TERUG NAAR OVERZICHT

Ambtenaren: duffe bureaucraten of geëngageerde werknemers?

Volgens het cliché kan je bij de overheid slapend rijk worden. Door opeenvolgende baremaverhogingen verdienen ambtenaren op het einde van hun loopbaan fors meer dan aan het begin, ook als ze nog steeds dezelfde functie uitvoeren. Dat blijkt uit de Grote Salarisenquête 2014. Kiezen ambtenaren daarom voor de overheid als werkgever?

Alain D’Hooghe is sinds 2008 communicatieadviseur bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Daarvoor werkte hij achttien jaar lang in de privésector. Hij kent de twee werelden dus door en door. “Na achttien jaar had ik het een beetje gehad met de privé. Het leek me leuk om op een grotere schaal te werken, zeker ook omdat het maatschappelijk draagvlak breder is. Ik kende de overheid niet, dus het was wel een cultuurshock om van een kmo van ongeveer honderdtwintig werknemers naar een mastodont zoals de overheid over te stappen. Het was voor mij volslagen onbekend terrein”, vertelt D’Hooghe. “Ik ben niet naar de overheid gestapt omdat ik de voordelen kende. Ik was ook niet gecharmeerd door het statuut of het aantal vakantiedagen, ik was echt overtuigd door de job inhoud van de vacature.”

Een voordeel bij de overheid is dat er een grote organisatie achter je staat. “Ik kan dus heel wat zaken realiseren, werken met aanzienlijke budgetten en ook terugvallen op een gigantisch netwerk”, zegt D’Hooghe. “Aan de andere kant kan dat ook een nadeel zijn, omdat je aan heel wat mensen verantwoording moet afleggen. Het is een groot, maar ook log schip.” Dat is dan ook het grootste stigma van de overheid. Het cliché wil dat het een logge organisatie is, waar alles traag verloopt door vervelende bureaucratie. “In tegenstelling tot wat vele mensen denken, ligt het tempo er heel hoog. Ik vond dat ik in de privé al hard moest werken, maar bij de overheid moet ik pas echt gas geven. Het beeld van stoffige, duffe ambtenaren die de hele dag liggen te suffen boven een dossier, is iets wat ons achtervolgt. Dat zal op sommige plaatsen misschien nog wel zo zijn. Ik kan natuurlijk enkel over de Vlaamse overheid en het Departement MOW spreken. Daar is dat zeker niet het geval”, nuanceert D’Hooghe. “Maar ook de mythe dat er 47.000 slapende ambtenaren bij de overheid werken klopt niet. De vooroordelen over de overheid zijn nog altijd hallucinant groot. Dat is een oud zeer.”

Financiële voordelen

“Bij de overheid weet je op voorhand wat je salaris zal zijn. Toen ik solliciteerde wist ik welk salaris ik zou krijgen. Het ligt zelfs nog hoger dan ik had gedacht omdat ik mijn anciënniteit grotendeels heb kunnen verzilveren”, zegt D’Hooghe. Uit de resultaten van de Grote Salarisenquête blijkt dat bij meer dan 85 procent van de ambtenaren het loon op regelmatige tijdstippen wordt verhoogd op basis van anciënniteit. De opeenvolgende baremaverhogingen zorgen ervoor dat ambtenaren op het einde van hun loopbaan fors meer verdienen dan aan het begin, ook als ze nog steeds dezelfde functie uitoefenen.

“Ik zou het eerlijk gezegd een beetje sneu hebben gevonden mocht ik bij de overheid beginnen zonder mijn anciënniteit te behouden. Dan zou mijn salaris aanzienlijk lager geweest zijn. Je kunt een aantal jaren meenemen als die belangrijk zijn voor je functie en je takenpakket. De jaren anciënniteit die je kunt meenemen is dus wel afhankelijk van de functie.”

In het regeerakkoord staat een passage over de aanpassing van het anciënniteitsmodel. Het is de bedoeling dat lonen worden losgekoppeld van anciënniteit en meer overeenstemmen met competenties en productiviteit. Daardoor zal het loon bij het begin van de carrière sneller stijgen, maar op een bepaald moment in de loopbaan plafonneren of zelfs dalen. Over de hele carrière bekeken zou de verloning wel dezelfde blijven. Dat is volgens D’Hooghe een goede zaak: “Er is een verschil tussen achttien jaar relevante anciënniteit hebben of achttien jaar je krant lezen. Het is goed dat ze kijken naar je competenties en naar wat je hebt gerealiseerd. Zo voorkom je dat ambtenaren die vastgeroest zijn de jaren kunnen laten doorlopen. Bij de Vlaamse overheid wordt veel aandacht besteed aan jaarlijkse planning én een doorgedreven evaluatie. Medewerkers aan de Vlaamse overheid worden dus grondig tegen het licht gehouden.”

Er is wel degelijk wat aan het veranderen bij de overheid. Zo zijn ook de functioneringstoelagen of FUTO’s, die voor heel wat polemiek zorgden, afgeschaft. “Ik stelde me ook wel de vraag op basis waarvan iemand een toelage kreeg. De redenen waren soms vreemd. Dat ze ermee gestopt zijn vind ik een goede zaak, want het kon wel eens voor wrevel onder de collega’s zorgen”, besluit D’Hooghe.

Hoe is het loon van de Vlaamse ambtenaar opgebouwd?

Bij de Vlaamse overheid bepalen vier componenten het basissalaris: het functieniveau, de graad, de rang/de salarisschaal en de ervaring.

Functieniveau

De functies voor statutairen en contractuelen worden ingedeeld in vier niveaus (A, B, C of D) op basis van het diploma dat bij de werving vereist is.

Niveau A: universitair of masterdiploma

Niveau B: graduaats- of bachelordiploma: hoger onderwijs van het korte type

Niveau C: diploma secundair onderwijs

Niveau D: geen diploma vereist

Graad

Binnen een niveau zijn er groepen gelijkaardige functies: graden. Die worden verloond in eenzelfde salarisschaal. Via zijn graad situeert een ambtenaar zich in een bepaalde rang of salarisschaal. Elk van die schalen:

  • start vanaf een minimaal jaarsalaris,
  • wordt gevolgd door een aantal periodieke verhogingen,
  • eindigt bij een maximaal jaarsalaris.

Ervaring

Doorgroeien in de schaal gebeurt op basis van anciënniteit totdat het maximum in die schaal bereikt is. Statutaire personeelsleden gaan na een aantal jaren anciënniteit over naar een hogere salarisschaal.

Per graad of per groep van gelijkaardige functies bestaat er een specifieke functionele loopbaan. Ook als je binnen dezelfde graad of functie blijft, heb je dus perspectief op een behoorlijke salarisgroei.

Anciënniteit

Heb je al ervaring binnen de overheid? Dan verrekent de Vlaamse overheid die anciënniteit in je salaris.

Heb je al ervaring in de privésector? Dan gelden de volgende regels:

  • De benoemende overheid kan maximaal negen jaar relevante ervaring in de privésector valoriseren.
  • Oefen je een knelpuntfunctie uit, dan kan de valorisatie oplopen voor een periode tot maximaal twintig jaar.
  • Ook nadat je in dienst bent gekomen, bouw je uiteraard verdere anciënniteit op.

Principes inzake anciënniteit:

  • Kom je in dienst zonder anciënniteit, dan krijg je volgens de salarisschaal een loonsverhoging na een, twee, drie, zes en negen jaar.
  •  Kom je in dienst met anciënniteit en heb je bijvoorbeeld al vier jaar ervaring, dan begin je onmiddellijk in rij '4' van de salarisschaal. Na twee jaar dienst krijg je een loonsverhoging die overeenkomt met de opslag die wordt toegekend na zes jaar anciënniteit. Na vijf jaar dienst krijg je weer een loonsverhoging. Die komt overeen met de opslag die wordt toegekend na negen jaar anciënniteit.

Toelagen en vergoedingen

De ambtenaren hebben ook recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage, ze krijgen een toelage voor extra prestaties, bepaalde functies zoals een milieu-inspecteur krijgen ook een extra toelage en ten slotte is er ook een gevarentoelage, bijvoorbeeld voor het kuisen van grachten of het schoonmaken van machineruimtes.

Bron: www.vlaanderen.be

 

Deeltijdse job, voltijds loon

De gemiddelde Belg verdient 3401 euro bruto per maand. Voor een voltijdse baan, welteverstaan. Voor ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Geen diploma hoger onderwijs, wel een mooi loon

Ook werknemers die niet verder studeerden aan een hogeschool of universiteit kunnen goedbetaalde job...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ook zonder managersfunctie een hoog loon

Wie op een goed salaris mikt, hoeft niet per se een managementpositie te ambiëren. Een specialist is...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Bye bye bedrijfswagen: ben jij er klaar voor?

Ook in 2018 stonden we weer massaal in de file. Ook in 2018 kwamen we weer gezamenlijk tot de conclu...

In deze steden verdien je het meest

Werk je in Brussel Hoofdstad, dan verdien je gemiddeld 3.972 euro bruto. Is je werkgever gevestigd i...

De hoogste en laagste lonen op een rij

Wil je flink je boterham verdienen? Dan moet je directeur worden van een grote onderneming. Dat was ...