TERUG NAAR OVERZICHT

De invloed van ‘werkbaar werk’ op jouw loon

Ondertussen staat het rotsvast: we moeten langer aan de slag blijven. Maar dat moet wel ‘werkbaar’ zijn, zo vinden zowel minister van Werk Kris Peeters als zijn collega’s bij N-VA en Open VLD. Wat ligt er precies op de onderhandelingstafel? En vooral: wat betekent het voor onze lonen?

 

Vanaf 2030 zal de pensioenleeftijd naar 67 jaar opgetrokken worden, vandaag ligt die nog op 65 jaar. Maar veel mensen houden het nu al niet vol; het aantal werknemers dat om psychische en fysieke redenen niet meer kan werken, stijgt non-stop.

 

Als de overheid wil dat we langer werken, moeten we dat ook aankunnen. Vandaar het concept ‘werkbaar werk’. Hoog tijd om de organisatie van onze loopbaan eens kritisch onder de loep te nemen dus.

 

Als minister van Werk heeft Kris Peeters dit jaar meermaals samengezeten met de sociale partners en andere belangstellenden om over werkbaar werk te praten. Daaruit is een wetsontwerp voortgevloeid, ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’, ook bekend als ‘de Wet Peeters’. Verrassend genoeg kon die vooral bij zijn coalitiepartners Open VLD en N-VA op hevige weerstand rekenen.

 

De eindbeslissing van wat ‘werkbaar werk’ precies zal inhouden, ligt bij de sociale partners. Maar politici zouden geen politici zijn als ook zij hun mening niet zouden laten horen. Een greep uit de voorstellen.

 

Werkduur op maat

Het wetsontwerp van Peeters stelt een bijsturing van de reguliere arbeidsduur voor. Nu veronderstelt je werkgever dat je 38 uur per week werkt, ongeacht of dat drukke of minder drukke periodes zijn in jouw professioneel of privébestaan. Peeters stelt voor om de 38-uren week te behouden, maar haar te bekijken over de duurtijd van één jaar. Zo kan je zelf inplannen wanneer je lange dagen presteert en wanneer je iets minder lang achter je bureau zit. Wie toch langer werkt – binnen de perken van 40 uur per week – wordt daarvoor uitbetaald.

 

Deze nieuwe regeling is voor N-VA en Open VLD een te bittere pil. Ook zij willen af van de traditionele 38-uren week, maar voor hen is de bijsturing van Peeters niet flexibel genoeg. Bovendien zou het te duur zijn voor de werkgever. De liberale coalitiepartners willen daarom dat Peeters dit hoofdstuk in het wetsontwerp volledig herschrijft.

 

Concreet wil Open VLD dat de sociale partners met een lijst van beroepen komen voor wie gewoon geen arbeidsduurregeling geldt, zoals de veranderende maatschappij van vandaag dat ook vraagt. Mensen tewerkgesteld in de ICT-, diensten-, of creatieve sector bijvoorbeeld moeten hun dag helemaal zelf kunnen indelen zonder bemoeienis van buitenaf. Traditionele sectoren zoals de logistiek en industrie zouden buiten die lijst vallen. N-VA sluit zich daarbij aan.

 

Salaris volgens noden!

Open VLD en N-VA lanceerden vorig jaar al het idee om verloning los te koppelen van anciënniteit. Na gemiddeld acht jaar in dienst te zijn, stijgt de productiviteit nog nauwelijks, klinkt het. Daarbovenop zorgt het huidig systeem ervoor dat werkzoekenden met een bepaalde leeftijd te duur zijn voor de arbeidsmarkt. Dat ‘senioriteitsprincipe’ moet vervangen worden door een model dat rekening houdt met competenties, verantwoordelijkheid en productiviteit. Open VLD nuanceert verder dat jongere werknemers met een hypotheek of kinderen te weinig verdienen in verhouding tot hun oudere collega’s.

 

Over verloning spreekt Peeters niet in zijn wetsontwerp, wellicht omdat dat sector per sector moet bekeken worden.

 

Alleen zware taken

Vandaag kunnen werknemers met een beroep dat op de lijst ‘zware beroepen’ staat, vroeger op pensioen. Maar een zwart-wit onderscheid maken tussen beroepen die ‘zwaar’ of ‘licht’ zijn, is onzin, vinden Open VLD en N-VA. We moeten in de plaats kijken naar de zwaarheid van de taken zelf.

 

De sociale partners zijn hen daarin gevolgd. Eind augustus sloten ze over dit punt een akkoord. De vaste lijst met zware beroepen wordt naar de vuilbak verwezen. Voortaan moet de jobinhoud voldoen aan vier criteria om bestempeld te worden als zwaar werk, namelijk: fysiek zwaar werk, een belastende werkorganisatie, verhoogde veiligheidsrisico’s en mentale werkbelasting. Met andere woorden: een verpleger die de nachtdienst doet, zal vroeger met pensioen kunnen en een hoger pensioen krijgen, dan zijn collega die enkel overdag werkt.

 

Hoe strikt die criteria zullen geïnterpreteerd worden, staat nog lang niet vast. Dat is voor een groot deel afhankelijk van hoeveel geld er overblijft voor pensioenen na de eerstvolgende, ongetwijfeld bikkelharde, begrotingsronde.

 

Samengevat: de impact van werkbaar werk op jouw loon

* Wie overuren wil presteren, krijgt die uitbetaald.

* Je salaris zal niet langer afhangen van je uren, maar van je prestaties.

* Oudere werknemers zullen niet noodzakelijk zo veel meer verdienen dan jongere.

* Concrete cijfers over verloning geeft de regering nog niet, wellicht omdat ze sector per sector zullen moeten onderhandeld worden.

* 'Zware' beroepen zullen sneller op pensioen kunnen en dat pensioen zal ook hoger zijn.

 

 

Je kan alvast zelf een eerste inschatting maken van de impact van de verschillende voorstellen op jouw verloning met het Salariskompas.

 

Lees ook:

Het einde van de 38-urenweek: theorie versus praktijk

Kan je werkbaar werken tot aan je pensioen?

De 12 werkhervormingen van Kris Peeters

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...

Een maandloon van 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn

We gaan allemaal werken in ruil voor een loon. En de meesten onder ons zal je niet horen klagen wann...