TERUG NAAR OVERZICHT

Zelf ontslag nemen: let op voor deze 5 missers

 

Heb je beslist om een nieuw professioneel avontuur aan te gaan? Dan sta je vast te trappelen om erin te vliegen. Alleen wacht je eerst een iets minder leuke taak: ontslag nemen bij je huidige werkgever. Dat doe je door een rechtsgeldige ontslagbrief in te dienen. Wij vroegen aan Geert Vermeir, Manager Juridisch Kenniscentrum van hr-dienstverlener SD Worx, aan welke voorwaarden die moet voldoen, om onaangename verrassingen te voorkomen.

1. Je vermeldt je opzegtermijn niet

Wil je ontslag nemen, dan moet je die beslissing officieel kenbaar maken aan je werkgever met een ontslagbrief. Die moet aan een aantal inhoudelijke vereisten voldoen. Eerst en vooral moet uit het document blijken wie de twee betrokken partijen zijn. Vermeld dus zeker jouw naam en de naam van je bedrijf. Zet onderaan ook een handtekening, om je identiteit te bevestigen.

Daarnaast moet je duidelijk schrijven dat je je arbeidscontract wil stopzetten, hoe lang je opzegtermijn is en wanneer die begint te lopen. Wettelijk gezien is dat de maandag volgend op de week waarin je je ontslagbrief indient. Stuur je je brief aangetekend op per post, moet je eerst drie werkdagen bij de verzenddatum rekenen. De daaropvolgende maandag wordt de officiële start van je opzeg.

Staat je opzegtermijn niet in je brief? Dan heeft je baas het recht om een schadevergoeding te eisen, omdat je contractbreuk pleegt. Die bedraagt het volledige brutoloon dat je zou ontvangen als je jouw opzegperiode zou afmaken, inclusief alle voordelen. Niet vergeten dus!

Bekijk hier ons voorbeeld van een goede ontslagbrief.

2. Je hebt je opzegtermijn verkeerd berekend

De duur van je opzegtermijn hangt af van je anciënniteit. Omdat er een specifieke regeling geldt voor werknemers die al in dienst waren voor 1 januari 2014, is het niet altijd evident om die correct te berekenen. Vraag hiervoor gerust hulp aan je vakbond, eventueel je hr-afdeling, of gebruik onze handige opzegwijzer.

Blijkt dat je een verkeerde opzegtermijn hebt vermeld? Weet dan dat je werkgever bij een te korte opzegging een vergoeding kan eisen voor de niet-gewerkte periode. Een te lange opzegtermijn is op zich geen probleem, maar kan wel gevolgen hebben voor de start op je nieuwe job. Informeer je daarom goed op voorhand.

Lees ook: Verlies je je recht op een uitkering als je zelf ontslag geeft?

3. Je vergeet je ontslagbrief te laten ondertekenen

Er bestaan drie manieren om je ontslagbrief correct in te dienen. Ofwel geef je hem persoonlijk af, ofwel stuur je hem aangetekend op per post, of je laat hem overhandigen door een deurwaarder. Geef je de brief zelf af, vraag dan onmiddellijk aan je chef of de hr-verantwoordelijke om hem te ondertekenen voor ontvangst. Zo is er later geen discussie mogelijk over je melding en over de start van je opzegtermijn.

Wil je op vrijdag je ontslag indienen, maar is je verantwoordelijke niet aanwezig? Dan kan je opzegtermijn onmogelijk de daaropvolgende maandag ingaan, omdat de handtekening van je werkgever ontbreekt. Je zal de start van je opzegtermijn dus een week moeten verlaten, en de week daarna langsgaan met je nieuwe brief. Stuur je een aangetekende brief of een deurwaarder, dan is een handtekening voor ontvangst niet nodig.

4. Je laat je negatief uit

Je bent niet verplicht om in je ontslagbrief te vermelden waarom je het bedrijf wil verlaten. Je hoeft dus niet uitgebreid je zegje te doen over alles wat er mis was. Op die manier verpest je jouw relatie met je vroegere werkgever, terwijl de kans groot is dat je o.i. op je oude connecties zal willen terugvallen! Bedank je baas liever voor de kansen die je hebt gekregen bij de firma, en hou het verder kort en zakelijk. Wil je op een nog positievere noot vertrekken? Vertel je baas dan over je beslissing vlak voor je de officiële brief indient. Op die manier kan hij of zij zich al voorbereiden op de gevolgen. Bovendien kunnen jullie in overleg beslissen om af te wijken van de wettelijke duur van je opzegtermijn, zodat je misschien sneller op je nieuw werk kan starten.

5. Je dient geen ontslagbrief in

Heb je je baas op de hoogte gebracht, maar heb je vervolgens de moeite niet meer gedaan om een officiële ontslagbrief te schrijven? Of zijn de gemoederen hoog opgelopen en heb je je chef in een opwelling gemaild dat je je biezen pakt? Weet dat dat ernstige gevolgen kan hebben. Juridisch gezien is elk schriftelijk of mondeling bericht waarin je aangeeft dat je je contract wil stopzetten geldig. Maar omdat er zonder correcte ontslagbrief geen sprake is van een te presteren opzegtermijn, kan je werkgever opnieuw een opzegvergoeding eisen. Je brief tijdig indienen is dus de boodschap. Heb je je bedacht eens de ruzie met je baas is overgewaaid? Spreek hem of haar daar zeker op aan. Zo blijf je misschien gespaard van de mogelijke gevolgen.

Tekst: Kristina Rybouchkina. Publicatiedatum: oktober 2019. 


Lees ook:

Ontslag nemen na een conflict: dit zijn de do’s en don’ts

Misschien heb je een persoonlijke aanvaring gehad met je chef of je collega’s. Misschien is er sprak...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Ontslag, en nu?

Bekaert, FedEx, Carrefour, Thomas Cook,… Als je er de kranten op naleest, lijkt het wel alsof het en...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Zelf ontslag nemen: let op voor deze 5 missers

Heb je beslist om een nieuw professioneel avontuur aan te gaan? Dan sta je vast te trappelen om erin...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zelf ontslag geven tijdens ziekteverlof

Er zijn steeds meer langdurig zieken in ons land. Meer dan 400.000 Belgen zitten al een jaar lang th...

Wat is ontslag om dringende reden?

De weg naar de top loopt ook wel eens door diepe dalen. Al wie werkt loopt dan ook het risico een C4...

Vrijwillig ontslag als nieuwe start: zij deden het

Droom jij er ook van om de tijd te nemen om te herbronnen? Twee ervaringsdeskundigen deden het echt....