TERUG NAAR OVERZICHT

Wat is ontslag om dringende reden?

 

Wanneer je begint te werken hoop je natuurlijk een mooie carrière in stijgende lijn te lanceren. Maar helaas kunnen loopbanen in de echte wereld alle kanten opgaan, en voert de weg naar de top ook wel eens door diepe dalen. Al wie werkt loopt dan ook het risico een C4 te ontvangen. In het slechtste geval dreigt zelfs een ontslag op staande voet. Dit moet je weten wanneer je carrière op zulke crisis afstevent.

Geen opzegperiode

In principe kan je werkgever je op ieder moment ontslaan, maar dit is zelden zonder gevolgen. Een heleboel regels en wetten beschermen werknemers tegen onterecht ontslag en al te plotse werkloosheid. Zo dien je na het ontvangen van je C4 nog een opzegperiode te presteren en/of krijg je een verbrekingsvergoeding. Hiermee creëer je ruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe job die in het beste geval mooi aansluit op je opzegperiode. Voor een ontslag om dringende reden (ontslag op staande voet in de volksmond) gelden deze regels echter niet. Je presteert geen opzegtermijn en ontvangt evenmin een vergoeding. In plaats daarvan zijn er enkele andere regels van kracht.

Ernstige fout

Een ontslag om dringende reden is een laatste redmiddel. Het kan enkel wanneer er sprake is van een zware fout die verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Er bestaat geen officiële lijst van misstappen die gelden als dringende reden, maar het gaat steeds om feiten die algemeen als ernstig worden beschouwd. Denk bijvoorbeeld aan fraude, diefstal, spionage, agressief gedrag of seksuele intimidatie. Zaken als te laat komen op een afspraak, een slechte dossieropvolging of deadlines missen komen dus niet in aanmerking.

Drie dagen

Is er sprake van een ernstige fout, maakt een ontslag op staande voet onmiddellijk een einde aan de arbeidsrelatie. Niet alleen je baas kan je ontslaan om dringende reden, ook als werknemer kan je een dringende reden inroepen om je ontslag in te dienen. Je dient de arbeidsovereenkomst dan binnen de drie werkdagen na de vaststelling van de feiten schriftelijk te verbreken en dit volgens een strikte procedure.

Motivatie

Verder is het verplicht een ontslag op staande voet te motiveren. Je baas moet schriftelijk, per aangetekende zending of via een deurwaardersexploot, kenbaar maken waarom hij of zij je de laan uitstuurt. Ontvang je de reden voor je ontslag in een gewone brief, dien je een kopie hiervan ondertekend terug te sturen.

Juridische stappen

Meer dan eens gebeurt het dat een medewerker niet akkoord gaat met de reden voor zijn ontslag. Is dit voor jou het geval, kan je je werkgever hiervan op de hoogte stellen via een aangetekende brief, in de hoop dat hij/zij zelf bijdraait en je toch een ontslagvergoeding toekent. Je kan er ook voor kiezen onmiddellijk juridische stappen te ondernemen. Het is dan aan een rechter om uit te maken welke partij er gelijk heeft. Oordeelt deze dat de aangehaalde reden voor het ontslag niet zwaarwichtig genoeg is, zal je baas alsnog een verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Bron: vacature.com. Tekst: Joni Horemans. Publicatiedatum: september 2019.


Lees ook:

Ontslag, en nu?

Bekaert, FedEx, Carrefour, Thomas Cook,… Als je er de kranten op naleest, lijkt het wel alsof het en...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zelf ontslag nemen: let op voor deze 5 missers

Heb je beslist om een nieuw professioneel avontuur aan te gaan? Dan sta je vast te trappelen om erin...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Zelf ontslag geven tijdens ziekteverlof

Er zijn steeds meer langdurig zieken in ons land. Meer dan 400.000 Belgen zitten al een jaar lang th...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat is ontslag om dringende reden?

De weg naar de top loopt ook wel eens door diepe dalen. Al wie werkt loopt dan ook het risico een C4...

Vrijwillig ontslag als nieuwe start: zij deden het

Droom jij er ook van om de tijd te nemen om te herbronnen? Twee ervaringsdeskundigen deden het echt....

Hoe neem je ontslag zonder bruggen te verbranden?

Je ontslag indienen is vaak dubbel. Enerzijds kijk je uit naar je nieuwe job of andere vooruitzichte...