken onder de vorm van geschenkcheques worden gegeven, gelden nog enkele bijkomende voorwaarden om sociaal en fiscaal vrijgesteld te zijn.
Zo mogen de geschenkcheques:

 1. enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord gesloten hebben met de uitgevers van deze cheques;
 2. slechts een beperkte looptijd hebben (de fiscus kleeft hierop een maximumtermijn van 1 jaar);
 3. noch geheel noch gedeeltelijk in geld uitbetaald worden aan de werknemer

Geschenken van de werkgever: een aangenaam extraatje?

Je merkt het, zolang je werkgever bepaalde voorwaarden in acht neemt, betekent een geschenk(cheque) op het einde van het jaar een leuk extraatje, met een aangenaam (para)fiscaal kantje voor uw werkgever.

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...